Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2404/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 154171 văn bản

1

Quyết định 2404/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ

2404/QD-UBND,Quyết định 2404 2019,Tỉnh Phú Thọ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2404/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 25 tháng 9 năm 2019

Ban hành: 25/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

2

Quyết định 2404/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018-2020

2404/QD-UBND,Quyết định 2404 2018,Tỉnh Hà Nam,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2404/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 20 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 20/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2018

3

Quyết định 2404/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

2404/QD-UBND,Quyết định 2404,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2404/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 22 tháng 08 năm 2018

Ban hành: 22/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2018

4

Quyết định 2404/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình

2404/QD-UBND,Quyết định 2404 2017,Tỉnh Hòa Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2404/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 30 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 30/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2017

5

Quyết định 2404/QĐ-UBND năm 2017 về công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành, thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

2404/QD-UBND,Quyết định 2404 2017,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2404/QĐ-UBND An Giang, ngày 08 tháng 8 năm 2017

Ban hành: 08/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2017

6

Quyết định 2404/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật; lĩnh vực hòa giải cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp và thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước

2404/QD-UBND,Quyết định 2404 2016,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2404/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 21 tháng 09 năm 2016

Ban hành: 21/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2016

7

Quyết định 2404/QĐ-UBND năm 2015 về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung Hùng Anh của Doanh nghiệp tư nhân Hùng Anh do tỉnh Lâm Đồng ban hành

2404/QD-UBND,Quyết định 2404 2015,Tỉnh Lâm Đồng,Doanh nghiệp,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2404/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 06 tháng 11 năm

Ban hành: 06/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2018

8

Quyết định 2404/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề cương Đề án “Bảo tồn, phát triển nghề, làng nghề truyền thống vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020”

2404/QD-UBND,Quyết định 2404,Tỉnh Thanh Hóa,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2404/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 29 tháng 06 năm 2015

Ban hành: 29/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2015

9

Quyết định 2404/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt bổ sung hệ thống đường tỉnh, tỉnh Sơn La

2404/QD-UBND,Quyết định 2404 2013,Tỉnh Sơn La,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2404/QĐ-UBND Sơn La, ngày 14 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 14/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2013

10

Quyết định 2404/QĐ-TTg năm 2016 về phân bổ kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công nông, lâm nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2404/QD-TTg,Quyết định 2404 2016,Thủ tướng Chính phủ,Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp ,Bản đồ địa chính,Lập bản đồ địa chính,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2016

11

Quyết định 2404/QĐ-TTg năm 2014 về kế hoạch thực hiện Hiệp định về hợp tác lao động giữa Việt Nam - Lào do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2404/QD-TTg,Quyết định 2404 2014,Thủ tướng Chính phủ,Hiệp định hợp tác lao động Việt Lào,Hợp tác lao động,Hợp tác lao động Việt Lào,Lao động - Tiền lương THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2015

12

Quyết định 2404/2007/QĐ-UBND quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Tây năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây ban hành

2404/2007/QD-UBND,Quyết định 2404 2007,Tỉnh Hà Tây,Giá đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TÂY -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 2404/2007/QĐ-UBND Hà Đông, ngày 11 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 11/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2009

13

Quyết định 2404/QĐ-BVHTTDL năm 2013 phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

2404/QD-BVHTTDL,Quyết định 2404 2013,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2404/QĐ-BVHTTDL Hà Nội, ngày

Ban hành: 05/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2013

14

Quyết định 2404/QĐ-BTC năm 2012 về Chế độ kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

2404/QD-BTC,Quyết định 2404 2012,Bộ Tài chính,Chế độ kiểm tra ,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Hoàn thuế trước kiểm tra sau ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2404/QĐ

Ban hành: 27/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

15

Thông báo 2404/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hợp chất chứa Dyhydroxy - dùng trong ngành dệt, nhuộm do Tổng cục Hải quan ban hành

2404/TB-TCHQ,Thông báo 2404,Tổng cục Hải quan,Hợp chất chứa Dyhydroxy,Kết quả phân loại hàng hóa,Phân loại hàng hóa,Phân loại hàng hóa 2015 ,Phân loại hàng hóa XNK,Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 20/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2015

16

Quyết định 2404/QĐ-UB-NC năm 1996 phê duyệt Quy chế tạm thời tổ chức, hoạt động thí điểm theo mô hình một cửa, một dấu của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2404/QD-UB-NC,Quyết định 2404 1996,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tạm thời,Cơ chế một cửa một dấu,Ủy ban nhân dân,Huyện Củ Chi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------

Ban hành: 15/05/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2009

17

Quyết định 20/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

20/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 07 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2020

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2020

19

Quyết định 2097/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục công trình trọng điểm năm 2020 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

2097/QD-UBND,Quyết định 2097 2019,Tỉnh Ninh Thuận,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2097/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2020

20

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.201.14