Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 23/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 28971 văn bản

1

Nghị định 23/2021/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 37 và Điều 39 Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

23/2021/ND-CP,Nghị định 23 2021,Chính phủ,Hướng dẫn Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm,Hướng dẫn doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm,Hướng dẫn Khoản 3 Điều 37 và 39 Luật Việc làm,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

2

Quyết định 23/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

23/QD-UBND-ND,Quyết định 23 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Bình,Kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2021 tỉnh Đồng Tháp,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

3

Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2021 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước năm 2022

23/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2021,Tỉnh Bình Phước,Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước,Chương trình của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước 2022,Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

4

Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2021 về hỗ trợ tiền cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 để trang bị các phương tiện, dụng cụ cần thiết phục vụ nhiệm vụ của đại biểu trong nhiệm kỳ

23/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2021,Tỉnh Bến Tre,Hỗ trợ tiền cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre,Hỗ trợ tiền cho đại biểu tỉnh Bến Tre khóa X,Hỗ trợ tiền phục vụ nhiệm vụ của đại biểu tỉnh Bến Tre,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

5

Nghị định 23/2020/NĐ-CP quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông

23/2020/ND-CP,Nghị định 23 2020,Chính phủ,Quản lý,Cát sỏi lòng sông,Bảo vệ lòng bờ bãi sông,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng

Ban hành: 24/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2020

6

Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch đầu tư công năm 2021 do tỉnh Cà Mau ban hành

23/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2020,Tỉnh Cà Mau,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Cà Mau 2021,Thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2021,Định hướng đầu tư công năm 2021,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

7

Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 2021

23/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2020,Tỉnh Phú Thọ,Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân,Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ,Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân Phú Thọ 2021,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

8

Quyết định 23/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

23/QD-UBND-ND,Quyết định 23 2020,Tỉnh Đồng Tháp,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/QĐ-UBND-NĐ Đồng Tháp, ngày 12 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 12/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2020

9

Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

23/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh,Chương trình giám sát Hội đồng Quảng Ngãi,Chương trình giám sát Hội đồng tỉnh 2021,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2020

10

Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2020 thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013-2020

23/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Điều chỉnh quy hoạch thăm dò khoáng sản tỉnh Bắc Kạn,Quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản tỉnh Bắc Kạn,Bổ sung Quy hoạch sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

11

Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang

23/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2020,Tỉnh Hà Giang,Chương trình giám sát tỉnh Hà Giang,Chương trình giám sát năm 2021,Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân Hà Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

12

Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 27/NQ-HĐND thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2019 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

23/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2020,Tỉnh Sóc Trăng,Sửa đổi Nghị quyết 27/NQ-HĐN tỉnh Sóc Trăng,Sửa đổi danh mục dự án cần thu hồi đất tỉnh Sóc Trăng,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Sóc Trăng,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2021

13

Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2020 về đặt tên các tuyến đường và điều chỉnh chiều dài tuyến đường trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

23/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Đặt tên các tuyến đường thành phố Nha Trang,Điều chỉnh chiều dài tuyến đường Nha Trang,Đặt tên và điều chỉnh chiều dài tuyến đường,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

14

Nghị định 23/2019/NĐ-CP về hoạt động triển lãm

23/2019/ND-CP,Nghị định 23 2019,Chính phủ,Triển lãm văn hóa nghệ thuật,Triển lãm,Hoạt động triển lãm,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

15

Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2019 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành

23/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2019,Tỉnh An Giang,Nhiệm vụ kinh tế xã hội An Giang 2020,kế hoạch phát triển kinh tế xã hội An Giang 2020,Kết quả phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang,Thương mại,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 11/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

16

Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2018

23/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2019,Thành phố Hà Nội,Quyết toán năm,Thu chi ngân sách,Ngân sách Nhà nước,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/NQ

Ban hành: 04/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

17

Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2020, sáp nhập xã Mỹ Phước vào thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

23/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2019,Tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/NQ-HĐND Tiền Giang, ngày 24 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 24/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2019

18

Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2019 về sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh thừa Thiên Huế

23/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2019,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/NQ-HĐND Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 8

Ban hành: 19/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

19

Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020

23/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2019,Tỉnh Tuyên Quang,Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững,Điều chỉnh chương trình giảm nghèo bền vững 2019,Điều chỉnh Chương trình giảm nghèo Tuyên Quang,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 01/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

20

Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2019 về chủ trương thành lập thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

23/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2019,Tỉnh Yên Bái,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/NQ-HĐND Yên Bái, ngày 31 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 31/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.136.29