Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2362/2002/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 181964 văn bản

1

Quyết định 2362/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm thuộc ngành Lao động Thương binh và Xã hội do tỉnh Quảng Ninh ban hành

2362/QD-UBND,Quyết định 2362 2019,Tỉnh Quảng Ninh,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2362/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 11

Ban hành: 11/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2019

2

Quyết định 2362/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện, không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

2362/QD-UBND,Quyết định 2362 2017,Tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2362/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 20 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 20/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2018

3

Quyết định 2362/QĐ-BTC năm 2017 về công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

2362/QD-BTC,Quyết định 2362 2017,Bộ Tài chính,Công bố thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính,Quy trình quản lý thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2017

4

Quyết định 2362/QĐ-UBND năm 2017 quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật trên cây trồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

2362/QD-UBND,Quyết định 2362 2017,Tỉnh Đồng Nai ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2362/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 06 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 06/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

5

Quyết định 2362/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ nội dung về ưu đãi khuyến khích đầu tư tại Quyết định 2045/2004/QĐ-UB quy định chính sách khuyến khích hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

điều, khoản tại Quyết định số 2045/2004/QĐ-UB ngày 18/6/2004, Quyết định số 3467/2002/QĐ-UB ngày 30/9/2002, Quyết định số 4047/2002/QĐ-UB ngày 11/11/2002 của UBND tỉnh; Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2091/TTr-KHĐT ngày 22/7/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bãi bỏ nội dung “Các dự án đầu tư được UBND tỉnh cho thuê đất

Ban hành: 28/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

6

Quyết định 2362/QĐ-UBND phê duyệt đơn giá muối hạt trắng, túi OPP phức hợp, công trộn muối I-ốt, trợ cước vận chuyển để cấp muối I-ốt cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016

2362/QD-UBND,Quyết định 2362 2016,Tỉnh Bình Định,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2362/QĐ-UBND Bình Định, ngày 07 tháng 7 năm 2016

Ban hành: 07/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2016

7

Quyết định 2362/QĐ-UBND năm 2013 phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình bố trí dân cư và định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số do tỉnh Lâm Đồng ban hành

2362/QD-UBND,Quyết định 2362,Tỉnh Lâm Đồng,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2362/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày

Ban hành: 21/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2013

8

Quyết định 2362/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2362/QD-UBND,Quyết định 2362,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Công bố thủ tục hành chính mới,Công bố thủ tục hành chính ,Công bố thủ tục hành chính bãi bỏ ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2014

9

Quyết định 2362/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Quy hoạch Sản xuất và Chế biến muối đến năm 2020 do tỉnh Bình Thuận ban hành

2362/QD-UBND,Quyết định 2362,Tỉnh Bình Thuận, Quy hoạch sản xuất muối,Sản xuất muối , quy hoạch sản xuất muối Bình Thuận,Sản xuất chế biến muối,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2013

10

Quyết định 2362/QĐ-CTN về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

2362/QD-CTN,Quyết định 2362 2011,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2362/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 13/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2012

11

Quyết định 2362/QĐ-NLDK năm 2003 ban hành giá khảo sát xây dựng các công trình điện do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

2362/QD-NLDK,Quyết định 2362 2003,Bộ Công nghiệp,Giá khảo sát xây dựng,Công trình điện,Xây dựng - Đô thị BỘ CÔNG NGHIỆP --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 2362/QĐ-NLDK Hà Nội, ngày 17

Ban hành: 17/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2009

12

Quyết định 2362/2006/QĐ-UBND về Quy định công nhận diện tích và hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây nhà ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

2362/2006/QD-UBND,Quyết định 2362 2006,Tỉnh Bến Tre,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2362/2006/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 20 tháng 11 năm 2006

Ban hành: 20/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2011

13

Quyết định 2002/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận

2002/QD-UBND,Quyết định 2002 2019,Tỉnh Ninh Thuận,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2002/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 16 tháng

Ban hành: 16/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2020

14

Quyết định 2002/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

2002/QD-UBND,Quyết định 2002 2019,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2002/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 19 tháng 9 năm 2019

Ban hành: 19/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2019

15

Quyết định 28/2017/-UBND bãi bỏ Quyết định 27/2004/QĐ-UB, 66/2002/QĐ-UB, 68/2002/QĐ-UB do tỉnh Bình Phước ban hành

QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2004/QĐ-UB NGÀY 13/4/2004, QUYẾT ĐỊNH SỐ 66/2002/QĐ-UB NGÀY 24/10/2002, QUYẾT ĐỊNH SỐ 68/2002/QĐ-UB NGÀY 24/10/2002 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Căn

Ban hành: 01/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2017

16

Quyết định 2002/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

2002/QD-UBND,Quyết định 2002 2018,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2002/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 29 tháng 6 năm 2018

Ban hành: 29/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2018

17

Quyết định 120/2002/QĐ-UB về quy chế tạm thời về tổ chức và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

120/2002/QD-UB,Quyết định 120 2002,Tỉnh Cần Thơ,Tổ chức quản lý chợ,Quản lý chợ,Quy chế quản lý chợ Cần Thơ ,Quản lý chợ Cần Thơ,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2013

18

Quyết định 121/2002/QĐ-UB quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên giỏi và giáo viên dạy giỏi do tỉnh Nghệ An ban hành

121/2002/QD-UB,Quyết định 121,Tỉnh Nghệ An,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 121/2002/QĐ-UB Nghệ An, ngày 31 tháng 12 năm 2002

Ban hành: 31/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2018

19

Quyết định 4318/2002/QĐ-UB về sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe lôi máy, xe máy kéo để vận chuyển hành khách, hàng hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

4318/2002/QD-UB,Quyết định 4318 2002,Tỉnh Bến Tre,Vận chuyển,Vận chuyển hành khách,Vận chuyển hàng hóa,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 4318/2002/QĐ-UB

Ban hành: 31/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2009

20

Quyết định 182/2002/QĐ-UB thành lập Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trực thuộc Sở Xây dựng Hà Nội

182/2002/QD-UB,Quyết định 182 2002,Thành phố Hà Nội,Thành lập,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 182/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH “VỀ VIỆC THÀNH

Ban hành: 31/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122