Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 24/2013/QĐ-TTg, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 62007 công văn

61

Công văn 5123/BHXH-CSXH năm 2014 về tổng hợp vướng mắc trong tổ chức thực hiện Quyết định 52/2013/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

--------------- Số: 5123/BHXH-CSXH V/v tổng hợp vướng mắc trong tổ chức thực hiện Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014 Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo Căn cứ Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ trợ cấp đối

Ban hành: 23/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

62

Công văn 3346/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2018 về báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 13/2013/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội trong các trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số: 3346/BGDĐT-GDCTHSSV V/v báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội trong các trường học Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2018 Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo; - Các đại học, học viện; các trường đại

Ban hành: 07/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

63

Công văn số 24/CCTTHC về việc kiện toàn nhân sự Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tại địa phương do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

24/CCTTHC,Công văn 24 2009,Bộ máy hành chính TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 24/CCTTHC V/v kiện toàn nhân sự Tổ trưởng Tổ công tác thực

Ban hành: 16/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2009

64

Công văn 24/BXD-KTXD hướng dẫn xác định khối lượng điều chỉnh giá theo Thông tư 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

24/BXD-KTXD,Công văn 24 2012,Bộ Xây dựng,Điều chỉnh giá vật liệu xây dựng,Biến động giá nguyên liệu,Biến động giá vật liệu xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 24

Ban hành: 15/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2012

65

Công văn 2908/BXD-QLN năm 2014 hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và trên cơ sở kết quả làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình thực hiện Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 do Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội chủ trì, ngày 15/9/2014, Bộ Xây dựng đã có công văn số 2244/BXD-QLN gửi Bộ Tài chính đề nghị cấp kinh phí

Ban hành: 11/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2014

66

Công văn 24/BXD-KHCN áp dụng QCVN 06:2010/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

24/BXD-KHCN,Công văn 24 2012,Bộ Xây dựng,Phòng cháy chữa cháy,Điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 24/BXD-KHCN V/v Áp dụng QCVN

Ban hành: 19/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2012

67

Công văn 24/GSQL-GQ2 năm 2015 về nhập khẩu hàng hóa hỗ trợ bán bia do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

24/GSQL-GQ2,Công văn 24 2015,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Nhập khẩu hàng hóa,Hỗ trợ bán bia,Cục Giám sát quản lý về hải quan ,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------

Ban hành: 07/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2015

68

Công văn 56/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

đúng các quy định tại Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Sau khi có kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương, địa phương sẽ hướng dẫn thanh, quyết toán cho các hộ theo quy định của Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát,

Ban hành: 22/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2014

69

Công văn 4807/UBND-PCNC năm 2014 thực hiện Quyết định 09/2013/QĐ-TTg về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số: 4807/UBND-PCNC Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2014 Kính gửi: - Ủy ban Mặt

Ban hành: 18/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

70

Công văn 5619/VPCP-KTTH năm 2014 không thí điểm áp dụng Quyết định 72/2013/QĐ-TTg đối với cửa khẩu Chi Ma do Văn phòng Chính phủ ban hành

72/2013/QĐ-TTg đối với cửa khẩu Chi Ma Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014 Kính gửi: - Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp. - Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 8596/BTC-CST ngày 26 tháng 6 năm

Ban hành: 25/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2014

71

Công văn số 3921/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc khi thực hiện Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thanh tra Chính phủ do Tổng cục Hải quan ban hành

24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của TTCP Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2009 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn Trả lời công văn số 1303/HQLS-NV ngày 17/6/2009 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Ngày 10/6/2009, Tổng cục Hải quan đã có công

Ban hành: 03/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2009

72

Công văn 4793/VPCP-PL năm 2014 tạm dừng đánh giá tiếp cận pháp luật theo Quyết định 09/2013/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

2704/BTP-PBGDPL ngày 18 tháng 6 năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ý kiến như sau: 1. Tạm dừng triển khai việc đánh giá, công nhận, biểu dương, xếp hạng, khen thưởng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của

Ban hành: 27/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2014

73

Công văn số 1403/BNV-TTTT về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Nội vụ ban hành

1403/BNV-TTTT,Công văn 1403 2009,Bộ Nội vụ,Công nghệ thông tin BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 1403/BNV-TTTT V/v báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ

Ban hành: 15/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2009

74

Công văn 3922/BCT-BGMN năm 2014 thực hiện Quyết định 45/2013/QĐ-TTg về Quy chế điều hành hoạt động tại cửa khẩu biên giới đất liền do Bộ Công thương ban hành

Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền. Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2014 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Thực hiện Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng

Ban hành: 09/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2014

75

Công văn 901/BXD-QLN năm 2014 thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

V/v: thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2014 Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 26/3/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Đến nay đã có 60/63 tỉnh, thành phố

Ban hành: 08/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2014

76

Công văn 2478/TCHQ-GSQL năm 2014 về thủ tục chuyển nhượng xe ô tô kèm theo Quyết định 53/2013/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

V/v thực hiện Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2014 Kính gửi: Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai Len tại Hà Nội. (Địa chỉ: Toà nhà Trung tâm, 31 Hai Bà Trưng, Hà Nội) Tổng cục Hải quan nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Ban hành: 12/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2014

77

Công văn 2743/BTC-NSNN sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo Quyết định 1792/QĐ-TTg để thực hiện cải cách tiền lương năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội”. Thực hiện Quyết định số 1792/QĐ-TTg nêu trên và Chỉ thị số 09/CT-TTG ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013, Bộ Tài chính đã có Công văn số 11276/BTC-NSNN ngày 23/8/2013 hướng dẫn các địa phương sử

Ban hành: 04/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2014

78

Công văn 1346/VPCP-KTN năm 2014 tình hình thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở do Văn phòng Chính phủ ban hành

1346/VPCP-KTN V/v tình hình thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2014 Kính gửi: - Bộ Xây dựng; - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Lao động - Thương binh và Xã

Ban hành: 03/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2014

79

Công văn 2237/BTC-TCDT năm 2014 hỗ trợ gạo cho học sinh theo Quyết định 36/2013/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

cho học sinh theo Quyết định 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/06/2013 của TTCP Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các

Ban hành: 21/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2014

80

Công văn 659/BGDĐT-TCCB năm 2014 giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2014 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Thực hiện Phiếu chuyển số 25/PC-VPCP ngày 10/01/2014 của Văn phòng Chính phủ chuyển công văn số 02/BHXH-CSXH ngày 02/01/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về

Ban hành: 17/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 14/11/2014

Cập nhật: 16/08/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217