Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 241/QĐ-LĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 23605 công văn

1

Công văn 241/BXD-KHCN năm 2017 hướng dẫn về tiêu chuẩn thiết kế, thi công hệ thống thoát nước căn hộ do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 241/BXD-KHCN V/v Hướng dẫn về tiêu chuẩn thiết kế, thi công hệ thống thoát nước căn hộ Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2017

Ban hành: 23/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2017

2

Công văn 241/KCB-QLCL năm 2015 thực hiện quy định bảo đảm an toàn truyền máu do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 241/KCB-QLCL V/v thực hiện các quy định bảo đảm an toàn truyền máu Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2015

Ban hành: 16/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2015

3

Công văn 241/TCT-CC năm 2015 trả lời vướng mắc về thuế nhà thầu do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 241/TCT-CC V/v trả lời vướng mắc về thuế nhà thầu. Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015 Kính gửi:

Ban hành: 21/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

4

Công văn 241/BXD-QLN năm 2014 áp dụng tiêu chuẩn thiết kế nhà ở đối với Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 241/BXD-QLN V/v áp dụng tiêu chuẩn thiết kế nhà ở đối với Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội. Hà Nội,

Ban hành: 17/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2014

5

Công văn 241/TCHQ-TXNK về hướng dẫn mã HS của các sản phẩm hạt điều do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 241/TCHQ-TXNK V/v Hướng dẫn mã HS của các sản phẩm hạt điều Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2013

Ban hành: 14/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2013

6

Công văn 241/VPCP-KTTH hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 241/VPCP-KTTH V/v hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2013 Kính gửi:

Ban hành: 08/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

7

Công văn 241/SXD-KTKHXD&HT năm 2015 đính chính Hướng dẫn 169/HD-SXD do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 241/SXD-KTKHXD&HT V/v đính chính Hướng dẫn số 169/HD-SXD ngày 10/02/2015 của Sở Xây dựng. Quảng Ngãi, ngày 09

Ban hành: 09/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2015

8

Công văn 241/TCT-TNCN về nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 241/TCT-TNCN V/v nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận QSD đất Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2012

Ban hành: 18/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2012

9

Công văn 241/SXD-KTKHXD&HT xác định mặt bằng giá nhân công xây dựng thực tế trên địa bàn huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ngãi

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 241/SXD-KTKHXD&HT V/v xác định mặt bằng giá nhân công xây dựng thực tế trên địa bàn các huyện, thành phố. Quảng Ngãi, ngày 04

Ban hành: 04/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2014

10

Công văn 241/TCT-KK về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 241/TCT-KK V/v Khấu trừ thuế GTGT Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2011 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình

Ban hành: 19/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2011

11

Công văn 241/BXD-QLN báo cáo về tình hình sử dụng căn hộ nhà chung cư làm cơ sở sản xuất, kinh doanh, văn phòng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 241/BXD-QLN V/v: Báo cáo về tình hình sử dụng căn hộ nhà chung cư làm cơ sở sản xuất, kinh doanh, văn phòng Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2010

Ban hành: 10/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2010

12

Công văn số 241/BXD-KTXD về việc hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 241/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2008 Kính gửi :  Công ty cổ phần Quản lý và xây

Ban hành: 24/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2008

13

Công văn số 241/BXD-XL về việc hướng dẫn việc cấp giấy phép xây dựng đối với công trình Hệ thống xử lý giấy thải của Công ty cổ phần giấy An Bình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 241/BXD-XL V/v: Hướng dẫn cấp GPXD Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2008 Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương. Bộ Xây dựng nhận được văn

Ban hành: 13/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2008

14

Công văn số 241/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc về chính sách mặt hàng do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 241/TCHQ-GSQL V/v: vướng mắc về chính sách mặt hàng Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2008 Kính gửi:

Ban hành: 17/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2008

15

Công văn số 241/BXD-KTTC về việc hướng dẫn quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** Số: 241/BXD-KTTC V/v: Hướng dẫn quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình. Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007 Kính gửi : Công

Ban hành: 26/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2007

16

Công văn số 241/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc tự in biên lai thu phí

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 241/TCT-PCCS V/v: Tự in biên lai thu phí Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2007 Kính gửi:

Ban hành: 12/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2007

17

Công văn số 241/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước

BỘ XÂY DỰNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 241/BXD-QLN V/v: Thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2006

Ban hành: 17/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Công văn số 241/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chuyển nhượng xe ôtô

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 241/TCHQ-GSQL V/v chuyển nhượng xe ô tô Hà Nội , ngày 15 tháng 1 năm 2004 CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI

Ban hành: 15/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

19

Công văn số 241/TCHQ-GSQL ngày 15/01/2004 của Tổng cục Hải quan về việc chuyển nhượng xe ô tô

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số 241 TCHQ-GSQL V/v chuyển nhượng xe ô tô Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2004 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ban hành: 15/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

20

Công văn về việc xử lý thuế nhập khẩu hàng hoá gia công nước ngoài biếu tặng, từ thiện

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 241/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 1999 CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 241/TCHQ-KTTT NGÀY 13 THÁNG 01 NĂM 1999 VỀ VIỆC XỬ LÝ THUẾ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ GIA CÔNG NƯỚC NGOÀI BIẾU

Ban hành: 13/01/1999

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status