Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 24/2020/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 128660 văn bản

1

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Nam

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Quảng Nam,Khai thác sử dụng Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Nam,Vận hành sử dụng Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Nam,Sử dụng Hệ thống thông tin Một cửa điện tử,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

2

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Khánh Hòa,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Khánh Hòa 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

3

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông tỉnh Bắc Ninh,Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông,Quy định cơ cấu tổ chức Sở Giao thông Bắc Ninh,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

4

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định trách nhiệm quản lý, bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang kèm theo Quyết định 28/2014/QĐ-UBND

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Sửa đổi Quyết định 28/2014/QĐ-UBND Tuyên Quang,Trách nhiệm quản lý di tích lịch sử văn hóa,Trách nhiệm quản lý bảo vệ di tích lịch sử văn hóa,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 26/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

5

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Hòa Bình,Quy chế tổ chức thôn xóm tổ dân phố Hòa Bình,Quy chế phân loại thôn xóm tổ dân phố Hòa Bình,Quy chế hoạt động thôn xóm tổ dân phố tỉnh Hòa Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

6

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2021

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Kiên Giang,Quy định bảng giá tính thuế tài nguyên,Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021,Bảng giá tính thuế tài nguyên tỉnh Kiên Giang,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

7

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về bồi thường đối với cây trồng; Bộ đơn giá bồi thường đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Yên Bái,Bồi thường đối với cây trồng tỉnh Yên Bái,Bộ đơn giá bồi thường đối với cây trồng tỉnh Yên Bái,Bộ đơn giá bồi thường đối với cây trồng khi thu hồi đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

8

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bảng giá tính thuế tài nguyên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021,Bảng giá tính thuế tài nguyên Vũng Tàu 2021,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 18/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

9

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Phú Thọ,Mức thu tiền phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích,Mức thu tiền phát triển đất trồng lúa tỉnh Phú Thọ,Mức thu tiền bảo vệ đất trồng lúa tỉnh Phú Thọ,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

10

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Mật độ chăn nuôi tỉnh Bắc Kạn,Quy định mật độ chăn nuôi,Mật độ chăn nuôi Bắc Kạn,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

11

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2030

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Quảng Bình,Mật độ chăn nuôi tỉnh Quảng Bình,Mật độ chăn nuôi đến năm 2030,Mật độ chăn nuôi Quảng Bình đến 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

12

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2030

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Trà Vinh,Quy định mật độ chăn nuôi,Mật độ chăn nuôi tỉnh Trà Vinh,Mật độ chăn nuôi đến năm 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

13

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Điện Biên,Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất Điện Biên,Quản lý đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất,Phối hợp quản lý thế chấp quyền sử dụng đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 20/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

14

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND sửa đổi Danh mục số hiệu đường bộ, quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường huyện kèm theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Tiền Giang,Sửa đổi Danh mục số hiệu đường bộ tỉnh Tiền Giang,Phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ,Bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Tiền Giang,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 03/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

15

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 46/2019/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Sửa đổi Quyết định 46/2019/QĐ-UBND Thái Nguyên,Sửa đổi Bảng giá đất tỉnh Thái Nguyên 2020 2024,Bảng giá đất Thái Nguyên giai đoạn 2020 2024,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

16

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Quảng Trị,Định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng Quảng Trị,Tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô chuyên dùng Quảng Trị,Tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

17

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về thời hạn lưu giữ Công báo được cấp phát tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Đồng Tháp,Thời hạn lưu giữ Công báo được cấp phát tại Ủy ban xã,Công báo được cấp phát tại Ủy ban xã tỉnh Đồng Tháp,Thời hạn lưu giữ Công báo được cấp phát,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2020

18

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 15/2010/CT-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Bãi bỏ Chỉ thị 15/2010/CT-UBND Quảng Ngãi,Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng,Bãi bỏ Chỉ thị Quy chế giám sát đầu tư,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

19

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Cao Bằng,Quản lý nhiệm vụ khoa học sử dụng ngân sách,Quản lý nhiệm vụ khoa học tỉnh Cao Bằng,Quản lý nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2020

20

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 06/2013/QĐ-UBND

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Thành phố Hà Nội,Sửa đổi Quyết định 06/2013/QĐ-UBND Hà Nội,Hoạt động phương tiện giao thông đường bộ Hà Nội,Quy định hoạt động phương tiện giao thông đường bộ,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 02/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144