Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 24/2004/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 201774 văn bản

1

Thông tư 24/2004/TT-BTC quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Tài chính ban hành

24/2004/TT-BTC,Thông tư 24 2004,Bộ Tài chính,Thu phí,Quản lý phí,Phí sát hạch lái xe,Phí sát hạch lái xe cơ giới,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 24/2004/TT-BTC

Ban hành: 26/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2013

2

Thông tư 24/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi do Bộ Tài chính ban hành

24/2021/TT-BTC,Thông tư 24 2021,Bộ Tài chính,Quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi,Chế độ thu nộp sử dụng phí trong chăn nuôi,Mức thu chế độ thu nộp phí trong chăn nuôi,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

3

Thông tư 24/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

24/2020/TT-BTC,Thông tư 24 2020,Bộ Tài chính,Sửa đổi Thông tư 20/2016/TT-BTC,Cơ chế quản lý tài chính bảo hiểm xã hội,Cơ chế quản lý tài chính bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

4

Thông tư 24/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

24/2019/TT-BTC,Thông tư 24 2019,Bộ Tài chính,Xe ô tô,Định mức sử dụng,Định mức sử dụng xe ô tô,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2019/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng

Ban hành: 22/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2019

5

Thông tư 24/2018/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

24/2018/TT-BTC,Thông tư 24 2018,Bộ Tài chính,Kinh phí đào tạo,Lưu học sinh Lào,Lưu học sinh Campuchia,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2018/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 12/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2018

6

Thông tư 24/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

24/2017/TT-BTC,Thông tư 24 2017,Bộ Tài chính,Hợp tác xã,Liên hiệp Hợp tác xã,Hướng dẫn kế toán ,Chế độ kế toán,Thực hiện chế độ kế toán,Hạch toán ghi sổ kế toán ,Thực hiện chế độ kế toán mới ,Lập báo cáo tài chính,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2017

7

Thông tư 24/2015/TT-BTC về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2015-2019 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

24/2015/TT-BTC,Thông tư 24 2015,Bộ Tài chính,Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện,Biểu thuế nhập khẩu,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Việt Nam,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

8

Thông tư 24/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hoá dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên lọc hoá dầu Bình Sơn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

24/2013/TT-BTC,Thông tư 24 2013,Bộ Tài chính,Sản phẩm lọc dầu tiêu thụ trong nước,Sản phẩm lọc dầu ,Sản phẩm hoá dầu ,Công ty lọc hoá dầu Bình Sơn ,Chính sách thu điều tiết ,Điều tiết sản phẩm lọc dầu ,Doanh nghiệp,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 01/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2013

9

Thông tư 24/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2008/TT-BTC hướng dẫn biện pháp xử lý nợ đọng thuế do Bộ Tài chính ban hành

24/2012/TT-BTC,Thông tư 24 2012,Bộ Tài chính,Biện pháp xử lý nợ đọng thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 24/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm

Ban hành: 17/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2012

10

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2020 THÔNG TƯ[1] QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG LỆ PHÍ PHÂN BỔ VÀ PHÍ SỬ DỤNG MÃ, SỐ VIỄN THÔNG Thông tư số 268/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm

Ban hành: 08/06/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

11

Thông tư 24/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

24/2011/TT-BTC,Thông tư 24 2011,Bộ Tài chính,Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Mặt hàng nhóm 2710,Nhóm 2710,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 24/2011/TT-BTC

Ban hành: 23/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2011

12

Thông tư 24/2010/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và nghề muối do Bộ Tài chính ban hành

24/2010/TT-BTC,Thông tư 24 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Kế toán hợp tác xã nông nghiệp,Kế toán lâm nghiệp,Kế toán ngư nghiệp,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 24/2010/TT-BTC

Ban hành: 23/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2010

13

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

năm chưa thực hiện nhiệm vụ hoặc chưa hoàn thành nhiệm vụ được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 21 Thông tư số 72/2017/TT-BTC và được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Thông tư này[24]) lớn hơn chi thường xuyên thực tế đúng quy định (không bao gồm các khoản chi thường xuyên trong dự toán chi chưa

Ban hành: 16/04/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

14

Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam kèm theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

24/2021/TT-BGDDT,Thông tư 24 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thông tư sửa đổi Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ,Thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo 23/2017/TT-BGDĐT,Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực 6 bậc,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 08/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2021

15

Thông tư 24/2009/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

24/2009/TT-BTC,Thông tư 24 2009,Bộ Tài chính,Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Mặt hàng nhóm 2710,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ---------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------------

Ban hành: 05/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2009

16

Quyết định 24/2004/QĐ-BTC năm 2004 sửa đổi nội dung Tờ khai xuất khẩu biên giới do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

24/2004/QD-BTC,Quyết định 24 2004,Bộ Tài chính,Tờ khai xuất khẩu biên giới,Sửa đổi nội dung,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 24/2004/QĐ-BTC Hà Nội,

Ban hành: 05/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2009

17

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan do Bộ Tài chính ban hành

24/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 24 2018,Bộ Tài chính,Thủ tục hải quan,Kiểm soát hải quan,Vướng mắc thủ tục hải quan ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/VBHN-BTC

Ban hành: 11/07/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

18

Thông tư 24/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch do Bộ Tài chính ban hành

24/2008/TT-BTC,Thông tư 24 2008,Bộ Tài chính,Quản lý sử dụng,Thanh quyết toán,Kinh phí sự nghiệp kinh tế,Nhiệm vụ quy hoạch,Dự án quy hoạch,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 14/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2008

19

Thông tư 24/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 37/2014/TT-NHNN quy định về việc thiết kế mẫu tiền, chế bản và quản lý in, đúc tiền Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

24/2020/TT-NHNN,Thông tư 24 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Sửa đổi Thông tư 37/2014/TT-NHNN,Thiết kế mẫu tiền đúc tiền Việt Nam,Thiết kế mẫu tiền quản lý in đúc tiền Việt Nam,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

20

Thông tư 24/2020/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

24/2020/TT-BLDTBXH,Thông tư 24 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Sửa đổi Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH,Mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp cao đẳng,Thu hồi hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.160.86
server250