Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 24/2007/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 26689 văn bản

1

Nghị quyết 24/2007/NQ-HĐND phê chuẩn lộ trình hoạt động của xe lôi máy, xe ba gác máy trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2007/NQ-HĐND Trà Vinh, ngày 28 tháng 12 năm 2007 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN LỘ TRÌNH HOẠT

Ban hành: 28/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

2

Nghị quyết 24/2007/NQ-HĐND quy định tạm thời một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp do Tỉnh Bắc Kạn ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2007/NQ-HĐND Bắc Kạn, ngày 19 tháng 12 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỘT SỐ CHẾ

Ban hành: 19/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

3

Nghị quyết 24/2007/NQ-HĐND bãi bỏ và sửa đổi một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2007/NQ-HĐND Quy Nhơn, ngày 19 tháng 12 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BÃI BỎ VÀ SỬA

Ban hành: 19/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

4

Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND về danh mục công trình trọng điểm tập trung thực hiện năm 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 24/2007/NQ-HĐND Hóc Môn, ngày 18 tháng 12 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH

Ban hành: 18/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2008

5

Nghị quyết 24/2007/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre đến năm 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2007/NQ-HĐND Bến Tre, ngày 14 tháng 12 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY

Ban hành: 14/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2013

6

Nghị quyết 24/2007/NQ-HĐND hỗ trợ chế độ đối với giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2007/NQ-HĐND Thái Nguyên, ngày 14 tháng 12 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC HỖ TRỢ

Ban hành: 14/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2013

7

Quyết định 24/2007/NQ-HĐND quy định mức chi cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 24/2007/NQ-HĐND Hà Giang, ngày 12 tháng 12 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC

Ban hành: 12/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2014

8

Nghị quyết 24/2007/NQ-HĐND sửa đổi mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá do tỉnh An Giang ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2007/NQ-HĐND Long Xuyên, ngày 07 tháng 12 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỨC

Ban hành: 07/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2013

9

Nghị quyết 24/2007/NQ-HĐND về đề án phát triển xã hội hóa hoạt động văn hóa giai đoạn 2007 - 2010 do tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2007/NQ-HĐND Vũng Tàu, ngày 02 tháng 8 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ BAN HÀNH ĐỀ ÁN PHÁT

Ban hành: 02/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2013

10

Nghị quyết 24/2007/NQ-HĐND về lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà khóa IV, kỳ họp thứ 8 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 24/2007/NQ-HĐND Nha Trang, ngày 14 tháng 7 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP THĂM

Ban hành: 14/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2010

11

Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND về việc danh mục các công trình đầu tư từ nguồn vốn Thành phố phân cấp năm 2007 quận Bình Tân do Hội đồng nhân dân Quận Bình Tân ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 24/2007/NQ-HĐND Bình Tân, ngày 06 tháng 02 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ TỪ

Ban hành: 06/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2007

12

Nghị quyết 24/2007/NQ-HĐND7 về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2008 do Tỉnh Bình Dương ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2007/NQ-HĐND7 Thủ Dầu Một, ngày 12 tháng 12 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Ban hành: 12/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2014

13

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập, đổi tên và thành lập mới thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/NQ-HĐND Đắk Nông, ngày 30 tháng 9 năm 2019 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SÁP NHẬP, ĐỔI TÊN VÀ THÀNH LẬP

Ban hành: 30/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2019

14

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2019 về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019-2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/NQ-HĐND Yên Bái, ngày 31 tháng 7 năm 2019 NGHỊ QUYẾT VỀ CHỦ TRƯƠNG SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ

Ban hành: 31/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2019

15

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2019 về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/NQ-HĐND Cần Thơ, ngày 12 tháng 7 năm 2019 NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2019

16

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2018 về thông qua điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/NQ-HĐND Ninh Thuận, ngày 14 tháng 12 năm 2018 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA ĐIỀU CHỈNH, BỔ

Ban hành: 14/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2019

17

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2018 thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/NQ-HĐND Đắk Nông, ngày 14 tháng 12 năm 2018 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU

Ban hành: 14/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2019

18

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2018 thông qua Danh mục dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/NQ-HĐND Cao Bằng, ngày 12 tháng 12 năm 2018 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN,

Ban hành: 12/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2019

19

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2018 về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/NQ-HĐND Bắc Kạn, ngày 10 tháng 12 năm 2018 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÔNG TRÌNH,

Ban hành: 10/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2019

20

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2018 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Lai Châu ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/NQ-HĐND Lai Châu, ngày 10 tháng 12 năm 2018 NGHỊ QUYẾT DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA

Ban hành: 10/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.192.150