Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 24/2013/QĐ-TTg, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 62007 công văn

141

Công văn 6499/BGDĐT-TCCB năm 2014 đề xuất giải quyết vướng mắc Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

--------------- Số: 6499/BGDĐT-TCCB V/v đề xuất giải quyết vướng mắc Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2014 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ngày 17/02/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 659/BGDĐT-TCCB gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam để làm rõ thêm

Ban hành: 14/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2015

142

Công văn 2362/TTg-KGVX năm 2013 đính chính văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể. Do sơ suất trong khâu đánh máy, xin đính chính sai sót trong Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2014

143

Công văn 2308/TTg-KTTH năm 2013 đính chính văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

soát, đánh máy, xin đính chính sai sót trong Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện như sau: Tại trang 3 dòng thứ 12 từ dưới lên

Ban hành: 24/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2013

144

Công văn 5776/VPCP-KTTH năm 2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định 72/2013/QĐ-TTg quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

---------------- Số: 5776/VPCP-KTTH V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014 Kính gửi: Bộ Tài chính. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 8364/BTC-CST ngày 24 tháng 6 năm 2014 về việc xin ý kiến chỉ đạo về thuế giá trị gia tăng và thuế

Ban hành: 30/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2014

145

Công văn 24/BCĐCCHC của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc xây dựng mới hoặc sửa đổi Nghị định về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ

24/BCDCCHC, Công văn 24, Ban Chỉ đạo cải cách hành chín BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 24/BCĐCCHC Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2002 Kính gửi : Các bộ, cơ quan ngang bộ,cơ quan thuộc Chính phủ .

Ban hành: 13/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

146

Công văn 3169/BYT-BH năm 2014 thực hiện Quyết định 55a/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh do Bộ Y tế ban hành

định số 55a/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh. Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2014 Kính gửi: - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ; - Bệnh viện các Bộ, ngành.

Ban hành: 28/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2014

147

Công văn số 24/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng Định mức chi phí qui hoạch xây dựng

24/BXD-KTTC,Công văn 24 2006,Bộ Xây dựng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 24/BXD-KTTC V/v: Hướng dẫn áp dụng Định mức chi phí qui hoạch xây dựng.

Ban hành: 05/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

148

Công văn 935/BHXH-CĐBHXH năm 2014 hướng dẫn giải quyết những vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số: 935/BHXH-CĐBHXH V/v hướng dẫn giải quyết những vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo số 52/2013/QĐ-TTg. TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các quận huyện. Tiếp theo Công văn số 4576/BHXH-CĐBHXH ngày 21/11/2013 về hướng dẫn thực hiện chế độ trợ

Ban hành: 04/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2014

149

Công văn 533/BXD-QLN năm 2014 báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

533/BXD-QLN,Công văn 533 2014,Bộ Xây dựng,hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở,hướng dẫn Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 533

Ban hành: 26/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2014

150

Công văn 891/BHXH-CSXH năm 2014 hướng dẫn giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

891/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2014 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tiếp theo Công văn số 4281/BHXH-CSXH ngày 29/10/2013 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam

Ban hành: 19/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2014

151

Công văn 02/BHXH-CSXH năm 2014 đề xuất giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Văn phòng Chính phủ Căn cứ Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên

Ban hành: 02/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2014

152

Công văn 4535/BNN-KH năm 2013 thông báo tình hình thu thập, tổng hợp và công bố chỉ tiêu thống kê quốc gia theo Quyết định 43/2010/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

4535/BNN-KH V/v: Thông báo tình hình thu thập, tổng hợp và công bố chỉ tiêu thống kê quốc gia theo Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2013 Kính gửi: - Tổng cục Lâm nghiệp; - Tổng cục Thủy lợi; - Cục Trồng trọt; -

Ban hành: 20/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2013

153

Công văn 7821/CTCT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số nội dung công việc theo Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ trong năm học 2002-2003

đẳng, trung học chuyên nghiệp Thực hiện Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 24-6-2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án "Một số biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học và cao đẳng, môn chính trị trong các trường trung

Ban hành: 05/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

154

Công văn 15288/BTC-HCSN năm 2013 hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Quyết định 52/QĐ-TTg về hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

---------------- Số: 15288/BTC-HCSN V/v hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Quyết định số 52/- TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 16/11/2012, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg về chính

Ban hành: 08/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2014

155

Công văn số 7249/TC-QLCS ngày 02/07/2002 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ

7249/TC-QLCS,Công văn 7249 2002,Bộ Tài chính,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 7249/TC-QLCS V/v: Thực hiện Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 02/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

156

Công văn 3309/BNN-TCCB năm 2013 báo cáo kết quả hoàn thiện mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số: 3309/BNN-TCCB V/v Báo cáo kết quả hoàn thiện mô hình dạy nghề cho LĐNT theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2013 Kính gửi: Bộ Lao động Thương binh - Xã hội Trả lời công văn số 2982/LĐTBXH-TCDN ngày 12/8/2013 của quý Bộ về việc Báo cáo kết quả hoàn thiện mô hình dạy

Ban hành: 16/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2013

157

Công văn 1792/TTg-CN năm 2017 về đề nghị tiếp tục thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và 86/2010/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

-CN V/v đề nghị tiếp tục thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao;

Ban hành: 22/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2017

158

Công văn 11126/BTC-NSNN năm 2013 bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi năm 2012 theo Quyết định 239/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi năm 2012 theo Quyết định 239/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2013 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Căn cứ chế độ quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi

Ban hành: 20/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2013

159

Công văn 10120/BTC-QLCS năm 2013 về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

V/v phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2013 Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thực

Ban hành: 01/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

160

Công văn 1959/BTTTT-ƯDCNTT năm 2013 đôn đốc triển khai Quyết định 1605/QĐ-TTg và hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2014 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1959/BTTTT-ƯDCNTT V/v đôn đốc triển khai Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của TTgCP và hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2014 Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2013 Kính gửi: - Các Bộ, cơ

Ban hành: 04/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217