Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 2393/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 31504 công văn

1

Công văn 2393/BYT-DP năm 2016 về quản lý kinh doanh vắc xin và đầu tư dây chuyền lạnh cho công tác tiêm chủng mở rộng do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2393/BYT-DP V/v quản lý kinh doanh vắc xin và đầu tư dây chuyền lạnh cho công tác tiêm chủng mở rộng Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2016

Ban hành: 27/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2016

2

Công văn 2393/CT-TTHT năm 2016 về hóa đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2393/CT-TTHT V/v: Hóa đơn, chứng từ TP.HCM, ngày 22 tháng 3 năm 2016 Kính gửi: Ngân Hàng TNHH

Ban hành: 22/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2016

3

Công văn 2393/QLD-KD năm 2016 về nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2393/QLD-KD V/v nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất thuốc Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 24/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2016

4

Công văn 2393/CT-TTHT năm 2015 về việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2393/CT-TTHT V/v: thuế thu nhập cá nhân TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2015 Kính gửi:

Ban hành: 19/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2015

5

Công văn 2393/TCTHADS-GQKNTC năm 2014 thực hiện Hướng dẫn liên ngành về phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành

BỘ TƯ PHÁP TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2393/TCTHADS-GQKNTC V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn liên ngành về phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Ban hành: 05/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2014

6

Công văn 2393/ATTP-SP năm 2013 hàm lượng nhôm trong sản phẩm dinh dưỡng công thức Aptamil do Cục An toàn thực phẩm ban hành

BỘ Y TẾ CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2393/ATTP-SP V/v hàm lượng nhôm trong sản phẩm dinh dưỡng công thức Aptamil Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 29/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2013

7

Công văn 2393/BNN-ĐMDN kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán kết quả tư vấn định giá doanh nghiệp cổ phần hóa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2393/BNN-ĐMDN V/v Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán kết quả tư vấn định giá doanh nghiệp cổ phần hóa Hà Nội,

Ban hành: 03/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2012

8

Công văn 2393/TCHQ-TXNK tham gia ý kiến trả lời Cục hải quan Tây Ninh về thuế suất giá trị gia tăng giống cây trồng do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2393/TCHQ-TXNK V/v TGYK trả lời Cục HQ Tây Ninh về thuế suất GTGT giống cây trồng Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2012

Ban hành: 17/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

9

Công văn 2393/BGDĐT-GDTX nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2393/BGDĐT-GDTX V/v nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2012

Ban hành: 20/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2012

10

Công văn 2393/VPCP-KGVX báo cáo thực hiện phương thức chi trả tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho đối tượng học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2393/VPCP-KGVX V/v: Báo cáo về việc thực hiện phương thức chi trả tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng học sinh, sinh viên thuộc

Ban hành: 10/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2013

11

Công văn 2393/TCT-TNCN giải đáp vướng mắc trong việc hoàn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2393/TCT-TNCN V/v giải đáp vướng mắc trong việc hoàn thuế thu nhập cá nhân Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2011

Ban hành: 12/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2011

12

Công văn số 2393/TCT-KK về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2393/TCT-KK V/v Kê khai, nộp thuế GTGT Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2009 Kính gửi: Premier Oil

Ban hành: 12/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2009

13

Công văn số 2393/TCT-CS về việc thủ tục chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân sang Công ty trách nhiệm hữu hạn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 2393/TCT-CS V/v: thủ tục chuyển đổi DNTN sang Công ty TNHH Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008 Kính gửi: Cục thuế

Ban hành: 23/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2008

14

Công văn số 2393/VPCP-NC về xử lý việc Báo nêu do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 2393/VPCP-NC V/v Xử lý việc Báo nêu Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2008 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Ban hành: 14/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2008

15

Công văn 5942/BTC-TCHQ năm 2015 thành lập kho ngoại quan tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng do Bộ Tài chính ban hành

phát triển thương mại (Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 và điểm 3 mục V Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 29/07/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng) và quy hoạch sử dụng đất (Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/09/2013 của Chính phủ) thì vị trí thành lập kho ngoại quan nằm trong quy hoạch xây dựng Trung tâm logistics với diện tích 3-5 ha và phù hợp với

Ban hành: 07/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2015

16

Công văn số 2393/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin miễn thuế nhập khẩu hàng trang bị phòng khách sạn

TỔNG CỤC HẢI QUAN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2393/TCHQ-KTTT V/v: xử lý thuế NK đối với hàng đầu tư nước ngoài Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2005

Ban hành: 20/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Công văn số 2393 TCT/PCCS ngày 04/08/2004 của Tổng cục Thuế về việc trả lời chính sách thuế

TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2393 TCT/PCCS V/v trả lời c/s thuế Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2004 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An Trả lời công

Ban hành: 04/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

18

Công văn số 2393 TCHQ/KTTT ngày 23/05/2003 của Tổng cục Hải quan-Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu linh kiện phụ tùng cho lắp ráp máy tính

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2393 TCHQ/KTTT V/v thuế NK linh kiện phụ tùng cho lắp ráp máy tính Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2003 Kính gửi: - Công ty Máy tính truyền thông CMC - Cục Hải

Ban hành: 23/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

19

Công văn số 2393/VPCP-QHQT ngày 16/05/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc danh mục dự án sử dụng tín dụng của NDF, NIB và các nhà tài trợ Bắc Âu

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2393/VPCP-QHQT V/v danh mục dự án sử dụng tín dụng của NDF, NIB và các nhà tài trợ Bắc Âu Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2003

Ban hành: 16/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

20

Công văn số 2393/BGDĐT-ĐH&SĐH của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2007

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc số: 2393/BGDĐT-ĐH&SĐH V/v: hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2007 Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2007

Ban hành: 23/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.4.76