Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2321/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 139337 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 2321/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

2321/QD-UBND,Quyết định 2321 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo Bắc Kạn,Phê duyệt Đề án phát triển cán bộ quản lý giáo dục,Đề án phát triển cán bộ quản lý giáo dục Bắc Kạn,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 01/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2022

2

Quyết định 2321/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung công trình, dự án thu hồi đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

2321/QD-UBND,Quyết định 2321 2021,Tỉnh Bình Dương,Dự án thu hồi đất Phú Giáo Bình Dương,Bổ sung dự án thu hồi đất huyện Phú Giáo,Điều chỉnh công trình thu hồi đất huyện Phú Giáo,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2022

3

Quyết định 2321/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái

2321/QD-UBND,Quyết định 2321 2020,Tỉnh Yên Bái,Công bố thủ tục An toàn lao động Sở Lao động Yên Bái,Công bố thủ tục vệ sinh lao động Sở Lao động Yên Bái,Thủ tục An toàn vệ sinh lao động Sở Lao động Yên Bái,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 02/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2021

4

Quyết định 2321/QĐ-UBND quy định về Lãi suất cho vay vốn của Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2020

2321/QD-UBND,Quyết định 2321 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Lãi suất cho vay vốn của Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp,Lãi suất vay của Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp Vĩnh Long,Lãi suất vay của Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp năm 2020,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 01/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

5

Quyết định 2321/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ

2321/QD-UBND,Quyết định 2321 2019,Thành phố Cần Thơ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2321/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 30

Ban hành: 30/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2019

6

Quyết định 2321/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế

2321/QD-UBND,Quyết định 2321 2018,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2321/QĐ-UBND Thừa

Ban hành: 18/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2018

7

Quyết định 2321/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong năm 2018

2321/QD-UBND,Quyết định 2321 2018,Tỉnh Bình Thuận,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2321/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 10 tháng 9 năm 2018

Ban hành: 10/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2019

8

Quyết định 2321/QĐ-UBND năm 2017 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

2321/QD-UBND,Quyết định 2321 2017,Tỉnh Thanh Hóa,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2321/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 03 tháng 07 năm 2017

Ban hành: 03/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2017

9

Quyết định 2321/QĐ-UBND năm 2016 công nhận kết quả nghiệm thu và chuyển giao kết quả nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ do tỉnh Lâm Đồng ban hành

2321/QD-UBND,Quyết định 2321 2016,Tỉnh Lâm Đồng,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2321/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 26 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 26/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2016

10

Quyết định 2321/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Khánh Hòa ban hành

2321/QD-UBND,Quyết định 2321 2014,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2321/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 06 tháng 09 năm 2014

Ban hành: 06/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2014

11

Quyết định 2321/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt quản lý xây dựng công trình trên các lô đất tiếp giáp đường Điện Biên Phủ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

2321/QD-UBND,Quyết định 2321 2012,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Quản lý xây dựng công trình,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2321/QĐ-UBND

Ban hành: 07/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2014

12

Quyết định 2321/QĐ-BGTVT năm 2019 về đính chính Thông tư 43/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 17/2017/TT-BGTVT quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

2321/QD-BGTVT,Quyết định 2321 2019,Bộ Giao thông vận tải,Đính chính Thông tư,Thuyền viên nước ngoài,Tàu biển Việt Nam,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2020

13

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

14

Thông báo 2321/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hóa chất mạ điện kim loại Thiourea do Tổng cục Hải quan ban hành

2321/TB-TCHQ,Thông báo 2321 2018,Tổng cục Hải quan,Phân loại hàng hóa,Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu ,Hóa chất,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2018

15

Quyết định 2321/QĐ-BTC năm 2016 về giao Kho bạc Nhà nước tạm thời tiếp nhận, quản lý cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tại thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

2321/QD-BTC,Quyết định 2321 2016,Bộ Tài chính,Kho bạc Nhà nước ,Quản lý cơ sở đào tạo,Bồi dưỡng đào tạo,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2321

Ban hành: 25/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2016

16

Quyết định 2321/QĐ-BTP năm 2013 phê duyệt danh sách thành viên Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 do Bộ Tư pháp ban hành

2321/QD-BTP,Quyết định 2321 2013,Bộ Tư pháp,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2321/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 19/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2013

17

Quyết định 2321/QĐ-TCHQ năm 2011 về thành lập Tổ Kiểm soát ma túy thuộc Đội Kiểm soát Hải quan trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

2321/QD-TCHQ,Quyết định 2321 2011,Tổng cục Hải quan,Tổ kiểm soát ma túy,Chi cục Hải quan,Cục Hải quan,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2018

18

Quyết định 2321/QĐ-BNN-TCTL năm 2013 kế hoạch xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật Phòng, chống thiên tai và Nghị định quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2321/QD-BNN-TCTL,Quyết định 2321 2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quỹ Phòng chống thiên tai,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2013

19

Quyết định 2321/QĐ-NHNN năm 2008 về lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

2321/QD-NHNN,Quyết định 2321 2008,Ngân hàng Nhà nước,Lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc,Đồng Việt Nam,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2321

Ban hành: 20/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2008

20

Quyết định 2321/QĐ-CT năm 2003 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Thanh Hoá đến năm 2010

2321/QD-CT,Quyết định 2321 2003,Tỉnh Thanh Hóa,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2321/QĐ-CT Thanh Hoá, ngày 18 tháng 7 năm 2003

Ban hành: 18/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113