Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2351/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 150485 văn bản

1

Quyết định 2351/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

2351/QD-TTg,Quyết định 2351 2016,Thủ tướng Chính phủ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2351/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 05/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2016

2

Quyết định 2351/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2351/QD-TTg,Quyết định 2351 2014,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 2351/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24

Ban hành: 24/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2014

3

Quyết định 2351/QĐ-TTg năm 2010 phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2351/QD-TTg,Quyết định 2351 2010,Thủ tướng Chính phủ,Bình đẳng giới,Chiến lược quốc gia,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2351/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24

Ban hành: 24/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2010

4

Quyết định 2351/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thông tin và truyền thông do thành phố Hải Phòng ban hành

2351/QD-UBND,Quyết định 2351 2020,Thành phố Hải Phòng,Danh mục thủ tục hành chính về thông tin Hải Phòng,Thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin truyền thông,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin Hải Phòng,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG -------

Ban hành: 07/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

5

Quyết định 2351/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

2351/QD-UBND,Quyết định 2351 2018,Tỉnh Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2351/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 24

Ban hành: 24/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2019

6

Quyết định 2351/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình phát triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020

2351/QD-UBND,Quyết định 2351 2017,Tỉnh Khánh Hòa,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2351/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 14 tháng 08 năm 2017

Ban hành: 14/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2017

7

Quyết định 2351/QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2017 công trình: hồ Đồng Ngư, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

2351/QD-UBND,Quyết định 2351,Tỉnh Thanh Hóa,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2351/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 04 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 04/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2017

8

Quyết định 2351/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây dựng hệ thống phần mềm Trung tâm hành chính công điện tử huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

2351/QD-UBND,Quyết định 2351 2017,Tỉnh Quảng Nam,Đầu tư,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2351/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 29

Ban hành: 29/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2017

9

Quyết định 2351/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực hoạt động xây dựng, quy hoạch - kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Long An do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện

2351/QD-UBND,Quyết định 2351 2017,Tỉnh Long An,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2351/QĐ-UBND Long An, ngày 27 tháng 6 năm 2017

Ban hành: 27/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

10

Quyết định 2351/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

2351/QD-UBND,Quyết định 2351,Tỉnh Quảng Ninh,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2351/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 21 tháng 6

Ban hành: 21/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2017

11

Quyết định 2351/QĐ-BTTTT năm 2016 Kế hoạch tổng thể xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Bộ Thông tin và Truyền thông

2351/QD-BTTTT,Quyết định 2351 2016,Bộ Thông tin và Truyền thông,Tiêu chuẩn quốc gia,Hệ thống quản lý chất lượng,Kế hoạch tổng thể,Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng,Tiêu chuẩn Quốc gia ,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2017

12

Quyết định 2351/QĐ-BYT năm 2016 phê duyệt Dự án “Xây dựng và thử nghiệm Mô hình xã hội hóa cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản tại các cơ sở y tế đủ điều kiện giai đoạn 2016-2020” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2351/QD-BYT,Quyết định 2351 2016,Bộ Y tế,Sức khỏe sinh sản,Cung cấp dịch vụ,Đề án xã hội hóa,Kế hoạch hóa gia đình,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2351/QĐ

Ban hành: 07/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2016

13

Quyết định 2351/QĐ-TCT năm 2015 về Quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế một cửa tại cơ quan thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

2351/QD-TCT,Quyết định 2351 2015,Tổng cục Thuế,Thủ tục hành chính thuế,Tiếp nhận thủ tục hành chính thuế ,Giải quyết thủ tục hành chính thuế ,Cơ chế một cửa,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2015

14

Quyết định 2351/QĐ-UBND năm 2015 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hành chính tư pháp, Bổ trợ tư pháp, Đăng ký giao dịch bảo đảm và Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang

2351/QD-UBND,Quyết định 2351 2015,Tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2351/QĐ-UBND Tiền Giang, ngày 10 tháng 09 năm 2015

Ban hành: 10/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2015

15

Quyết định 2351/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

2351/QD-UBND,Quyết định 2351 2014,Tỉnh Kiên Giang,Công bố thủ tục hành chính ,Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết ,Thủ tục hành chính Sở Khoa học Công nghệ ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 11/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2014

16

Quyết định 2351/QĐ-UBND năm 2014 về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh do tỉnh Khánh Hòa ban hành

2351/QD-UBND,Quyết định 2351 2014,Tỉnh Khánh Hòa,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2351/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày

Ban hành: 10/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

17

Quyết định 2351/QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng tránh, đối phó bão lũ, công tác giảm nhẹ thiên tai năm 2013 huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định

2351/QD-UBND,Quyết định 2351 2013,Tỉnh Bình Định,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2351/QĐ-UBND Bình Định, ngày 28 tháng 8 năm 2013

Ban hành: 28/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2013

18

Quyết định 2351/QĐ-UBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính được điều chỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

2351/QD-UBND,Quyết định 2351 2011,Tỉnh Đắk Lắk,Công bố thủ tục hành chính,Sở Xây dựng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2351/QĐ

Ban hành: 12/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2011

19

Quyết định 2351/QĐ-UBND năm 2009 về công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

2351/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 27 tháng 8 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CỤC THUẾ TỈNH HẬU GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ quyết định số 30/QĐ-TTg

Ban hành: 27/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2011

20

Quyết định 2351/2005/QĐ-UBND ban hành danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh do tỉnh Bến Tre ban hành

2351/2005/QD-UBND,Quyết định 2351 2005,Tỉnh Bến Tre,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2351/2005/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 12

Ban hành: 12/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5