Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 23/VKSTC-V1A "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 112315 công văn

161

Công văn 239/BCA-V03 năm 2019 về việc kiểm định đầu báo rò rỉ gas phòng cháy, chữa cháy của Công ty Showa Việt Nam do Bộ Công an ban hành

TNHH phụ tùng xe máy, ô tô Showa Việt Nam liên quan đến quy định hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an; xin trao đổi để Văn phòng Chính phủ biết./. Nơi nhận: - Như trên; - VB1, VB2 (để báo cáo lãnh đạo Bộ); - C07 (để biết); - Lưu: VT, V03 (P7). TL. BỘ

Ban hành: 28/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2019

162

Công văn 751/VPCP-V.I năm 2019 về giải quyết khiếu nại, kiến nghị liên quan đến chợ Đồng Đăng tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

751/VPCP-V.I,Công văn 751 2019,Văn phòng Chính phủ,Giải quyết khiếu nại,Giải quyết khiếu nại tố cáo,Hoạt động chợ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 751/VPCP-V.I V/v

Ban hành: 25/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

163

Công văn 3256/BYT-DP về tổ chức cho trẻ uống bổ sung Vitamin A và tẩy giun đợt 1 năm 2021 do Bộ Y tế ban hành

Số: 3256/BYT-DP V/v tổ chức cho trẻ uống bổ sung Vitamin A và tẩy giun đợt 1 năm 2021 Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021 Kính gửi: - Viện Dinh dưỡng; - Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương; - Viện Pasteur Nha Trang; - Viện Vệ sinh dịch tễ

Ban hành: 23/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

164

Công văn 500/VPCP-V.I năm 2019 về giải quyết khiếu nại liên quan đến dự án thủy điện Bản Chát, tỉnh Lai Châu do Văn phòng Chính phủ ban hành

500/VPCP-V.I,Công văn 500 2019,Văn phòng Chính phủ,Dự án thủy điện,Quản lý dự án thủy điện ,Giải quyết khiếu nại,Đầu tư VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 500/VPCP-V.I V/v giải quyết khiếu

Ban hành: 17/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2019

165

Công văn 915a/VPCP-QHQT năm 2016 kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn hợp đồng EPC do Văn phòng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 915a/VPCP-QHQT V/v kiến nghị của Bộ KHĐT về hướng dẫn hợp đồng EPC Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp, Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Tập

Ban hành: 04/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2016

166

Công văn 233a/TTg-KTN năm 2016 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 233a/TTg-KTN V/v: chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. Xét

Ban hành: 04/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2016

167

Công văn 907a/VPCP-KTTH năm 2016 bổ sung quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

907a/VPCP-KTTH V/v bổ sung quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Bộ Công Thương. Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 432/BCT-XNK ngày 15 tháng 01 năm 2016 về việc bổ sung quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo, Phó Thủ tướng Hoàng

Ban hành: 04/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2016

168

Công văn 908a/VPCP-KTN năm 2016 Bổ sung, cập nhật một số nội dung đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

908a/VPCP-KTN,Công văn 908a,Văn phòng Chính phủ,Xây dựng - Đô thị VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 908a/VPCP-KTN V/v Bổ sung, cập nhật một số nội dung đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Tp

Ban hành: 04/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2016

169

Công văn 910a/VPCP-KTN năm 2016 đầu tư và quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng hàng không do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 910a/VPCP-KTN V/v đầu tư và quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng hàng không Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải. Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 948/BGTVT-ĐTCT ngày 22 tháng 01 năm 2016) về Đề án "Huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ

Ban hành: 04/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2016

170

Công văn 912a/VPCP-KTTH năm 2016 về giá khí thị trường bán cho sản xuất điện đối với lượng khí trong bao tiêu do Văn phòng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 912a/VPCP-KTTH V/v giá khí thị trường bán cho sản xuất điện đối với lượng khí trong bao tiêu Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Công Thương; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

Ban hành: 04/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2016

171

Công văn 913a/VPCP-KTTH năm 2016 về bàn giao Dự án Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà do Văn phòng Chính phủ ban hành

phúc --------------- Số: 913a/VPCP-KTTH V/v bàn giao Dự án Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: - Bộ Giao thông vận tải; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng

Ban hành: 04/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2016

172

Công văn 238a/TTg-KTN năm 2016 về chủ trương thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng tổng hợp Bắc Vân Phong của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 238a/TTg-KTN V/v chủ trương thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng tổng hợp Bắc Vân Phong của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 04/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2016

173

Công văn 903a/VPCP-KTTH năm 2016 về thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu đối với khoản phụ phí theo cước vận tải biển do Văn phòng Chính phủ ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 903a/VPCP-KTTH V/v thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu đối với khoản phụ phí theo cước vận tải biển Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Giao thông vận

Ban hành: 04/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2016

174

Công văn 23/GSQL-TH năm 2021 về cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/GSQL-TH V/v cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2021 Kính gửi: Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Hành Tinh Bầu Trời. (Đ/c: Số 16 lô 2, tiểu khu đô thị Nam La Khê,

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2021

175

Công văn 321/VPCP-V.I năm 2019 về xác minh nội dung phản ánh của Báo Tiền phong về tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

321/VPCP-V.I,Công văn 321 2019,Văn phòng Chính phủ,Vận chuyển trái phép hàng hóa,Buôn lậu,Chống buôn lậu,Thương mại,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 321/VPCP-V.I V/v

Ban hành: 11/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2019

176

Công văn 293/VPCP-V.I năm 2019 giải quyết vấn đề liên quan đến Nhà máy Xi măng Đại Việt - Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi do Văn phòng Chính phủ ban hành

293/VPCP-V.I,Công văn 293 2019,Văn phòng Chính phủ,Dự án Nhà máy xi măng,Đầu tư xây dựng nhà máy xi măng ,Kinh doanh xi măng,Xây dựng - Đô thị VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2019

177

Công văn 89/VPCP-V.I năm 2019 về thông tin, phản ánh của báo chí do Văn phòng Chính phủ ban hành

89/VPCP-V.I,Công văn 89 2019,Văn phòng Chính phủ,Phản ánh của báo chí ,Báo chí,Xử lý thông tin trên báo chí,Bất động sản VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/VPCP-V.I V/v thông tin, phản

Ban hành: 05/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2019

178

Công văn 12537/VPCP-V.I năm 2018 về xử lý kết quả kiểm tra phản ánh của báo chí về Dự án Khu đô thị Khai Sơn City (quận Long Biên, thành phố Hà Nội) do Văn phòng Chính phủ ban hành

12537/VPCP-V.I,Công văn 12537 2018,Văn phòng Chính phủ,Khu đô thị,Phản ánh của báo chí ,Xây dựng khu đô thị,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12537/VPCP-V

Ban hành: 26/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2018

179

Công văn 12314/VPCP-V.I năm 2018 về thu hồi đất, thực hiện dự án Khu công nghiệp Bàu Xéo, tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành

12314/VPCP-V.I,Công văn 12314 2018,Văn phòng Chính phủ,Khu công nghiệp,Dự án Khu công nghiệp ,Thu hồi đất,Đầu tư,Bất động sản VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12314/VPCP-V.I V/v liên quan

Ban hành: 19/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2018

180

Công văn 12268/VPCP-V.I năm 2018 thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Quốc hội, tập trung thực hiện một số yêu cầu sau đây: a) Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ (các Văn bản: số 202/TB-VPCP ngày 31 tháng 5 năm 2018; số 233/VPCP-V.I ngày 22 tháng 01 năm 2018; số 517/VPCP-V.I ngày 23 tháng 02 năm 2018; số 7495/VPCP-V.I ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Văn

Ban hành: 18/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.36