Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 24/2014/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 131628 văn bản

181

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đối với hệ thống thoát nước được đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Ninh Bình,Giá dịch vụ thoát nước Ninh Bình,Giá dịch vụ xử lý nước thải Ninh Bình,Hệ thống xử lý nước được đầu tư từ ngân sách Ninh Bình,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2020

182

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chế độ miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh kèm theo Quyết định 53/2015/QĐ-UBND

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Sửa đổi Quyết định 53/2015/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh,Chế độ miễn tiền thuê đất thực hiện xã hội hóa Hà Tĩnh,Sửa đổi chế độ miễn tiền thuê đất thực hiện xã hội hóa,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 08/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2020

183

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản Hồ Chí Minh,Quy định bãi bỏ văn bản Hồ Chí Minh,Quy định bãi bỏ văn bản Hồ Chí Minh 2020,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2020

184

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

24/2014/TT-BTNMT,Thông tư 24 2014,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Hồ sơ địa chính,Lập hồ sơ địa chính,Đo đạc lập hồ sơ địa chính ,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2014

185

Thông tư 24/2014/TT-BQP quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, ban chỉ huy quân sự bộ, ngành Trung ương về giáo dục quốc phòng và an ninh; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

24/2014/TT-BQP,Thông tư 24 2014,Bộ Quốc phòng,Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh ,Ban Chỉ huy quân sự,Giáo dục quốc phòng và an ninh,Bộ máy hành chính,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2014

186

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Hưng Yên,Công tác quản lý bảo vệ môi trường Hưng Yên,Quản lý bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp,Quy chế phối hợp quản lý bảo vệ môi trường,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

187

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về thẩm định giá của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Bình Phước,Thẩm định giá của Nhà nước,Thẩm định giá của Nhà nước Bình Phước,Thẩm định giá tỉnh Bình Phước,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2020

188

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung đối với các huyện có trụ sở đóng trên địa bàn miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Nghệ An,Xe ô tô miền núi có điều kiện kinh tế khó khăn,Định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung,Định mức sử dụng xe ô tô tỉnh Nghệ An,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 31/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2021

189

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, kết nối và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Phú Yên

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Phú Yên,Sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II,Sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng tỉnh Phú Yên,Kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 26/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2020

190

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND bãi bỏ 02 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành về lĩnh vực lâm nghiệp

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Hà Giang,Bãi bỏ Quyết định lĩnh vực lâm nghiệp,Bãi bỏ Quyết định tỉnh Hà Giang,Bãi bỏ Quyết định Ủy ban tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 25/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

191

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Sóc Trăng,Tổ chức vị trí đón trả khách cho xe hợp đồng Sóc Trăng,Tổ chức vị trí đón trả khách cho xe du lịch Sóc Trăng,Quản lý vị trí đón trả khách cho xe du lịch Sóc Trăng,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG

Ban hành: 25/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

192

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Quy chế tổ chức công chức xã thị trấn Bạc Liêu,Quy chế tuyển dụng công chức xã thị trấn Bạc Liêu,Tổ chức tuyển dụng công chức xã phường thị trấn Bạc Liêu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 17/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2020

193

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về cấp phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Thành phố Đà Nẵng,Cấp phép xây dựng có thời hạn thành phố Đà Nẵng,Quy định cấp phép xây dựng có thời hạn,Quy định cấp phép xây dựng có thời hạn Đà Nẵng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 10/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

194

Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

24/2014/ND-CP,Nghị định 24 2014,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 24/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH QUY

Ban hành: 04/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2014

195

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản pháp luật tỉnh Vĩnh Long,Bãi bỏ văn bản của Ủy ban tỉnh Vĩnh Long,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

196

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Lào Cai,Bảng giá tính thuế tài nguyên tỉnh Lào Cai,Lào Cai quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên,Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên 2020,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2020

197

Quyết định 24/2014/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển dự án điện sinh khối tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

24/2014/QD-TTg,Quyết định 24 2014,Thủ tướng Chính phủ,Cơ chế hỗ trợ dự án,Thủ tướng Chính phủ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2014/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 24/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2014

198

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về sửa đổi Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 501/2016/QĐ-UBND

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Bắc Giang,Sửa đổi Quyết định 501/2016/QĐ-UBND Bắc Giang,Sửa đổi Quy chế theo dõi tình hình thi hành pháp luật,Quy chế theo dõi tình hình thi hành pháp luật Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

199

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định 12/2016/QĐ-UBND do tỉnh Nam Định ban hành

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Nam Định,Sửa đổi Quyết định 12/2016/QĐ-UBND tỉnh Nam Định,Sửa đổi tên phòng thành Phòng Dạy nghề,Sửa đổi tên Phòng quản lý đào tạo nghề,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

200

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Quản lý bảo vệ môi trường biển hải đảo Quảng Ninh,Quản lý tổng hợp tài nguyên biển hải đảo,Quy chế quản lý tổng hợp tài nguyên biển Quảng Ninh,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.58.199
server251