Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 24/2013/QĐ-TTg, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 62007 công văn

21

Công văn 24/BXD-HĐXD năm 2016 về thủ tục cấp phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

24/BXD-HDXD,Công văn 24 2016,Bộ Xây dựng,Cấp giấy phép xây dựng,Cấp phép xây dựng,Giấy phép xây dựng,Quy trình cấp phép xây dựng,Thủ tục cấp giấy phép xây dựng ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2016

22

Công văn 2103/BTC-NSNN năm 2015 hướng dẫn thực hiện Quyết định 62/2013/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

2103/BTC-NSNN,Công văn 2103 2015,Bộ Tài chính,Hướng dẫn thực hiện,Hướng dẫn thực hiện Quyết định ,Quyết định 62/2013/QĐ-TTg,Tiêu thụ nông sản,Chính sách tiêu thụ nông sản ,Cánh đồng lớn,Xây dựng cánh đồng lớn BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2015

23

Công văn 11665/VPCP-KGVX năm 2017 về ban hành văn bản thay thế Quyết định 52/2013/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

11665/VPCP-KGVX V/v ban hành văn bản thay thế Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: - Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Bộ Nội vụ; - Bộ Tư pháp; - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; - Bộ Tài chính. Về đề nghị của Bộ Giáo dục và

Ban hành: 01/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2017

24

Công văn 24/BXD-QLN năm 2015 về việc xác lập sở hữu toàn dân đối với trường hợp nhà vắng chủ hiện nay nhà cũ đã bị tháo dỡ xây dựng lại do Bộ Xây dựng ban hành

24/BXD-QLN,Công văn 24,Bộ Xây dựng,Xác lập sở hữu toàn dân,Nhà vắng chủ,Sở hữu toàn dân,Nhà vắng chủ bị tháo dỡ ,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/BXD-QLN V/v: xác lập sở hữu toàn dân

Ban hành: 18/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2015

25

Công văn 5243/BTNMT-TCMT năm 2017 về báo cáo thực hiện Quyết định 1216/QĐ-TTg và 166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2013-2017 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số: 5243/BTNMT-TCMT V/v báo cáo triển khai thực hiện Quyết định số 1216/QĐ-TTg và Quyết định số 166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2013-2017 Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2017 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân

Ban hành: 04/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

26

Công văn 7059/VPCP-KTTH năm 2017 tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Quyết định 53/2013/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

gỡ vướng mắc trong thực hiện Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường. Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 2084/TTr-BNG ngày 08 tháng 6 năm 2017 về một số vướng mắc trong quá trình thực

Ban hành: 06/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2017

27

Công văn 4057/BTC-TCHQ năm 2014 thực hiện Quyết định 53/2013/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

thời điểm chuyển nhượng, cụ thể là: Thuế suất áp dụng theo mức thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng quy định tại Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 24/2013/QĐ-TTg ngày 03/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Thời điểm chuyển nhượng xe là thời điểm thay đổi mục đích sử dụng xe được thể hiện

Ban hành: 01/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2014

28

Công văn 24/TXNK-PL năm 2015 về phân loại đĩa và xích dùng cho xe máy do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

24/TXNK-PL,Công văn 24 2015,Cục thuế xuất nhập khẩu,Phân loại hàng hoá,Đĩa xích dùng cho xe máy,Cục thuế xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 08/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2015

29

Công văn 3377/BCA-C61 năm 2013 hướng dẫn triển khai Quyết định 1110/QĐ-TTg và Quyết định 44/2012/QĐ-TTg do Bộ Công an ban hành

17/8/2012 và ngày 15/10/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1110/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Quyết định số 1110) và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng

Ban hành: 05/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2013

30

Công văn 1976/TCHQ-GSQL triển khai Quyết định 53/2013/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

V/v triển khai Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2014 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4130/BNG-LT của Bộ Ngoại giao về việc nêu tại trích yếu, theo đó, thực hiện nội dung quy định tại

Ban hành: 27/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2014

31

Công văn 3072/BTC-CST năm 2018 về vướng mắc thực hiện chính sách miễn thuế nhập khẩu theo Thông tư 201/2012/TT-BTC, 81/2013/TT-BTC và Quyết định 72/2013/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

3072/BTC-CST V/v vướng mắc về thực hiện chính sách miễn thuế nhập khẩu theo Thông tư số 201/2012/TT-BTC, Thông tư số 81/2013/TT-BTC và Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh. Trả lời công văn số 2446/HQTN-NV ngày 15/12/2017 của Cục Hải

Ban hành: 19/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2018

32

Công văn 2353/VPCP-TCCB năm 2017 xây dựng Quyết định thay thế Quyết định 06/2013/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

phủ ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo quy định của pháp luật. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện. Nơi

Ban hành: 15/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2017

33

Công văn 603/UBDT-KHTC năm 2017 báo cáo tình hình triển khai Chỉ thị 24/CT-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

hình triển khai Chỉ thị số 24/CT-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2017 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thực hiện đề nghị tại Công văn số 5142/BKHĐT-TH ngày 23/6/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình triển khai Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về các

Ban hành: 29/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2017

34

Công văn 24/BXD-GĐ năm 2014 hướng dẫn thực hiện việc thu, quản lý và sử dụng chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng do Bộ Xây dựng ban hành

24/BXD-GD,Công văn 24 2014,Bộ Xây dựng,Nghiệm thu công trình,quản lý chất lượng nghiệm thu công trình,Nghiệm thu công trình xây dựng,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2014

35

Công văn 1942/UBND-KTN năm 2013 báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 58/2008/QĐ-TTg và 38/2011/QĐ-TTg do tỉnh Bình Định ban hành

kết quả thực hiện Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 38/2011/QĐ-TTg Bình Định, ngày 29 tháng 05 năm 2013 Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường Thực hiện theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 1705/BTNMT-TCMT ngày 09/5/2013 về việc Báo cáo kết quả triển khai thực hiện

Ban hành: 29/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2014

36

Công văn 350/GSQL-GQ1 năm 2017 thực hiện Quyết định 78/2013/QĐ-TTg do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 350/GSQL-GQ1 V/v thực hiện Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013 của Chính phủ. Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ. Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số

Ban hành: 21/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2017

37

Công văn 3452/TCT-CS năm 2013 giảm tiền thuê đất theo Quyết định 2093/QĐ-TTg do Tổng cục Thuế ban hành

Quyết định số 2093/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội Trả lời Công văn số 9018/CT-QLĐ ngày 01/04/2013 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 2093/QĐ-TTg, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: - Tại Điều 2 Quyết định số

Ban hành: 18/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2013

38

Công văn 10957/BGTVT-KHĐT năm 2013 triển khai Quyết định 1615/QĐ-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành

10957/BGTVT-KHĐT V/v triển khai Quyết định số 1615/QĐ-TTg ngày 17/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013 Kính gửi: - Tổng cục Đường bộ Việt Nam; - Các cục: Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam; -

Ban hành: 15/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2013

39

Công văn 7856/VPCP-NC năm 2013 thực hiện Quyết định 738/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

thực hiện Quyết định số 738/QĐ-TTg ngày 13/5/2013 của TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2013 Kính gửi: - Bộ Quốc phòng; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng tại công văn số

Ban hành: 19/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2013

40

Công văn 16862/BTC-TCDT năm 2013 hỗ trợ gạo cho học sinh theo Quyết định 36/2013/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

sinh theo Quyết định 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/06/2013 của TTCP Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2013 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có

Ban hành: 04/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217