Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 2425/QĐ-TCHQ "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 41300 công văn

201

Công văn 128/TCHQ-GSQL năm 2021 về thời gian vận chuyển đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

128/TCHQ-GSQL,Công văn 128 2021,Tổng cục Hải quan,Hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan,Vận chuyển đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan,Thời gian vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

202

Công văn 122/TCHQ-GSQL năm 2021 về nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật do Tổng cục Hải quan ban hành

122/TCHQ-GSQL,Công văn 122 2021,Tổng cục Hải quan,Nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật,Hướng dẫn nhập khẩu nguồn gốc thực vật,Hướng dẫn chính sách nhập khẩu hàng hóa,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

203

Công văn 119/TCHQ-GSQL năm 2021 về nâng cao hiệu lực kiểm tra, kiểm soát hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

khiển phương tiện vận tải, người được chủ phương tiện vận tải ủy quyền đưa hàng hóa, phương tiện vào khu vực giám sát tại cửa khẩu theo quy định tại Quyết định số 3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020 của Tổng cục Hải quan. 3. Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Đội kiểm soát hải quan tăng cường tuần tra, kiểm

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

204

Công văn 120/TCHQ-GSQL năm 2021 về sửa thông tin phương tiện nhập khẩu sau thông quan do Tổng cục Hải quan ban hành

120/TCHQ-GSQL,Công văn 120 2021,Tổng cục Hải quan,Sửa thông tin nhập khẩu sau thông quan,Thông tin phương tiện nhập khẩu sau thông quan,Sửa thông tin phương tiện nhập khẩu sau thông quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

205

Công văn 85/TCHQ-TXNK năm 2021 về hướng dẫn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu phục vụ dự án giáo dục do Tổng cục Hải quan ban hành

85/TCHQ-TXNK,Công văn 85 2021,Tổng cục Hải quan,Thuế giá trị gia tăng hàng hóa phục vụ giáo dục,Thuế hàng hóa phục vụ giáo dục đào tạo,Thuế hàng nhập khẩu phục vụ dự án giáo dục,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

206

Công văn 75/TCHQ-PC năm 2021 trả lời vướng mắc và kiến nghị về thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

75/TCHQ-PC,Công văn 75 2021,Tổng cục Hải quan,Kiến nghị về thủ tục hải quan,Trả lời vướng mắc về thủ tục hải quan,Vướng mắc và kiến nghị về thủ tục hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

207

Công văn 53/TCHQ-GSQL năm 2021 về hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu theo Nghị định 69/2018/NĐ-CP, Thông tư 12/2018/TT-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành

53/TCHQ-GSQL,Công văn 53 2021,Tổng cục Hải quan,Hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu,Hàng hóa cấm nhập khẩu theo Nghị định 69/2018/NĐ-CP,Hàng hóa cấm nhập khẩu theo Thông tư 12/2018/TT-BCT,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

208

Công văn 54/TCHQ-GSQL năm 2021 về việc vướng mắc khai báo số lượng trên tờ khai hải quan xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

54/TCHQ-GSQL,Công văn 54 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn khai báo số lượng trên tờ khai hải quan,Khai báo số lượng trên tờ khai hải quan xuất khẩu,Hướng dẫn khai báo trên tờ khai hải quan xuất khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

209

Công văn 41/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng hạt tía tô rang chưa tẩm ướp và hạt tía tô rang tách vỏ do Tổng cục Hải quan ban hành

41/TCHQ-TXNK,Công văn 41 2021,Tổng cục Hải quan,Phân loại mặt hàng hạt tía tô rang chưa tẩm ướp,Phân loại mặt hàng hạt tía tô rang tách vỏ,Hướng dẫn phân loại mặt hàng hạt tía tô,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

210

Công văn 47/TCHQ-GSQL năm 2021 về thủ tục hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất, gửi Kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

47/TCHQ-GSQL,Công văn 47 2021,Tổng cục Hải quan,Thủ tục hải quan đối với hàng tạm nhập tái xuất,Thủ tục hải quan hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất,Thủ tục hải quan đối với hàng gửi Kho ngoại quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

211

Công văn 43/TCHQ-GSQL năm 2021 về kiểm tra, giám sát kho bãi, địa điểm theo quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

43/TCHQ-GSQL,Công văn 43 2021,Tổng cục Hải quan,Giám sát kho theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP,Giám sát bãi theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP,Giám sát địa điểm theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

212

Công văn 18/TCHQ-TXNK năm 2021 vướng mắc về kiểm tra cơ sở gia công lại do Tổng cục Hải quan ban hành

18/TCHQ-TXNK,Công văn 18 2021,Tổng cục Hải quan,Vướng mắc kiểm tra cơ sở gia công lại,Hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài,Cơ sở sản xuất gia công xuất khẩu,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

213

Công văn 16/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân tích phân loại hàng hóa của mặt hàng có tên khai báo là Dung dịch xịt ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

16/TCHQ-TXNK,Công văn 16 2021,Tổng cục Hải quan,Phân tích phân loại hàng hóa ,Phân loại hàng hóa của Dung dịch xịt ngoài,Phân loại mặt hàng Dung dịch xịt ngoài,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

214

Công văn 8181/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với kim tiêm dùng trong y tế do Tổng cục Hải quan ban hành

8181/TCHQ-TXNK,Công văn 8181 2020,Tổng cục Hải quan,Chính sách thuế giá trị gia tăng,Thuế giá trị gia tăng kim tiêm dùng trong y tế,Thuế đối với kim tiêm dùng trong y tế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

215

Công văn 8206/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng đá do Tổng cục Hải quan ban hành

8206/TCHQ-TXNK,Công văn 8206 2020,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn phân loại mặt hàng đá,Tổng cục Hải quan phân loại mặt hàng,Xuất khẩu đá vật liệu xây dựng Việt Nam,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

216

Công văn 8210/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu hàng tạm nhập tái xuất phục vụ dự án ODA do Tổng cục Hải quan ban hành

8210/TCHQ-TXNK,Công văn 8210 2020,Tổng cục Hải quan,Thuế nhập khẩu hàng tạm nhập tái xuất,Thuế hàng tạm nhập tái xuất phục vụ dự án ODA,Thuế nhập khẩu hàng tạm nhập tái xuất dự án ODA,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

217

Công văn 8213/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu hệ thống giá đỡ xoay và thiết bị điều khiển do Tổng cục Hải quan ban hành

8213/TCHQ-TXNK,Công văn 8213 2020,Tổng cục Hải quan,Thuế nhập khẩu hệ thống giá đỡ xoay,Thuế nhập khẩu thiết bị điều khiển,Hướng dẫn thuế nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

218

Công văn 8196/TCHQ-TXNK năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 1148/2020/UBTVQH14 do Tổng cục Hải quan ban hành

8196/TCHQ-TXNK,Công văn 8196 2020,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Nghị quyết 1148/2020/UBTVQH14,Thực hiện Nghị quyết Biểu thuế bảo vệ môi trường,Thực hiện Biểu thuế bảo vệ môi trường,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

219

Công văn 8183/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại hàng hóa có tên khai báo “máy chiên dầu” do Tổng cục Hải quan ban hành

8183/TCHQ-TXNK,Công văn 8183 2020,Tổng cục Hải quan,Phân loại hàng hóa có tên khai báo máy chiên dầu,Tổng cục Hải quan hướng dẫn phân loại hàng hóa,Hướng dẫn phân loại hàng hóa máy chiên dầu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

220

Công văn 8119/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng vỏ bọc ghế sofa do Tổng cục Hải quan ban hành

8119/TCHQ-TXNK,Công văn 8119 2020,Tổng cục Hải quan,Phân loại mặt hàng vỏ bọc ghế sofa,Hướng dẫn phân loại vỏ bọc ghế sofa,Hướng dẫn phân loại mặt hàng,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.0.150