Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 23/2003/CT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 22337 văn bản

1

Chỉ thị 23/2003/CT-UB tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội do tỉnh Bình Dương ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2003/CT-UB Bình Dương, Ngày 31 tháng 10 năm 2003 CHỈ THỊ V/V TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG, LỄ HỘI Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số

Ban hành: 31/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

2

Chỉ thị 23/2003/CT-UB về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

23/2003/CT-UB, Chỉ thị 23, Thành phố Hà Nội, Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23/2003/CT-UB Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT

Ban hành: 30/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

3

Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2019 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

23/CT-TTg,Chỉ thị 23 2019,Thủ tướng Chính phủ,Biến đổi khí hậu,Thích ứng với biến đổi khí hậu,Đồng bằng sông Cửu Long,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2019

4

Quyết định 23/2003/QĐ-UB Đề án xuất khẩu lao động và chuyên gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài giai đoạn 2003-2005 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

23/2003/QD-UB,Quyết định 23 2003,Tỉnh Lạng Sơn,Xuất khẩu lao động,xuất khẩu lao động chuyên gia,Đề án Xuất khẩu lao động,Lao động - Tiền lương UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2014

5

Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2018 về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

23/CT-UBND,Chỉ thị 23 2018,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 26/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2018

6

Quyết định 23/2003/QĐ-UB bổ sung Chương IIIA Quy chế tạm thời về cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

23/2003/QD-UB,Quyết định 23 2003,Tỉnh Tuyên Quang,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2003/QĐ-UB Tuyên Quang, ngày 11 tháng 3 năm 2003

Ban hành: 11/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2014

7

Quyết định 23/2003/QĐ-UB phê duyệt phương án bù giá nước cung cấp cho huyện Nhà Bè do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

23/2003/QD-UB,Quyết định 23 2003,Thành phố Hồ Chí Minh,Bù giá nước,Phương án,Huyện Nhà Bè,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23/2003/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2003 QUYẾT

Ban hành: 28/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2010

8

Quyết định 23/2003/QĐ-UB phê duyệt qui hoạch chi tiết Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng thuộc phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy và phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân Hà Nội. Tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

23/2003/QD-UB,Quyết định 23 2003,Thành phố Hà Nội,Đông Nam,Đường Trần Duy Hưng,Quy hoạch,Đô thị,Phường Nhân Chính,Quận Cầu Giấy,Quận Thanh Xuân,Hà Nội,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 27/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2010

9

Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2018 về tăng cường quản lý, kết nối cơ sở cung ứng thuốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

23/CT-TTg,Chỉ thị 23,Thủ tướng Chính phủ,Cung ứng thuốc,Đấu thầu cung ứng thuốc,Tăng cường quản lý,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/CT-TTg Hà

Ban hành: 23/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2018

10

Chỉ thị 23-CT/TW năm 2018 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

23-CT/TW,Chỉ thị 23-CT 2018,Ban Chấp hành Trung ương,Môn tư tưởng Hồ Chí Minh,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Học tập tấm gương Hồ Chí Minh ,Giáo dục BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 23-CT/TW Hà Nội, ngày 09 tháng

Ban hành: 09/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2018

11

Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2017 về tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội

23/CT-UBND,Chỉ thị 23,Thành phố Hà Nội,Tết Nguyên đán,Công tác dịp Tết Nguyên đán,Đảm bảo an ninh Tết Nguyên đán,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2018

12

Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2017 về đẩy mạnh phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

23/CT-UBND,Chỉ thị 23,Tỉnh Ninh Thuận,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/CT-UBND Ninh Thuận, ngày 20 tháng 11 năm 2017 CHỈ

Ban hành: 20/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2018

13

Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2017 về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ lụt do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

23/CT-UBND,Chỉ thị 23,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 08/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2017

14

Chỉ thị 23/CT-UB năm 2001 về tổ chức triển khai thực hiện Luật Hải quan trên địa bàn tỉnh Lào Cai

23/CT-UB,Chỉ thị 23,Tỉnh Lào Cai,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/CT-UB Lào Cai, ngày 13 tháng 11 năm 2001

Ban hành: 13/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

15

Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2017 về tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

23/CT-UBND,Chỉ thị 23 2017,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/CT-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 19

Ban hành: 19/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2017

16

Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng do thành phố Hải Phòng ban hành

23/CT-UBND,Chỉ thị 23 2017,Thành phố Hải Phòng,Tiền tệ - Ngân hàng ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/CT-UBND Hải Phòng, ngày 16 tháng 8 năm 2017

Ban hành: 16/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2017

17

Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Thái Bình

phương, Nghị định số 08/2016/NĐ-CP, Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 2028/UBND-NC ngày 13/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về số lượng cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân, nhất là số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp. Những xã, thị trấn thuộc khu vực biên giới ven biển quy định tại Nghị định số 161/2003

Ban hành: 10/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2017

18

Chỉ thị 23/2005/CT-UB về tăng cường công tác quản lý, thực hiện các biện pháp bình ổn giá trong những tháng cuối năm 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

23/2005/CT-UB,Chỉ thị 23,Thành phố Hà Nội,Thương mại,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23/2005/CT-UB Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2005 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, THỰC

Ban hành: 05/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2017 thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

23/CT-TTg,Chỉ thị 23 2017,Thủ tướng Chính phủ,Thủ tục bổ nhiệm bãi miễn nhiệm,Điều động cán bộ,Thành viên Ủy ban nhân dân,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/CT

Ban hành: 26/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2017

20

Chỉ thị 23/2004/CT-UB tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong hoạt động dịch vụ và dịch vụ văn hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ

23/2004/CT-UB,Chỉ thị 23 2004,Tỉnh Cần Thơ,Vi phạm hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2004/CT-UB TP.Cần Thơ, ngày 22 tháng

Ban hành: 22/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36