Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 24/HD-VKSTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 9302 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6663-24:2020 (ISO 5667-24:2016) về Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 24: Hướng dẫn đánh giá chất lượng lấy mẫu nước

TCVN6663-24:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6663-24:2020,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6663-24:2020 ISO 5667-24:2016 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - LẤY MẪU - PHẦN 24: HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG LẤY MẪU NƯỚC Water quality - Sampling - Part 24: Guidance on the auditing of water quality sampling Lời nói

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8685-24:2018 về Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 24: Vắc xin vô hoạt động phòng bệnh Salmonella typhimurium ở gà

TCVN8685-24:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8685-24:2018,***,Nông nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8685-24: 2018 QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM VẮC XIN - PHẦN 24: VẮC XIN VÔ HOẠT PHÒNG BỆNH SALMONELLA TYPHIMURIUM Ở GÀ Vaccine testing procedure - Part 24: Salmonella typhimurium vaccine, inactivated Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-24:2017/BNNPTNT về Cơ sở sản xuất dầu cá, mỡ cá - Yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm

QCVN02-24:2017/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN02-24:2017,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 02 - 24: 2017/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA - CƠ SỞ SẢN XUẤT DẦU CÁ, MỠ CÁ - YÊU CẦU - BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM National technical regulation - Fish oil Processing Establishments - Requirements for food safety

Ban hành: 13/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2017

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11776-24:2017 về Dược liệu sau chế biến - Phần 24: Trần bì chế

TCVN11776-24:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11776-24:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11776-24:2017 DƯỢC LIỆU SAU CHẾ BIẾN - PHẦN 24: TRẦN BÌ CHẾ Herbal medicine processing - Part 24: Pericarpium Citri reticulatae perenne Preparata Lời nói đầu TCVN 11776-24:2017 do Cục Quản lý Y,

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10736-24:2017 (ISO 16000-24:2009) về Không khí trong nhà - Phần 24: Thử tính năng để đánh giá sự giảm nồng độ hợp chất hữu cơ bay hơi (trừ formaldehyt) do vật liệu xây dựng hấp thu

TCVN10736-24:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10736-24:2017,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10736-24:2017 ISO 16000-24:2009 KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ - PHẦN 24: THỬ TÍNH NĂNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ SỰ GIẢM NỒNG ĐỘ HỢP CHẤT HỮU CƠ BAY HƠI (TRỪ FORMALDEHYT) DO VẬT LIỆU XÂY DỰNG HẤP THU Indoor air - Part 24

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 24:2016/BYT về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc

QCVN24:2016/BYT,Quy chuẩn QCVN24:2016,Bộ Y tế QCVN 24:2016/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TIẾNG ỒN - MỨC TIẾP XÚC CHO PHÉP TIẾNG ỒN TẠI NƠI LÀM VIỆC National Technical Regulation on Noise - Permissible Exposure Levels of Noise in the Workplace Lời nói đầu QCVN 24:2016/BYT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2016

7

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 24:2014/BLĐTBXH đối với găng tay cách điện

QCVN24:2014/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN24:2014,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội QCVN 24:2014/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI GĂNG TAY CÁCH ĐIỆN National technical regulation for insulating gloves Lời nói đầu QCVN 24:2014/BLĐTBXH do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ban hành: 30/12/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-24:2014 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 24: Bệnh viêm phế quản truyền nhiễm

TCVN8400-24:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-24:2014,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8400-24 : 2014 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 24: BỆNH VIÊM PHẾ QUẢN TRUYỀN NHIỄM Animal disease - Diagnostic procedure - Part 24: Infectious bronchitis disease CẢNH BÁO - Việc áp dụng tiêu chuẩn này có

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2016

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5465-24:2013 (ISO 1833-24:2010) về Vật liệu dệt - Phân tích định lượng hóa học - Phần 24: Hỗn hợp xơ Polyeste và một số xơ khác (phương pháp sử dụng phenol và tetracloetan)

TCVN5465-24:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5465-24:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5465-24:2013 ISO 1833-24:2010 VẬT LIỆU DỆT - PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG HÓA HỌC - PHẦN 24: HỖN HỢP XƠ POLYESTE VÀ MỘT SỐ XƠ KHÁC (PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG PHENOL VÀ TETRACLOETAN) Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 24

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2014

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7563-24:2013 (ISO/IEC 2382-24:1995) về công nghệ thông tin - Từ vựng - Phần 24: Sản xuất có tích hợp máy tính

TCVN7563-24:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7563-24:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7563-24:2013 ISO/IEC 2382-24:1995 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TỪ VỰNG. PHẦN 24: SẢN XUẤT CÓ TÍCH HỢP MÁY TÍNH Information technology – Vocabulary – Part 24: Computer-integrated manufacturing Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7722-2-24:2013 (ISO 60598-2-24 : 1997) về Đèn điện - Phần 2-24: Yêu cầu cụ thể - Đèn điện có giới hạn nhiệt độ bề mặt

TCVN7722-2-24:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7722-2-24:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7722-2-24 : 2013 ISO 60598-2-24 : 1997 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-24: YÊU CẦU CỤ THỂ - ĐÈN ĐIỆN CÓ GIỚI HẠN NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT Luminaires –  Part 2-24: Particular requirements – Luminaires with limited surface temperatures

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2014

12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 24:2011/BTTTT về thiết bị thu phát vô tuyến VHF của các trạm ven biển thuộc hệ thống GMDSS do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN24:2011/BTTTT,Quy chuẩn QCVN24:2011,Bộ Thông tin và Truyền thông,QCVN 24:2011/BTTTT ,Thiết bị thu phát vô tuyến VHF,Trạm ven biển,Hệ thống GMDSS ,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 24:2011/BTTTT THIẾT BỊ THU PHÁT VÔ TUYẾN VHF CỦA CÁC TRẠM VEN BIỂN THUỘC HỆ THỐNG GMDSS

Ban hành: 14/04/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 24:2010/BGTVT về máy lái thủy lực trên phương tiện thủy - Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử

QCVN24:2010/BGTVT,Quy chuẩn QCVN24:2010,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 24: 2010/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÁY LÁI THỦY LỰC TRÊN PHƯƠNG TIỆN THỦY YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ National technical regulation on Hydraulic steering gears for ships Technical equipments

Ban hành: 09/09/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2014

14

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-24:2010/BNNPTNT về quản lý chất thải trong cơ sở chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-24:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-24:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-24:2010/BNNPTNT ,Quản lý chất thải,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Cơ sở chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật,Bệnh động vật ,Cơ sở chẩn đoán xét nghiệm,Tài nguyên- Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01- 24:2010/ BNNPTNT

Ban hành: 24/05/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6613-3-24:2010 (IEC 60332-3-24:2009) về Thử nghiệm cáp điện và cáp sợi quang trong điều kiện cháy - Phần 3-24: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng của bó dây hoặc cáp lắp thẳng đứng - Cấp C

TCVN6613-3-24:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6613-3-24:2010,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6613-3-24:2010 IEC 60332-3-24:2009 THỬ NGHIỆM CÁP ĐIỆN VÀ CÁP QUANG TRONG ĐIỀU KIỆN CHÁY - PHẦN 3-24: THỬ NGHIỆM CHÁY LAN THEO CHIỀU THẲNG ĐỨNG ĐỐI VỚI CỤM DÂY HOẶC CỤM CÁP LẮP ĐẶT THẲNG ĐỨNG - CẤP C Tests on

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2015

16

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 24:2009/BTNMT về nước thải công nghiệp do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN24:2009/BTNMT,Quy chuẩn QCVN24:2009,Bộ Tài nguyên và Môi trường,QCVN 24:2009/BTNMT ,Nước thải công nghiệp,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 24:2009/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP National Technical Regulation on Industrial Wastewater

Ban hành: 16/11/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-24:2007 (IEC 60335-2-24 : 2005) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-24: Yêu cầu cụ thể đối với tủ lạnh, tủ làm kem và làm nước đá

TCVN5699-2-24:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-24:2007,***,Yêu cầu cụ thể ,Tủ lạnh,Tủ làm kem,Thiết bị điện tương tự,TCVN 5699-2-24:2007,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-24 : 2007 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN – PHẦN 2-24: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI TỦ LẠNH, TỦ LÀM KEM VÀ LÀM NƯỚC

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

18

Tiêu chuẩn ngành 24TCN 04:2006 về nguyên liệu để sản xuất sứ dân dụng cao cấp - thạch anh do Bộ Công nghiệp ban hành

24TCN04:2006,Tiêu chuẩn ngành 24TCN04:2006,Bộ Công nghiệp,Nguyên liệu để sản xuất ,Sứ dân dụng cao cấp,Bộ Công nghiệp,Thạch anh ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 24TCN 04:2006 NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT SỨ DÂN DỤNG CAO CẤP - THẠCH ANH Raw material for producing hard porcelain tableware - Quartz LỜI NÓI ĐẦU 24 TCN 04: 2006

Ban hành: 25/06/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn ngành 24TCN 05:2006 về nguyên liệu để sản xuất sứ dân dụng cao cấp - đất sét do Bộ Công nghiệp ban hành

24TCN05:2006,Tiêu chuẩn ngành 24TCN05:2006,Bộ Công nghiệp,24TCN 05:2006 ,Nguyên liệu để sản xuất ,Sứ dân dụng cao cấp,Bộ Công nghiệp,Đất sét ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 24TCN 05:2006 NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT SỨ DÂN DỤNG CAO CẤP - ĐẤT SÉT Raw material for producing hard porcelain tableware - Clay Lời nói đầu 24 TCN

Ban hành: 26/05/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn ngành 24 TCN 01:2004 về da bò Wetblue – Yêu cầu kỹ thuật – Phương pháp thử

24TCN01:2004,Tiêu chuẩn ngành 24TCN01:2004,***,Da bò Wetblue,Yêu cầu kỹ thuật,Phương pháp thử,24 TCN 01: 2004,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 24 TCN 01: 2004 DA BÒ WETBLUE – YÊU CẦU KỸ THUẬT – PHƯƠNG PHÁP THỬ 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho da bò thuộc Crrome. 2. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 7117:

Ban hành: 05/05/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.203.87
server250