Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 234/QĐ-SXD "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 174026 văn bản

1

Quyết định 234/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành

234/QD-CTN,Quyết định 234 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Quốc tịch,Quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 234/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm

Ban hành: 26/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2020

2

Quyết định 234/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng

234/QD-UBND,Quyết định 234 2020,Tỉnh Sóc Trăng,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 234/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 10 tháng

Ban hành: 10/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2020

3

Quyết định 234/QĐ-UBND năm 2020 về Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030

234/QD-UBND,Quyết định 234 2020,Tỉnh Lạng Sơn,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 234/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 07 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 07/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2020

4

Quyết định 234/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

234/QD-UBND,Quyết định 234 2020,Tỉnh Nghệ An,Thu nộp ngân sách nhà nước Nghệ An,Quy chế phối hợp trong thu nộp ngân sách nhà nước,Công tác thu nộp ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2020

5

Quyết định 234/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình

234/QD-UBND,Quyết định 234 2019,Tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 234/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 12 tháng

Ban hành: 12/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2019

6

Quyết định 234/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Lâm Đồng năm 2019

234/QD-UBND,Quyết định 234 2019,Tỉnh Lâm Đồng,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 234/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 13 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 13/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

7

Quyết định 234/QĐ-BTC năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tin học và Thống kê tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

234/QD-BTC,Quyết định 234 2018,Bộ Tài chính,Cục Tin học Thống kê tài chính,Cơ cấu tổ chức,Cục Tin học và Thống kê tài chính ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2018

8

Quyết định 234/QĐ-BHXH năm 2018 về Quy chế thi đua, khen thưởng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

234/QD-BHXH,Quyết định 234 2018,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Quy chế thi đua khen thưởng,Thi đua khen thưởng,Bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 234/QĐ

Ban hành: 23/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2018

9

Quyết định 234/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

234/QD-UBND,Quyết định 234 2018,Tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 234/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 01 tháng 02 năm 2018

Ban hành: 01/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2018

10

Quyết định 234/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Kiên Giang hết hiệu lực thi hành

234/QD-UBND,Quyết định 234,Tỉnh Kiên Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 234/QĐ-UBND Kiên Giang, ngày 26 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 26/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2018

11

Quyết định 234/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

234/QD-UBND,Quyết định 234 2018,Tỉnh Khánh Hòa,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 234/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 22

Ban hành: 22/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2018

12

Quyết định 234/QĐ-QLD năm 2017 Danh mục 02 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 158 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

234/QD-QLD,Quyết định 234 2017,Cục Quản lý dược,Danh mục thuốc,Thuốc sản xuất trong nước,Cấp số đăng ký lưu hành,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 234/QĐ

Ban hành: 22/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2017

13

Quyết định 234/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

234/QD-UBND,Quyết định 234,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 234/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu,

Ban hành: 09/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2017

14

Quyết định 234/QĐ-BVHTTDL năm 2017 điều chỉnh khoản 2 và khoản 10 Điều 1 tại Quyết định 3751/-BVHTTDL phê duyệt dự án Hệ thống thiết bị Y - Sinh học thuộc Viện Khoa học Thể dục thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

234/QD-BVHTTDL,Quyết định 234 2017,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thiết bị y tế ,Hệ thống thiết bị Y Sinh học,Điều chỉnh Quyết định,Dự án đầu tư xây dựng,Quản lý dự án,Thể thao - Y tế BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2017

15

Quyết định 234a/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

234a/QD-NHNN,Quyết định 234a 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Công bố thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính,Hoạt động ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2019

16

Quyết định 234/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

234/QD-TTg,Quyết định 234,Thủ tướng Chính phủ,Bảo vệ chăm sóc trẻ em,Chống tai nạn thương tích cho trẻ em ,Tăng cường bảo vệ chăm sóc trẻ em ,Hạn chế tai nạn giao thông,Phòng chống đuối nước ở trẻ em,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 05/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2016

17

Quyết định 234/QĐ-UBND về việc ban hành tỷ lệ quy đổi đơn vị tính đối với một số loại khoáng sản không kim loại áp dụng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

234/QD-UBND,Quyết định 234,Tỉnh Khánh Hòa,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 234/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 25 tháng 01 năm 2016

Ban hành: 25/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2016

18

Quyết định 234/QĐ-UBDT năm 2015 về Kế hoạch rà soát, chuẩn hóa và công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc

234/QD-UBDT,Quyết định 234 2015,Uỷ ban Dân tộc,Công bố bộ thủ tục hành chính,Công khai thủ tục hành chính,Rà soát thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số:

Ban hành: 06/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2015

19

Quyết định 234/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

234/QD-UBND,Quyết định 234,Thành phố Hải Phòng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 234/QĐ-UBND Hải Phòng, ngày 27 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 27/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2015

20

Quyết định 234/QĐ-BYT năm 2015 công bố danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 12) do Bộ Y tế ban hành

234/QD-BYT,Quyết định 234 2015,Bộ Y tế,Danh mục thuốc biệt dược gốc,Bộ Y tế,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 234/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 23/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83