Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 23/VKSTC-V1A "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 112361 công văn

41

Công văn 634/VKSTC-V15 hướng dẫn công tác sơ tuyển, đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2016 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

634/VKSTC-V15,Công văn 634 2016,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng,Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội,Đại học Kiểm sát Hà Nội,Hồ sơ dự sơ tuyển,Thủ tục Tố tụng,Giáo dục VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 26/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2017

42

Công văn 3492/VKSTC-V10 năm 2014 hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu nghiệp vụ kiểm sát thi hành án dân sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

3492/VKSTC-V10,Công văn 3492 2014,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Quy chế kiểm sát thi hành án dân sự ,Kiểm sát thi hành án dân sự ,Chỉ tiêu nghiệp vụ kiểm sát thi hành án,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2015

43

Công văn 2684/VKSTC-V10 năm 2014 trả lời thỉnh thị trong việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

2684/VKSTC-V10,Công văn 2684 2014,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Miễn giảm nghĩa vụ thi hành án ,Thi hành án nộp ngân sách nhà nước,Trả lời thỉnh thị,Thủ tục Tố tụng,Tài chính nhà nước VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2015

44

Công văn 729/VKSTC-V10 năm 2014 hướng dẫn áp dụng pháp luật trong công tác thi hành án dân sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

729/VKSTC-V10,Công văn 729 2014,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác thi hành án dân sự,Luật thi hành án dân sự,Giải quyết việc thi hành án dân sự,Thi hành án dân sự,Thực hiện Luật Thi hành án dân sự ,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 25/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2015

45

Công văn 2547/VKSTC-V4 sao gửi Hướng dẫn về công tác đặc xá năm 2013 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

2547/VKSTC-V4,Công văn 2547 2013,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Trách nhiệm hình sự VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2547/VKSTC-V4 V/v sao gửi Hướng dẫn về công tác đặc

Ban hành: 01/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

46

Công văn 994/VKSTC-V3 năm 2012 về áp dụng tình tiết giảm nhẹ trong Bộ luật hình sự do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

994/VKSTC-V3,Công văn 994 2012,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Án hình sự ,Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự,Truy cứu trách nhiệm hình sự,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2018

47

Công văn 4163/VKSTC-V5 năm 2015 hướng dẫn tạm thời thi hành quy định của Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi bổ sung năm 2011 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

kiểm sát; - Văn phòng VKSTC; - Lưu; VP vụ. TL.VIỆN TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG Trần Đình Khánh Mẫu 1a VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN … (1)…. -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2015

48

Công văn 591/VKSTC-V9 triển khai đào tạo cử nhân luật (văn bằng thứ hai) do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

591/VKSTC-V9,Công văn 591 2011,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Đào tạo cử nhân luật văn bằng 2,Giáo dục VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 591/VKSTC-V9 V/v: Triển khai đào

Ban hành: 30/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2012

49

Công văn 409/VKSTC-V9 thực hiện phân cấp quản lý cán bộ do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

409/VKSTC-V9,Công văn 409 2010,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Phân cấp quản lý cán bộ,Phân cấp quản lý cán bộ VKS,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2013

50

Công văn 1019/UBNV-V1 khen thưởng kiều bào có thành tích trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc năm 2009 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài ban hành

1019/UBNV-V1,Công văn 1019 2009,Văn hóa - Xã hội BỘ NGOẠI GIAO ỦY BAN NHÀ NƯỚC VỀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1019/UBNV-V1 V/v Khen thưởng kiều bào có thành tích trong

Ban hành: 26/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

51

Công văn 03/2008/CT-VKSTC-VPT1 năm 2008 về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

03/2008/CT-VKSTC-VPT1,Công văn 03 2008,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác kháng nghị phúc thẩm hình sự,Tăng cường kháng nghị phúc thẩm hình sự,Tăng cường công tác phúc thẩm hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 19/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

52

Công văn 1805/VKSTC-VP năm 2021 thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1805/VKSTC-VP V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2021 Kính gửi: - Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao; - Viện trưởng VKSND cấp cao 1, 2, 3;

Ban hành: 07/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

53

Công văn 1714/VKSTC-VP năm 2021 về tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1714/VKSTC-VP V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021 Kính gửi: - Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao; - Viện kiểm sát quân sự trung

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

54

Công văn số 2389/VPCP-V.1 ngày 16/05/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc tham gia dự thảo Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng

2389/VPCP-V.1,Công văn 2389 2003,Văn phòng Chính phủ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2389/VPCP-V.1 V/v tham gia dự thảo Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2003 Kính gửi:

Ban hành: 16/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

55

Công văn số 2322/VPCP-V.1 ngày 13/05/2003 của Văn Phòng Chính Phủ về việc hoạt động của hai cửa hàng miễn thuế nội thành

2322/VPCP-V.1, Công văn 2322, Văn phòng Chính phủ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2322/VPCP-V.1 V/v hoạt động của hai cửa hàng miễn thuế nội thành Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2003 Kính gửi: - Bộ Kế

Ban hành: 13/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

56

Công văn 3238/VKSTC-VP năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

- Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3238/VKSTC-VP V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2020 Kính gửi: - Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao; - Viện kiểm sát quân sự trung ương; - Viện

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2020

57

Công văn 3622/VKSTC-HĐTT về một số nội dung thi tuyển Kiểm sát viên năm 2019 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Số: 3622/VKSTC-HĐTT Về một số nội dung thi tuyển Kiểm sát viên năm 2019 Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2019 Kính gửi: - Viện KSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Viện KSND tối cao; - Viện KSND cấp cao 1, 2, 3.

Ban hành: 12/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2019

58

Công văn 69a/TANDTC-TH năm 2021 triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

--------------- Số : 69a/TANDTC-TH V/v triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2021 Kính gửi: - Tòa án quân sự Trung ương; - Vụ Giám đốc kiểm tra I Tòa án nhân dân tối cao; - Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao; -

Ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

59

Công văn 5086/VKSTC-C2 năm 2020 về thực hiện Biểu thống kê người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5086/VKSTC-C2 V/v thực hiện Biểu thống kê người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2020 Kính gửi: - Các đơn vị: Vụ 1, Vụ 2, Vụ 3, Vụ 4, Vụ 5,

Ban hành: 06/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2020

60

Công văn 141A/TANDTC-VP năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 141A/TANDTC-VP V/v phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2020 Kính gửi: - Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; - Chánh án các Tòa án nhân dân cấp cao; - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án

Ban hành: 23/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144