Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 24/2014/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 131581 văn bản

101

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND về kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 07/2019/QĐ-UBND Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020

24/2021/QD-UBND,Quyết định 24 2021,Tỉnh Kon Tum,Kéo dài thời gian Quyết định 07/2019/QĐ-UBND tỉnh Kon Tum,Giá cụ thể sản phẩm công ích thủy lợi tỉnh Kon Tum,Giá cụ thể dịch vụ công ích thủy lợi tỉnh Kon Tum,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2021

102

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Lai Châu

24/2021/QD-UBND,Quyết định 24 2021,Tỉnh Lai Châu,Chế độ nhuận bút lĩnh vực báo chí tỉnh Lai Châu,Chế độ nhuận bút trong lĩnh vực xuất bản tỉnh Lai Châu,Chế độ nhuận bút lĩnh vực thông tin tuyên truyền Lai Châu,Lao động - Tiền lương,Sở hữu trí tuệ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 22/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

103

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND về Danh mục tên gọi và số lượng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

24/2021/QD-UBND,Quyết định 24 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Số lượng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban quận,Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban quận Hồ Chí Minh,Tên gọi cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban quận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

104

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

24/2021/QD-UBND,Quyết định 24 2021,Tỉnh Hòa Bình,Phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Hoà Bình,Bảo vệ giá trị di sản văn hóa tỉnh Hoà Bình,Quản lý giá trị di sản văn hóa tỉnh Hoà Bình,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

105

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

24/2021/QD-UBND,Quyết định 24 2021,Tỉnh Bạc Liêu,Quản lý viên chức tỉnh Bạc Liêu,Sử dụng viên chức tỉnh Bạc Liêu,Tuyển dụng viên chức tỉnh Bạc Liêu 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

106

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

24/2021/QD-UBND,Quyết định 24 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Chức năng của Chi cục Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng,Nhiệm vụ của Chi cục Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng,Cơ cấu của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2021

107

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An

24/2021/QD-UBND,Quyết định 24 2021,Tỉnh Long An,Cấp giấy phép xây dựng tỉnh Long An,Quản lý cấp giấy phép xây dựng tỉnh Long An,Quy định cấp giấy phép xây dựng tỉnh Long An,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 05/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

108

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 14/2018/QĐ-UBND

24/2021/QD-UBND,Quyết định 24 2021,Tỉnh Bắc Giang,Sửa đổi Quyết định 14/2018/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang,Sửa đổi công tác xử lý vi phạm về đê điều tỉnh Bắc Giang,Phòng ngừa xử lý vi phạm pháp luật về đê điều Bắc Giang,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 01/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2021

109

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định, kèm theo Quyết định 03/2016/QĐ-UBND

24/2021/QD-UBND,Quyết định 24 2021,Tỉnh Nam Định,Sửa đổi Quyết định 03/2016/QĐ-UBND tỉnh Nam Định,Sửa đổi chức năng của Sở Nông nghiệp tỉnh Nam Định,Sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp tỉnh Nam Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2021

110

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

24/2021/QD-UBND,Quyết định 24 2021,Tỉnh Ninh Bình,Quản lý cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình,Quy chế quản lý cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình,Quy chế quản lý cụm công nghiệp 2021,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2021

111

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

24/2021/QD-UBND,Quyết định 24 2021,Tỉnh Bình Phước,Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp tỉnh Bình Phước,Quy chế Quản lý tiền chất thuốc nổ tỉnh Bình Phước,Quản lý vật liệu nổ công nghiệp tiền chất thuốc nổ Bình Phước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2021

112

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên

24/2021/QD-UBND,Quyết định 24 2021,Tỉnh Hưng Yên,Chức năng của Trung tâm Công nghệ thông tin Hưng Yên,Nhiệm vụ của Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Hưng Yên,Cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin Hưng Yên,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG

Ban hành: 23/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2021

113

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh của Bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

24/2021/QD-UBND,Quyết định 24 2021,Tỉnh Đồng Nai,Tổ chức quản lý Bãi đỗ xe tỉnh Đồng Nai,Quản lý hoạt động kinh doanh Bãi đỗ xe tỉnh Đồng Nai,Quản lý kinh doanh của Bãi đỗ xe tỉnh Đồng Nai,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 22/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2021

114

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định về Giải thưởng Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi

24/2021/QD-UBND,Quyết định 24 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Giải thưởng môi trường tỉnh Quảng Ngãi,Giải thưởng Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi,Giải thưởng Bảo vệ môi trường 2021,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

115

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

24/2021/QD-UBND,Quyết định 24 2021,Tỉnh Bình Định,Nhiệm vụ quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định,Chức năng nhiệm vụ của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định,Cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 16/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2021

116

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Ninh Thuận

24/2021/QD-UBND,Quyết định 24 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Khoán kinh phí sử dụng xe ô tô tại các cơ quan Ninh Thuận,Khoán kinh phí sử dụng xe ô tô tại các tổ chức Ninh Thuận,Khoán kinh phí sử dụng xe ô tô tại doanh nghiệp nhà nước,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

117

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng phà trên địa bàn tỉnh An Giang

24/2021/QD-UBND,Quyết định 24 2021,Tỉnh An Giang,Giá dịch vụ sử dụng phà tỉnh An Giang,Ban hành giá dịch vụ sử dụng phà tỉnh An Giang,Giá dịch vụ sử dụng phà An Giang 2021,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 25/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

118

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quyết định 20/2016/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

24/2021/QD-UBND,Quyết định 24 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Sửa đổi Quyết định 20/2016/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc,Nhiệm vụ quyền hạn Sở Lao động tỉnh Vĩnh Phúc,Vị trí chức năng Sở Lao động tỉnh Vĩnh Phúc,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

119

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công tích hợp một cửa điện tử tỉnh Lào Cai

24/2021/QD-UBND,Quyết định 24 2021,Tỉnh Lào Cai,Quản lý Cổng dịch vụ công tích hợp một cửa điện tử Lào Cai,Cổng dịch vụ công tích hợp một cửa điện tử tỉnh Lào Cai,Sử dụng Cổng dịch vụ công tích hợp một cửa điện tử Lào Cai,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG

Ban hành: 07/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

120

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

24/2021/QD-UBND,Quyết định 24 2021,Tỉnh Thái Nguyên,Ứng dụng công nghệ vào công tác văn thư tỉnh Thái Nguyên,Ứng dụng công nghệ vào văn thư lưu trữ tỉnh Thái Nguyên,Công tác văn thư lưu trữ tỉnh Thái Nguyên 2021,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG

Ban hành: 04/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.58.199
server250