Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 2425/QĐ-TCHQ "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 41331 công văn

181

Công văn 386/TCHQ-TXNK năm 2021 về xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

386/TCHQ-TXNK,Công văn 386 2021,Tổng cục Hải quan,Xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng,Hướng dẫn đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng,Hướng dẫn xác định không chịu thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

182

Công văn 367/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu là thiết bị tiệt trùng, khử trùng do Tổng cục Hải quan ban hành

367/TCHQ-TXNK,Công văn 367 2021,Tổng cục Hải quan,Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu,Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu thiết bị tiệt trùng,Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu thiết bị khử trùng,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 26/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

183

Công văn 369/TCHQ-TXNK năm 2021 về chính sách thuế đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở do Tổng cục Hải quan ban hành

369/TCHQ-TXNK,Công văn 369 2021,Tổng cục Hải quan,Chính sách thuế đối với linh kiện nhập khẩu,Thuế đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở,Miễn thuế linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 26/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

184

Công văn 349/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

349/TCHQ-TXNK,Công văn 349 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn xử lý nợ thuế,Bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra,Kinh doanh bán hàng miễn thuế,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

185

Công văn 343/TCHQ-TXNK năm 2021 về phối hợp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

343/TCHQ-TXNK,Công văn 343 2021,Tổng cục Hải quan,Phối hợp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan,Biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan,Thực hiện cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

186

Công văn 342/TCHQ-TXNK năm 2021 về cưỡng chế theo đề nghị của cơ quan thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

342/TCHQ-TXNK,Công văn 342 2021,Tổng cục Hải quan,Cưỡng chế theo đề nghị của cơ quan thuế,Biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan,Thực hiện cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

187

Công văn 347/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý tài sản bảo đảm là hàng hóa nhập khẩu miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

347/TCHQ-TXNK,Công văn 347 2021,Tổng cục Hải quan,Xử lý tài sản là hàng hóa nhập khẩu miễn thuế,Tài sản bảo đảm là hàng hóa nhập khẩu miễn thuế,Xử lý tài sản bảo đảm là hàng nhập khẩu miễn thuế,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

188

Công văn 348/TCHQ-TXNK năm 2021 về áp dụng cơ chế của doanh nghiệp chế xuất cho giai đoạn trước khi được cơ quan hải quan xác nhận đủ điều kiện là doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

348/TCHQ-TXNK,Công văn 348 2021,Tổng cục Hải quan,Áp dụng cơ chế của doanh nghiệp chế xuất,Hướng dẫn cơ chế của doanh nghiệp chế xuất,Xác nhận đủ điều kiện là doanh nghiệp chế xuất,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

189

Công văn 331/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Tổng cục Hải quan ban hành

331/TCHQ-TXNK,Công văn 331 2021,Tổng cục Hải quan,Thuế giá trị gia tăng thiết bị chuyên dùng cho y tế,Thuế giá trị gia tăng dụng cụ chuyên dùng cho y tế,Thuế giá trị gia tăng thiết bị dụng cụ cho y tế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

190

Công văn 333/TCHQ-GSQL năm 2021 về xử lý phế liệu tồn đọng tại cảng biển do Tổng cục Hải quan ban hành

333/TCHQ-GSQL,Công văn 333 2021,Tổng cục Hải quan,Xử lý phế liệu tồn đọng tại cảng biển,Hướng dẫn xử lý phế liệu tồn đọng,Hướng dẫn xử lý phế liệu tại cảng biển,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

191

Công văn 330/TCHQ-GSQL năm 2021 thực hiện Công văn 119/TCHQ-GSQL về nâng cao hiệu lực kiểm tra, kiểm soát hải quan và tổ chức tập huấn trực tuyến do Tổng cục Hải quan ban hành

330/TCHQ-GSQL,Công văn 330 2021,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Công văn 119/TCHQ-GSQL,Nâng cao hiệu lực kiểm tra kiểm soát hải quan,Tổ chức tập huấn trực tuyến,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

192

Công văn 323/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại hàng hóa và xử lý thuế mặt hàng bình sữa trẻ em và núm vú bằng cao su silicon do Tổng cục Hải quan ban hành

323/TCHQ-TXNK,Công văn 323 2021,Tổng cục Hải quan,Xử lý thuế mặt hàng bình sữa trẻ em,Phân loại hàng hóa mặt hàng bình sữa trẻ em,Phân loại mặt hàng núm vú bằng cao su silicon,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

193

Công văn 864/TCHQ-TXNK năm 2020 thực hiện miễn thuế theo Quyết định 155/-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

864/TCHQ-TXNK V/v thực hiện miễn thuế theo Quyết định số 155/-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 197/TTg-KTTH ngày 07/02/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 155/-BTC ngày 07/02/2020

Ban hành: 14/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2020

194

Công văn 289/TCHQ-GSQL năm 2021 về thể thức C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

289/TCHQ-GSQL,Công văn 289 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn thể thức C/O,Hệ thống một cửa quốc gia,Quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

195

Công văn 290/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng đá do Tổng cục Hải quan ban hành

290/TCHQ-TXNK,Công văn 290 2021,Tổng cục Hải quan,Phân loại mặt hàng đá,Vướng mắc phân loại mặt hàng đá,Hướng dẫn phân loại mặt hàng đá,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

196

Công văn 302/TCHQ-TXNK năm 2021 về thủ tục, hồ sơ miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của các dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

302/TCHQ-TXNK,Công văn 302 2021,Tổng cục Hải quan,Vướng mắc thủ tục hồ sơ miễn thuế,Thủ tục hồ sơ miễn thuế 2021,Hồ sơ miễn thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

197

Công văn 282/TCHQ-TXNK năm 2021 về hoàn thuế cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

282/TCHQ-TXNK,Công văn 282 2021,Tổng cục Hải quan,Hoàn thuế cho doanh nghiệp chế xuất,Hướng dẫn hoàn thuế cho doanh nghiệp,Hướng dẫn hoàn thuế doanh nghiệp chế xuất,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

198

Công văn 271/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại thực phẩm dinh dưỡng dùng cho chế độ ăn đặc biệt Pediasure grow & gain with fiber vanilla shake do Tổng cục Hải quan ban hành

271/TCHQ-TXNK,Công văn 271 2021,Tổng cục Hải quan,Phân loại thực phẩm dinh dưỡng Pediasure grow,Phân loại thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt,Công văn phân loại mặt hàng,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

199

Công văn 236/TCHQ-GSQL năm 2021 về vướng mắc EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành

236/TCHQ-GSQL,Công văn 236 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn vướng mắc EVFTA,Bản gốc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ,Quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

200

Công văn 246/TCHQ-TXNK năm 2021 về chính sách thuế đối với phần mềm do Tổng cục Hải quan ban hành

246/TCHQ-TXNK,Công văn 246 2021,Tổng cục Hải quan,Chính sách thuế đối với phần mềm,Hướng dẫn chính sách thuế phần mềm,Trị giá tính thuế đối với phần mềm,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209