Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 24/2017/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 145286 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND về quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

24/2017/QD-UBND,Quyết định 24 2017,Tỉnh Trà Vinh,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2017/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 21 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 21/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2018

2

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND về Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi, mức thu tiền nước và công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi, tiền nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

24/2017/QD-UBND,Quyết định 24 2017,Tỉnh Tuyên Quang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2017/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 19 tháng

Ban hành: 19/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2018

3

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình

24/2017/QD-UBND,Quyết định 24 2017,Tỉnh Thái Bình,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2017/QĐ-UBND

Ban hành: 12/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2017

4

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND về Quy định nội dung xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

24/2017/QD-UBND,Quyết định 24 2017,Tỉnh Khánh Hòa,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2017/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 04 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 04/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2017

5

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND về Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

24/2017/QD-UBND,Quyết định 24 2017,Tỉnh Bạc Liêu,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2017/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 23 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 23/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2017

6

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông

24/2017/QD-UBND,Quyết định 24 2017,Tỉnh Đắk Nông,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2017/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 22 tháng 11

Ban hành: 22/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2017

7

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND về Quy chế quản lý cảng cá, bến cá và Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng

24/2017/QD-UBND,Quyết định 24 2017,Thành phố Hải Phòng,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2017/QĐ-UBND Hải Phòng,

Ban hành: 17/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2018

8

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 25/2015/QĐ-UBND về định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Yên Bái

24/2017/QD-UBND,Quyết định 24 2017,Tỉnh Yên Bái,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2017/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 16 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 16/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2017

9

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND về quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016-2021 kèm theo Quyết định 30/2016/QĐ-UBND

24/2017/QD-UBND,Quyết định 24 2017,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2017/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 31 tháng 10 năm 2017

Ban hành: 31/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2017

10

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND về quy chế quản lý và sử dụng vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

24/2017/QD-UBND,Quyết định 24 2017,Tỉnh Hưng Yên,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2017/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày

Ban hành: 13/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2017

11

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND về quy định tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

24/2017/QD-UBND,Quyết định 24 2017,Tỉnh Quảng Nam,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2017/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 11 tháng 10 năm

Ban hành: 11/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2017

12

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND quy chế kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên

24/2017/QD-UBND,Quyết định 24 2017,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2017/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 05 tháng 10 năm 2017

Ban hành: 05/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2017

13

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Quy định về trình tự thực hiện thủ tục thẩm định quyết định chủ trương đầu tư kết hợp thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

24/2017/QD-UBND,Quyết định 24 2017,Tỉnh Bình Dương,Đầu tư,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2017/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 25 tháng 9 năm 2017

Ban hành: 25/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2017

14

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

24/2017/QD-UBND,Quyết định 24 2017,Tỉnh Cao Bằng,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2017/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 20

Ban hành: 20/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2018

15

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND về bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

24/2017/QD-UBND,Quyết định 24 2017,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2017/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng

Ban hành: 18/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2017

16

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

24/2017/QD-UBND,Quyết định 24 2017,Tỉnh Đắk Lắk,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2017/QĐ-UBND Đắk Lắk, ngày 05 tháng 9 năm 2017

Ban hành: 05/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2017

17

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ

24/2017/QD-UBND,Quyết định 24 2017,Tỉnh Phú Thọ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2017/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 05 tháng 9 năm 2017

Ban hành: 05/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2017

18

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Quy định thời gian xử lý sạt lở, trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư công trình khắc phục thiên tai, sạt lở bờ sông, rạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

24/2017/QD-UBND,Quyết định 24 2017,Tỉnh Vĩnh Long,Đầu tư,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2017/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 30 tháng

Ban hành: 30/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2017

19

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

24/2017/QD-UBND,Quyết định 24 2017,Tỉnh Hậu Giang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2017/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 29 tháng 8 năm

Ban hành: 29/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2017

20

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND về quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Ninh Bình

24/2017/QD-UBND,Quyết định 24 2017,Tỉnh Ninh Bình,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2017/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 29 tháng 8 năm 2017

Ban hành: 29/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249