Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 24/1999/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 194684 văn bản

1

Quyết định 24/1999/QĐ-UB thành lập Trung tâm Nghiên cứu - ứng dụng chuyển giao Khoa học Công nghệ - Môi trường Quảng Nam

24/1999/QD-UB,Quyết định 24 1999,Tỉnh Quảng Nam,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/1999/QĐ-UB Tam Kỳ, ngày 10

Ban hành: 10/05/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2014

2

Quyết định 24/1999/QĐ-UB về đơn giá xây dựng cơ bản Thành phố Hà Nội

24/1999/QD-UB,Quyết định 24 1999,Thành phố Hà Nội,Đơn giá xây dựng cơ bản,Thành phố Hà Nội,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/1999/QĐ-UB

Ban hành: 15/04/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2012

3

Quyết định 24/1999/QĐ-UB ban hành quy định tạm thời về quản lý vốn đầu tư thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn tỉnh Lào Cai

24/1999/QD-UB,Quyết định 24 1999,Tỉnh Lào Cai,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/1999/QĐ-UB Lào Cai, ngày 28 tháng 01 năm 1999

Ban hành: 28/01/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2015

4

Quyết định 157/1999/QĐ-UB sửa đổi một số khoản mục của bản quy định ban hành kèm theo Quyết định 24/1999/QĐ-UB trên địa bàn tỉnh Lào Cai

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ KHOẢN MỤC CỦA BẢN QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/1999/QĐ-UB NGÀY 28/01/1999 CỦA UBND TỈNH LÀO CAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1999; Căn cứ Quyết đinh số 135/1998/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 05/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2015

5

Quyết định 143/2003/QĐ-UB ban hành Đơn giá XDCB Thành phố Hà Nội để bổ sung đơn giá một số loại công tác xây lắp cho tập Đơn giá XDCB Thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 24/1999/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

143/2003/QĐ-UB Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XDCB THÀNH PHỐ HÀ NỘI “BỔ SUNG ĐƠN GIÁ MỘT SỐ LOẠI CÔNG TÁC XÂY LẮP CHO TẬP ĐƠN GIÁ XDCB THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/1999/QĐ-UB NGÀY 15/4/1999 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI” UỶ BAN NHÂN DÂN

Ban hành: 03/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

6

Quyết định 24/2016/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định 03/1999/QĐ-UB về Quy chế trực ban phòng, chống lụt bão do tỉnh Bình Phước ban hành

tháng 6 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/1999/QĐ-UB NGÀY 11/1/1999 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TRỰC BAN PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày

Ban hành: 06/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

7

Chỉ thị 24/1999/CT-UB về việc điều tra, đánh giá, xử lý và xây dựng kế hoạch khắc phục ảnh hưởng "Sư cố năm 2000" do Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

24/1999/CT-UB, Chỉ thị 24, Tỉnh An Giang, Công nghệ thông tin UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 24/1999/CT-UB Long Xuyên, ngày 04 tháng 08 năm 1999 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ, XỬ LÝ VÀ XÂY DỰNG KẾ

Ban hành: 04/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Quyết định 24/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

24/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Kon Tum,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum,Thủ tục hành chính ngành Tài nguyên,Thủ tục hành chính ngành Tài nguyên Kon Tum,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

9

Quyết định 24/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2019

24/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 13 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 13/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2020

10

Quyết định 24/QĐ-BTP năm 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2019

24/QD-BTP,Quyết định 24 2020,Bộ Tư pháp,Văn bản quy phạm pháp luật,Văn bản hết hiệu lực,Lĩnh vực quản lý nhà nước ,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/QĐ-BTP Hà Nội,

Ban hành: 06/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2020

11

Quyết định 24/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn các luật, bộ luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

24/QD-TTg,Quyết định 24 2020,Thủ tướng Chính phủ,Soạn thảo,Quy định chi tiết,Cơ quan chủ trì,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng

Ban hành: 06/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2020

12

Quyết định 24/2006/QĐ-UB về thành lập Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch Thành phố Hà Nội (Nhiệm kỳ 2006-2010) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

24/2006/QD-UB,Quyết định 24 2006,Thành phố Hà Nội,Thành lập hội đồng,Thành phố Hà Nội,2006 - 2010,Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 09/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2009

13

Chỉ thị 24/1999/CT-UB-QLĐT về việc thực hiện các chương trình, dự án xây dựng nhà ở để di dời, giải tỏa kênh rạch và đầu tư các công trình công cộng, sử dụng vốn bán nhà thuộc sở hữu nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

24/1999/CT-UB-QLDT,Chỉ thị 24 1999,Thành phố Hồ Chí Minh,Đầu tư,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 24/1999/CT-UB-QLĐT TP. Hồ

Ban hành: 21/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2008

14

Quyết định 24/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng

24/QD-UBND,Quyết định 24,Tỉnh Lâm Đồng,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 08 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 08/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2019

15

Quyết định 24/2005/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 06/2005/QĐ-UB về đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

24/2005/QD-UB,Quyết định 24 2005,Tỉnh Lạng Sơn,Sửa đổi quyết định,Đơn giá bồi thường,Đơn giá bồi thường cây trồng,Đơn giá bồi thường vật nuôi,Bất động sản,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 30/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2010

16

Quyết định 24/1999/QĐ-BXD ban hành Định mức dự toán xây dựng cấp thoát nước do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

24/1999/QD-BXD,Quyết định 24 1999,Bộ Xây dựng,Định mức dự toán xây dựng,Hệ thống cấp thoát nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 24/1999/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm

Ban hành: 25/09/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2010

17

Quyết định 24/2005/QĐ-UB về Quy chế tuyển dụng và quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

24/2005/QD-UB,Quyết định 24 2005,Tỉnh Bắc Giang,Quy chế tuyển dụng quản lý ,Cán bộ công chức,Xã phường thị trấn,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 13/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2012

18

Quyết định 24/2005/QĐ-UB về Quy định quản lý, sử dụng vốn cải thiện đời sống phụ nữ thuộc Dự án đa dạng hoá thu nhập nông thôn tỉnh Tuyên Quaing

24/2005/QD-UB,Quyết định 24 2005,Tỉnh Tuyên Quang,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2005/QĐ-UB Tuyên Quang, ngày 04 tháng 4 năm

Ban hành: 04/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2018

19

Quyết định 24/2005/QĐ-UB bãi bỏ Quyết định 72/2002/QĐ-UB, 75/2002/QĐ-UB và 813/1998/.CT.HC đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do thành phố Cần Thơ ban hành

24/2005/QD-UB,Quyết định 24 2005,Thành phố Cần Thơ,Lập hồ sơ địa chính,Đo đạc lập hồ sơ địa chính ,Đơn giá lập hồ sơ địa chính,Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2014

20

Quyết định 24/2005/QĐ-UB về mật độ cây trồng; đơn giá và nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cây cối hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

24/2005/QD-UB,Quyết định 24 2005,Tỉnh Quảng Ngãi,Bồi thường thiệt hại hoa màu,Bồi thường thiệt hại cây cối hoa màu,Bồi thường khi thu hồi đất,Đơn giá bồi thường thiệt hại,Mật độ cây trồng,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122