Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 23/VKSTC-V1A "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 15947 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11324-1:2016 (IEC 60906-1:2009) về Hệ thống phích cắm và ổ cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự - Phần 1: Phích cắm và ổ cắm 16 A 250 V xoay chiều

TCVN11324-1:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11324-1:2016,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11324-1:2016 IEC 60906-1:2009 HỆ THỐNG PHÍCH CẮM VÀ Ổ CẮM DÙNG TRONG GIA ĐÌNH VÀ CÁC MỤC ĐÍCH TƯƠNG TỰ - PHẦN 1: PHÍCH CẮM VÀ Ổ CẮM 16 A 250 V XOAY CHIỀU IEC system of plugs and socket-outlets for household

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6259-1A: 2003 về Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Phần 1A: Quy định chung về hoạt động giám sát

TCVN6259-1A:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6259-1A:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6259-1A:2003 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ THÉP - PHẦN 1A: QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT Rules for the classification and construction of sea-going steel ships - Part 1A: General

Ban hành: Năm 2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2016

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6259-1A:2003/SĐ 3:2007 về Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Phần 1A: Quy định chung về hoạt động giám sát

của Qui phạm này và đánh giá độ bền chảy, độ bền ổn định với việc dùng các kích thước xác định được bởi trừ đi lượng khấu trừ do ăn mòn trong quá trình khai thác: (PS - DA) = (PrimeShip - Direct Assessment) ii. Nếu việc đánh giá độ bền mỏi của các chi tiết kết cấu, theo yêu cầu của Đăng kiểm, và phù hợp với 1.1.23, Phần 2A của Qui phạm này:

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2016

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6259-1A:2003/SĐ 2:2005 về Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Phần 1A: Quy định chung về hoạt động giám sát

TCVN6259-1A:2003/SD2:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6259-1A:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6259-1 A:2003/SĐ 2:2005 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ THÉP - PHẦN 1A: QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT Rules for the classification and construction of sea-going steel ships - Part 1A

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2016

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10891:2015 (IEC 60724:2008) về Giới hạn nhiệt độ ngắn mạch của cáp điện có điện áp danh định bằng 1kV (Um = 1,2kV) và 3kV (Um = 3,6kV)

TCVN10891:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10891:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10891:2015 IEC 60724:2008 GIỚI HẠN NHIỆT ĐỘ NGẮN MẠCH CỦA CÁP ĐIỆN CÓ ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH BẰNG 1 KV (UM = 1,2 KV) ĐẾN 3 KV (UM = 3,6 KV) Short-circuit temperature limits of electric cables with rated voltages of 1 kV (Um =

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2016

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11324-2:2016 (IEC 60906-2:2011) về Hệ thống phích cắm và ổ cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự - Phần 2: Phích cắm và ổ cắm 15 A 125 V xoay chiều và 20 A 125 V xoay chiều

A XOAY CHIỀU IEC system of plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 2: Plugs and socket-outlets 15 A 125 V a.c and 20 A 125 V a.c. Lời nói đầu TCVN 11324-2:2016 hoàn toàn tương đương với IEC 60906-2:2009; TCVN 11324-2:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-1:2020 về Phân bón - Phần 1: Xác định hàm lượng Vitamin A bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

vitamin A (retinol) trong mẫu, X, biểu thị bằng miligam trên kilogam (mg/kg), được tính theo công thức (1): Trong đó: X0 là nồng độ của retinol trong mẫu tính theo đường chuẩn, tính bằng miligam trên lit (mg/l); V là thể tích dung môi pha loãng mẫu mililit (ml); m là khối lượng mẫu thử, tính bằng gam (g); P là độ tinh

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6238-5A:2017 (ISO 8124-5:2015) về An toàn đồ chơi trẻ em - Phần 5A: Xác định tổng hàm lượng một số nguyên tố trong đồ chơi

này vì sự thôi nhiễm của các nguyên tố không vượt quá 100% tổng hàm lượng và thường nhỏ hơn nhiều. A.2  Phạm vi áp dụng A.2.1  Bao gói Xem 1.2 (phạm vi áp dụng). Từ “tạo thành một phần của đồ chơi” trong 1.2 có nghĩa là, ví dụ như các hộp chứa bộ xếp hình hoặc bao bì trên đó có hướng dẫn trong trường hợp các trò chơi v.v

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2018

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6238-4A:2017 (ISO 8124-4:2014) về An toàn đồ chơi trẻ em - Phần 4A: Đu, cầu trượt và các đồ chơi vận động tương tự sử dụng tại gia đình

được bao kín một phần hoặc các khoảng hở có dạng chữ V phải được chế tạo sao cho hoặc: 1) khoảng hở này là không thể tiếp xúc được như minh họa tại Hình 29 và khi thử theo 6.5.2.3 a); hoặc 2) đầu của dưỡng thử tiếp xúc được với đáy của khoảng hở khi thử theo 6.5.2.3 b). d) Phải đưa được dụng cụ dò D (Hình 26) qua các khoảng hở

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2018

13

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5935-4:2013 (IEC 60502-4:2010) về Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV) - Phần 4: Yêu cầu thử nghiệm phụ kiện cáp có điện áp danh định từ 6kV (Um=7,2kV) đến 30kV (Um=36kV)

TCVN5935-4:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5935-4:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5935 – 4:2013 IEC 60502-4:2010 CÁP ĐIỆN CÓ CÁCH ĐIỆN DẠNG ĐÙN VÀ PHỤ KIỆN CÁP ĐIỆN DÙNG CHO ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH TỪ 1kV (Um = 1,2kV) ĐẾN 30kV (Um = 36kV) – PHẦN 4: YÊU CẦU THỬ NGHIỆM PHỤ KIỆN CÁP CÓ ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH TỪ 6kV

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12225-1:2018 (IEC 63010-1:2017) về Cáp mềm có cách điện và vỏ bọc bằng nhựa nhiệt dẻo, không có halogen, điện áp danh định đến và bằng 300/300 V - Phần 1: Yêu cầu chung

vỏ bọc hoặc từ cáp không có vỏ bọc phải chịu được thử nghiệm điện áp theo 2.3 của TCVN 6610-2:2007 (IEC 60227-2:2003) với điện áp thử nghiệm không vượt quá 1 500 V. 8.6.4  Thử nghiệm trong điều kiện cháy Tất cả các cáp phải phù hợp với thử nghiệm quy định trong TCVN 6613-1-2 (EC 60332-1-2) và các yêu cầu ở Phụ lục A của TCVN 6613-1

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-A04:2014 (ISO 105-A04:1989) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần A04: Phương pháp đánh giá cấp dây màu của vải thử kèm bằng thiết bị

chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN A04: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CẤP DÂY MÀU CỦA VẢI THỬ KÈM BẰNG THIẾT BỊ Textiles - Tests for colour fastness - Part A04: Method for the instrumental assessment of the degree of staining of adjacent fabrics 1

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2015

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12671-2:2019 (IEC 62893-2:2017) về Cáp sạc dùng cho xe điện có điện áp danh định đến và bằng 0,6/1 kV - Phần 2: Phương pháp thử nghiệm

0,6/1 kV - Part 2: Test methods Lời nói đầu TCVN 12671-2:2019 hoàn toàn tương đương với IEC 62893-2:2017; TCVN 12671-2:2019 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E4 Dây và cáp điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 12671 (IEC 62893), Cáp sạc dùng cho xe

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6781-1-1:2017 (IEC 61215-1-1:2016) về Môđun quang điện (PV) mặt đất - Chất lượng thiết kế phê duyệt kiểu - Phần 1-1: Yêu cầu cụ thể đối với thử nghiệm môđun quang điện (PV) tinh thể silic

TCVN6781-1-1:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6781-1-1:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6781-1-1:2017 IEC 61215-1-1:2016 MÔĐUN QUANG ĐIỆN (PV) MẶT ĐẤT -CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ VÀ PHÊ DUYỆT KIỂU - PHẦN 1-1: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI THỬ NGHIỆM MÔĐUN QUANG ĐIỆN (PV) TINH THỂ SILIC Terrestrial photovoltaic (PV)

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12625:2019 về Thực phẩm - Xác định hàm lượng các aflatoxin B1, B2, G1, G2, aflatoxin tổng số và ochratoxin A trong nhân sâm và gừng - Phương pháp sắc ký lỏng có làm sạch bằng cột ái lực miễn nhiễm

(µg/kg) theo Công thức (2):                     (2) Trong đó: R  là diện tích píc thu được từ dung dịch mẫu thử; S và a tương ứng là độ đốc và hệ số chặn của các đường chuẩn đã dựng (6.4.1 hoặc 6.4.2); V  là thể tích cuối của dung dịch mẫu thử (xem 6.3), tính bằng mililit (ml); F  là hệ số pha loãng. F = 1 khi V = 3 ml;

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11992-1:2017 (ISO 7388-1:2007) về Chuôi dao có độ côn 7/24 dùng cho cơ cấu thay dao tự động - Phần 1: Kích thước và ký hiệu của chuôi dao dạng A, AD, AF, U, UD và UF

TCVN11992-1:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11992-1:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11992-1:2017 ISO 7388-1:2007 CHUÔI DAO CÓ ĐỘ CÔN 7/24 DÙNG CHO CƠ CẤU THAY DAO TỰ ĐỘNG - PHẦN 1: KÍCH THƯỚC VÀ KÝ HIỆU CỦA CHUÔI DAO DẠNG A, AD, AF, U, UD VÀ UF Tool shanks with 7/24 taper for automatic tool changers -

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144