Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 24/2013/QĐ-TTg, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 215815 văn bản

1

Quyết định 24/2013/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 36/2011/QĐ-TTg về mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

24/2013/QD-TTg,Quyết định 24 2013,Thủ tướng Chính phủ,Xe ô tô đã qua sử dụng,Nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng ,Sửa đổi mức thuế suất,Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2013

2

Quyết định 24/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn các luật, bộ luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

24/QD-TTg,Quyết định 24 2020,Thủ tướng Chính phủ,Soạn thảo,Quy định chi tiết,Cơ quan chủ trì,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng

Ban hành: 06/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2020

3

Quyết định 24/2020/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 28/2017/QĐ-TTg quy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

24/2020/QD-TTg,Quyết định 24 2020,Thủ tướng Chính phủ,Sửa đổi Quyết định 28/2017/QĐ-TTg,Sửa đổi cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp,Sửa đổi chức năng nhiệm vụ của Tổng cục Lâm nghiệp,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2020

4

Quyết định 24/2019/QĐ-TTg sửa đổi Điều 3 Quyết định 25/2017/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

24/2019/QD-TTg,Quyết định 24 2019,Thủ tướng Chính phủ,Tổng cục Thủy lợi,Quy chế làm việc Tổng cục Thủy lợi,Trực thuộc Tổng cục Thủy lợi,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 11/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2019

5

Quyết định 24/2018/QĐ-TTg về danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

24/2018/QD-TTg,Quyết định 24 2018,Thủ tướng Chính phủ,Sử dụng năng lượng,Tổ máy phát điện ,Thiết bị sử dụng năng lượng ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2018

6

Quyết định 24/2017/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

24/2017/QD-TTg,Quyết định 24 2017,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh mức giá,Giá bán lẻ điện,Mức giá bán lẻ điện bình quân ,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2017

7

Quyết định 24/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

24/QD-TTg,Quyết định 24 2014,Thủ tướng Chính phủ,Doanh nghiệp,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng

Ban hành: 06/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2014

8

Quyết định 24/2016/QĐ-TTg về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

24/2016/QD-TTg,Quyết định 24 2016,Thủ tướng Chính phủ,Trợ cấp một lần,Chế độ trợ cấp một lần ,Người tham gia kháng chiến,Tặng Bằng khen,Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2016

9

Quyết định 24/2013/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

24/2013/QD-UBND,Quyết định 24 2013,Tỉnh Đắk Nông,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2013/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 26

Ban hành: 26/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2014

10

Quyết định 24/2013/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, khai thác hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang

24/2013/QD-UBND,Quyết định 24 2013,Tỉnh Tuyên Quang,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2013/QĐ-UBND Tuyên Quang,

Ban hành: 20/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2014

11

Quyết định 24/2013/QĐ-UBND về phân vùng xả nước thải vào nguồn tiếp nhận trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

24/2013/QD-UBND,Quyết định 24 2013,Tỉnh Bạc Liêu,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2013/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 20 tháng 11

Ban hành: 20/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

12

Quyết định 24/2013/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương

24/2013/QD-UBND,Quyết định 24 2013,Tỉnh Hải Dương,Nhiệm vụ quyền hạn,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2014

13

Quyết định 24/2013/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

24/2013/QD-UBND,Quyết định 24 2013,Tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2013/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 06 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 06/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2013

14

Quyết định 24/2013/QĐ-UBND Quy định đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng và mức tiền thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước giao hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

24/2013/QD-UBND,Quyết định 24 2013,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2013/QĐ-UBND Quảng Bình,

Ban hành: 28/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2013

15

Quyết định 24/2013/QĐ-UBND về Quy định phân cấp cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

24/2013/QD-UBND,Quyết định 24 2013,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2013/QĐ-UBND Sơn La, ngày 28 tháng

Ban hành: 28/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2013

16

Quyết định 24/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 45/2012/-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất sát giá thị trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

24/2013/QD-UBND,Quyết định 24 2013,Tỉnh Khánh Hòa,Thương mại,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2013/QĐ-UBND Nha Trang, ngày 25 tháng 10 năm

Ban hành: 25/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2014

17

Quyết định 24/2013/QĐ-UBND về Quy định Thi đua, Khen thưởng trong phong trào thi đua “Thực hiện cải cách hành chính” tỉnh Thái Nguyên

24/2013/QD-UBND,Quyết định 24 2013,Tỉnh Thái Nguyên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2013/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 24 tháng 10

Ban hành: 24/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2014

18

Quyết định 24/2013/QĐ-UBND về Quy định thực hiện đầu tư, hỗ trợ phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2020”, theo Nghị Quyết 88/2013/NQ-HĐND do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

24/2013/QD-UBND,Quyết định 24 2013,Tỉnh Vĩnh Phúc,Đầu tư,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2013/QĐ-UBND Vĩnh Yên, ngày 10 tháng 10

Ban hành: 10/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2013

19

Quyết định 24/2013/QĐ-UBND Quy định đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức của thành phố Cần Thơ

24/2013/QD-UBND,Quyết định 24 2013,Thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2013/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 09 tháng 10

Ban hành: 09/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2013

20

Quyết định 24/2013/QĐ-UBND Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản nhà nước vào Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản Nhà nước và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

24/2013/QD-UBND,Quyết định 24 2013,Tỉnh Đắk Lắk,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2013/QĐ-UBND Đắk Lắk, ngày 07

Ban hành: 07/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144