Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 24/2005/QĐ-BXD "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 195608 văn bản

1

Quyết định 24/2005/QĐ-BXD về "Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

24/2005/QD-BXD,Quyết định 24 2005,Bộ Xây dựng,Định mức dự toán xây dựng công trình,Định mức dự toán,Phần Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** Số: 24/2005/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

2

Quyết định 24/2005/QĐ-BKHCN về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Hợp tác quốc tế trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

24/2005/QD-BKHCN,Quyết định 24 2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Ban Hợp tác quốc tế,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,Quy chế tổ chức và hoạt động,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 28/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

3

Quyết định 24/2005/QĐ-BYT sửa đổi thông tư 09/2005/ TT-BYT hướng dẫn điều kiện xác định người bị phơi nhiễm HIV hoặc bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

24/2005/QD-BYT,Quyết định 24 2005,Bộ Y tế,Người bị nhiễm HIV,Người bị phơi nhiễm HIV,Tai nạn nghề nghiệp,Sửa đổi,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 24/2005/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC

Ban hành: 05/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

4

Quyết định 24/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

24/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Kon Tum,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum,Thủ tục hành chính ngành Tài nguyên,Thủ tục hành chính ngành Tài nguyên Kon Tum,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

5

Quyết định 24/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2019

24/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 13 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 13/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2020

6

Quyết định 24/2005/QĐ-BTS về Quy chế làm việc của Bộ Thuỷ sản với Hội, Hiệp hội do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

24/2005/QD-BTS, Quyết định 24, Bộ Thuỷ sản, Quy chế làm việc, Bộ máy hành chính BỘ THUỶ SẢN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 24/2005/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2005

Ban hành: 05/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

7

Quyết định 24/QĐ-BTP năm 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2019

24/QD-BTP,Quyết định 24 2020,Bộ Tư pháp,Văn bản quy phạm pháp luật,Văn bản hết hiệu lực,Lĩnh vực quản lý nhà nước ,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/QĐ-BTP Hà Nội,

Ban hành: 06/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2020

8

Quyết định 24/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn các luật, bộ luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

24/QD-TTg,Quyết định 24 2020,Thủ tướng Chính phủ,Soạn thảo,Quy định chi tiết,Cơ quan chủ trì,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng

Ban hành: 06/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2020

9

Quyết định 24/2005/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

24/2005/QD-BGDDT,Quyết định 24 2005,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quản lý đề tài khoa học,Quản lý đề tài khoa học cấp Bộ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 24/2005/Q Đ-BGD& ĐT Hà Nội , Ngày 02

Ban hành: 02/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2007

10

Quyết định 24/2005/QĐ-BBCVT về cước dịch vụ điện thoại quốc tế do Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam cung cấp do Bộ trưởng Bộ bưu chính Viễn thông ban hành

24/2005/QD-BBCVT,Quyết định 24,Bộ Bưu chính Viễn thông,Điện thoại quốc tế,Cước dịch vụ,cước dịch vụ điện thoại quốc tế,Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông,Thương mại,Công nghệ thông tin BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 24/2005/QĐ

Ban hành: 29/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Quyết định số 24/2005/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích quốc gia (địa điểm Bộ Tư pháp) do Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành

24/2005/QD-BVHTT,Quyết định 24 2005,Bộ Văn hoá-Thông tin,Xã Minh Thanh,Bộ Tư pháp,Xếp hạng di tích,Xếp hạng di tích quốc gia,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 24/2005/QĐ-BVHTT Hà Nội, ngày 12

Ban hành: 12/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2007

12

Quyết định 24/2007/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 397:2007 " Hoạt độ phóng xạ tự nhiên của vật liệu xây dựng – Mức an toàn trong sử dụng và phương pháp thử" do Bộ trưởng Bộ Xây Dựng ban hành

24/2007/QD-BXD,Quyết định 24 2007,Bộ Xây dựng,Hoạt độ phóng xạ tự nhiên,Vật liệu xây dựng,An toàn sử dụng,Phương pháp thử,Tiêu chuẩn xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 24/2007/QĐ

Ban hành: 07/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2007

13

Quyết định 24/2005/QĐ-UB điều chỉnh mức thu phí chợ tại Mục III, Danh mục phí và mức thu phí trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định 170/2004/-UB do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

24/2005/QD-UBND,Quyết định 24 2005,Tỉnh Hậu Giang,Điều chỉnh mức thu phí,Mức thu phí chợ,Tỉnh Hậu Giang,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 07/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2009

14

Quyết định 24/2005/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 06/2005/QĐ-UB về đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

24/2005/QD-UB,Quyết định 24 2005,Tỉnh Lạng Sơn,Sửa đổi quyết định,Đơn giá bồi thường,Đơn giá bồi thường cây trồng,Đơn giá bồi thường vật nuôi,Bất động sản,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 30/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2010

15

Quyết định 24/2005/QĐ-BCN sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 1 Quyết định 165/2004/-BCN về việc chuyển Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng dầu khí thành công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế dầu khí do Bộ trưởng Công nghiệp ban hành

24/2005/QD-BCN,Quyết định 24 2005,Bộ Công nghiệp,Công ty Tư vấn đầu tư dầu khí,Công ty Cổ phần,Sửa đổi,Doanh nghiệp BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 24/2005/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 30

Ban hành: 30/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

16

Quyết định 24/2005/QĐ-BNN về Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Việt An tỉnh Quảng Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

24/2005/QD-BNN,Quyết định 24 2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Hồ chứa nước Việt An,Quy trình vận hành,Quy trình vận hành điều tiết,Quy trình vận hành hồ chứa nước,Tỉnh Quảng Nam,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 13/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Quyết định 24/2005/QĐ-BGTVT sửa đổi khoản 1, khoản 4 Điều 1 và Điều 5 Quyết định số 1826/2002/-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

24/2005/QD-BGTVT, Quyết định 24, Bộ Giao thông vận tải, Sửa đổi quyết định, Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 24/2005/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm

Ban hành: 12/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Thông tư 24/2016/TT-BXD sửa đổi thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

24/2016/TT-BXD,Thông tư 24 2016,Bộ Xây dựng,Quản lý dự án đầu tư xây dựng,Dự án đầu tư xây dựng,Sửa đổi Thông tư,Quản lý dự án,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2016/TT-BXD

Ban hành: 01/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2016

19

Quyết định 24/2005/QĐ-BTC về 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

24/2005/QD-BTC,Quyết định 24 2005,Bộ Tài chính,Thẩm định giá,3 tiêu chuẩn thẩm định giá,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 24/2005/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2005

Ban hành: 18/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2012

20

Quyết định 24/2005/QĐ-UB về Quy chế tuyển dụng và quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

24/2005/QD-UB,Quyết định 24 2005,Tỉnh Bắc Giang,Quy chế tuyển dụng quản lý ,Cán bộ công chức,Xã phường thị trấn,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 13/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122