Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2395/STP-VB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 17088 văn bản

1

Kế hoạch 2395/KH-UBND năm 2020 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của tỉnh Quảng Bình

2395/KH-UBND,Tỉnh Quảng Bình,Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng,Công tác phòng chống tham nhũng Quảng Bình,Phòng chống tham nhũng Quảng Bình 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

2

Quyết định 2395/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Quyết định 1746/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

2395/QD-BTNMT,Quyết định 2395 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Quản lý rác thải nhựa đại dương đến 2030,Bộ Tài nguyên thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg,Tái chế xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2020

3

Quyết định 2395/QĐ-UBND năm 2019 về thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh

2395/QD-UBND,Quyết định 2395 2019,Tỉnh Tây Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2395/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 06 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 06/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

4

Quyết định 2395/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh An Giang

2395/QD-UBND,Quyết định 2395 2019,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2395/QĐ-UBND An Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 02/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

5

Quyết định 2395/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

2395/QD-UBND,Quyết định 2395 2019,Tỉnh Khánh Hòa,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2395/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 23 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 23/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2019

6

Thông báo 2395/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Phôi thép không hợp kim do Tổng cục Hải quan ban hành

2395/TB-TCHQ,Thông báo 2395 2018,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại hàng hóa,Kết quả phân loại hàng hóa nhập khẩu,Phôi thép ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2018

7

Quyết định 2395/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất nhập khẩu bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu

2395/QD-UBND,Quyết định 2395 2017,Tỉnh Bạc Liêu,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2395/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 29 tháng 12

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2018

8

Quyết định 2395/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

2395/QD-UBND,Quyết định 2395 2016,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2395/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 22 tháng 7 năm 2016

Ban hành: 22/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2016

9

Quyết định 2395/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2395/QD-TTg,Quyết định 2395 2015,Thủ tướng Chính phủ,Khuyến khích đào tạo bồi dưỡng nhân lực ,Đào tạo bồi dưỡng,Đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực ,Nhân lực khoa học và công nghệ ,Đề án đào tạo nhân lực khoa học ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 25/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2015

10

Quyết định 341/QĐ-STP năm 2016 Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ công tác do Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

341/QD-STP,Quyết định 341 2016,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 341/QĐ-STP Điện Biên, ngày 27 tháng 4 năm 2016

Ban hành: 27/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2016

11

Quyết định 2395/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban điều hành đối thoại trực tuyến trên môi trường mạng do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

2395/QD-UBND,Quyết định 2395 2013,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2395

Ban hành: 12/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

12

Quyết định 2395/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1066/2015/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ninh ban hành

2395/2016/QD-UBND,Quyết định 2395 2016,Tỉnh Quảng Ninh,Doanh nghiệp,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2395/2016/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 29 tháng 07 năm

Ban hành: 29/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2017

13

Quyết định 2395/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ xung, bị bãi bỏ lĩnh vực khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

2395/QD-UBND,Quyết định 2395 2013,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2395/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 11 tháng 7 năm 2013

Ban hành: 11/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2014

14

Quyết định 2395/QĐ-UBND năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Cần thơ ban hành liên quan đến lĩnh vực Đất đai; Xây dựng; Đầu tư còn hiệu lực và hết hiệu lực thi hành

2395/QD-UBND,Quyết định 2395 2012,Thành phố Cần Thơ,Công bố danh mục văn bản ,Văn bản UBND Cần thơ ban hành,Văn bản lĩnh vực Đất đai,Văn bản lĩnh vực xây dựng,Văn bản lĩnh vực đầu tư ,Văn bản còn hiệu lực Cần thơ ,Văn bản hết hiệu lực Cần thơ ,Văn bản hết hiệu lực thi hành,Văn bản hết hiệu lực,Bộ máy hành chính ỦY BAN

Ban hành: 27/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2013

15

Quy chế phối hợp 412/QCPH-STP-SYT năm 2015 trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS hỗ trợ và trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV ở Hải Phòng

412/QCPH-STP-SYT,Quy chế 412 2015,Thành phố Hải Phòng,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SỞ TƯ PHÁP - SỞ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 412/QCPH-STP

Ban hành: 18/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2015

16

Quyết định 250/QĐ-STP năm 2009 bổ sung Quyết định 05/QĐ-STP về danh mục và biểu mẫu hồ sơ hành chính trong công tác hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ ban hành

250/QD-STP,Quyết định 250 2009,Thành phố Cần Thơ,Biểu mẫu hồ sơ hành chính ,Danh mục hồ sơ hành chính ,Công tác hộ tịch,Công tác quốc tịch,Công tác lý lịch tư pháp ,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự UBND TP. CẦN THƠ SỞ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2011

17

Hướng dẫn 687/HDLT-STP-SNV năm 2011 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

687/HDLT-STP-SNV,Hướng dẫn 687 2011,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU SỞ TƯ PHÁP - SỞ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 687/HDLT-STP

Ban hành: 05/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2015

18

Kế hoạch 41/KH-KTrVB về công tác năm 2013 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

41/KH-KTrVB,Cục Kiểm tra văn bản quy phạm ,Chương trình công tác năm 2013,Triển khai công tác năm 2013 ,Công tác năm 2013,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP CỤC KIỂM TRA VĂN BẢN QPPL -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Hướng dẫn 1033/HD-STC-STP-SXD-STNMT-CT năm 2013 xác định lại tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm tính tiền sử dụng đất do Sở Tài chính - Sở Xây dựng - Sở Tư pháp - Sở Tài nguyên và Môi trường - Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1033/HD-STC-STP-SXD-STNMT-CT,Hướng dẫn 1033 2013,Thành phố Hồ Chí Minh,Nộp tiền sử dụng đất,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TÀI CHÍNH-SỞ XÂY DỰNG-SỞ TƯ PHÁP-SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG-CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 29/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2013

20

Quyết định 311/QĐ-STP-BTTP năm 2008 sửa đổi Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và biểu mẫu liên quan đến hành nghề luật sư trong nước, nước ngoài tại Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh (kèm theo Quyết định 308/QĐ-STP-BTTP) do Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

311/QD-STP-BTTP,Quyết định 311 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Giải quyết hồ sơ,Hành nghề luật sư trong nước,Hành nghề luật sư nước ngoài ,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.214.224.207
server250