Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 24/2014/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 131615 văn bản

61

Kế hoạch 24/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

24/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Bảo đảm an toàn thực phẩm tỉnh Tuyên Quang,Bảo đảm an toàn thực phẩm trong nông nghiệp,An toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

62

Kế hoạch 24/KH-UBND triển khai công tác gia đình năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

24/KH-UBND,Tỉnh Thanh Hóa,Thực hiện triển khai công tác gia đình Thanh Hóa,Triển khai công tác gia đình tỉnh Thanh Hóa 2021,Kế hoạch Công tác gia đình tỉnh Thanh Hóa 2021,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

63

Kế hoạch 24/KH-UBND về tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021

24/KH-UBND,Tỉnh Tiền Giang,Thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật Tiền Giang,Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật Tiền Giang,Tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật Tiền Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

64

Kế hoạch 24/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”

24/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Xây dựng nếp sống văn minh đô thị Huế,Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn Huế,Xây dựng nếp sống văn minh nông thôn Huế,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 23/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

65

Kế hoạch 24/KH-UBND về cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2021

24/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh PAPI Hà Nội,Cải thiện chỉ số quản trị hành chính công Hà Nội,Nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

66

Kế hoạch 24/KH-UBND về nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

--------------- Số: 24/KH-UBND Sơn La, ngày 21 tháng 01 năm 2021 KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG NĂM 2021 Thực hiện Thông báo kết luận số 614-TB/TU ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 01/12/2014 về

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

67

Kế hoạch 24/KH-UBND thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp năm 2021 do tỉnh Hà Giang ban hành

24/KH-UBND,Tỉnh Hà Giang,Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính,Hoạt động của cơ quan hành chính tỉnh Hà Giang,Quy chế dân chủ trong hoạt động đơn vị sự nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

68

Kế hoạch 24/KH-UBND về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021

24/KH-UBND,Tỉnh Nghệ An,Quy định trợ giúp pháp lý tỉnh Nghệ An,Quy định trợ giúp pháp lý năm 2021,Trợ giúp pháp lý tỉnh Nghệ An 2021,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

69

Quyết định 24/QĐ-UBND năm 2021 về công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

24/QD-UBND,Quyết định 24 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp,Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Tuyên Quang,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

70

Quyết định 24/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ lĩnh vực Quốc tịch thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp, tỉnh Đắk Nông

24/QD-UBND,Quyết định 24 2021,Tỉnh Đắk Nông,Thủ tục hành chính lĩnh vực quốc tịch,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông,Công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

71

Quyết định 24/QĐ-UBND năm 2021 thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

24/QD-UBND,Quyết định 24 2021,Tỉnh Sơn La,Sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan,Sử dụng kinh phí quản lý hành chính các cơ quan Sơn La,Chế độ tự chủ sử dụng kinh phí quản lý hành chính Sơn La,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

72

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2020 về tăng cường biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm do tỉnh Hưng Yên ban hành

24/CT-UBND,Chỉ thị 24 2020,Tỉnh Hưng Yên,Đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi Hưng Yên,Đón Tết Nguyên đán Tân Sửu lành mạnh Hưng Yên,Bảo đảm đón Tết Nguyên đán an toàn tiết kiệm,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

73

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn liền với xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đô thị thông minh do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

24/CT-UBND,Chỉ thị 24 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử,Cải cách hành chính gắn liền với chuyển đổi số Huế,Cải cách hành chính gắn với đô thị thông minh Huế,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2021

74

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

75

Kế hoạch 24/KH-UBND năm 2020 tổ chức thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

24/KH-UBND,Tỉnh Trà Vinh,Thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP tỉnh Trà Vinh,Tổ chức Thừa phát lại tỉnh Trà Vinh,Hoạt động Thừa phát lại tỉnh Trà Vinh,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

76

Kế hoạch 24/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh bệnh động vật trên cạn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

24/KH-UBND,Tỉnh Bình Định,Phòng chống dịch bệnh bệnh động vật tỉnh Bình Định,Phòng chống dịch bệnh bệnh động vật năm 2020,Phòng chống dịch bệnh bệnh động vật trên cạn,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

77

Kế hoạch 24/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid 19 do tỉnh Nam Định ban hành

24/KH-UBND,Tỉnh Nam Định,Bảo đảm an sinh xã hội tỉnh Nam Định,Tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh tỉnh Nam Định,Hỗ trợ sản xuất kinh doanh trong dịch Covid 19,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2020

78

Kế hoạch 24/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 do tỉnh Ninh Bình ban hành

24/KH-UBND,Tỉnh Ninh Bình,An toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp Ninh Bình,Bảo đảm an toàn thực phẩm nông nghiệp Ninh Bình,An toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2020,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 28/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

79

Kế hoạch 24/KH-UBND về thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

24/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Dịch vụ pháp lý,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/KH-UBND Tuyên Quang, ngày 26 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 26/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

80

Kế hoạch 24/KH-UBND về bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

24/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Bảo đảm an toàn thực phẩm,Bảo đảm an toàn thực phẩm Quảng Ninh,An toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.58.199
server250