Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 23/VKSTC-V1A "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 112327 công văn

201

Công văn 10083/VPCP-V.I năm 2018 đấu giá quyền sử dụng đất tại khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương do Văn phòng Chính phủ ban hành

10083/VPCP-V.I,Công văn 10083 2018,Văn phòng Chính phủ,Bán đấu giá quyền sử dụng đất ,Giá trị quyền sử dụng đất,Khu hành chính tập trung ,Bất động sản VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2018

202

Công văn 9981/VPCP-V.I năm 2018 về kiểm tra phản ánh của báo chí do Văn phòng Chính phủ ban hành

9981/VPCP-V.I,Công văn 9981,Văn phòng Chính phủ,Quốc lộ 1,Phản ánh của báo chí ,Báo chí,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9981/VPCP-V.I V/v kiểm tra phản ánh của báo chí

Ban hành: 15/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2018

203

Công văn 9778/VPCP-V.I năm 2018 xử lý kết quả xác minh phản ánh của Đài Truyền hình Việt Nam về dự án sử dụng đất sai mục đích ở tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

9778/VPCP-V.I,Công văn 9778 2018,Văn phòng Chính phủ,Dự án sử dụng đất,Cơ chế sử dụng đất,Mục đích sử dụng đất,Bất động sản VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9778/VPCP-V.I V/v xử lý kết quả

Ban hành: 09/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2018

204

Công văn 9677/VPCP-V.I năm 2018 về kiểm tra, làm rõ các nội dung liên quan đến dự án đầu tư xây dựng tuyến đường H2, thành phố Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

9677/VPCP-V.I,Công văn 9677 2018,Văn phòng Chính phủ,Dự án đầu tư xây dựng,Tuyến đường bộ,Xây dựng tuyến đường bộ,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9677/VPCP-V.I V/v

Ban hành: 08/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2018

205

Công văn 1080a/UBDT-KHTC năm 2015 về đăng ký dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc đưa vào kế hoạch trung hạn 2016-20200 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số: 1080a/UBDT-KHTC V/v đăng ký dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc đưa vào kế hoạch trung hạn 2016-2020 Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2015 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế -

Ban hành: 01/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2016

206

Công văn 9640/VPCP-V.I năm 2018 xử lý phản ánh của báo chí và Đài Truyền hình Việt Nam về tình trạng phá rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Văn phòng Chính phủ ban hành

9640/VPCP-V.I,Công văn 9640 2018,Văn phòng Chính phủ,Ban kiểm tra phá rừng,Ngăn chặn chặt phá rừng trái phép,Xử lý nội dung báo chí,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2018

207

Công văn 9614/VPCP-V.I năm 2018 về kết quả kiểm tra, rà soát Dự án Khu dân cư Nam Dĩnh Kế sau buổi tiếp công dân của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

phòng TW Đảng, VP Tổng Bí thư; - Ban Dân nguyện của UBTV Quốc hội; - Các Bộ: Tài chính, Công an (Cục A88), TN và MT; - Ban Tiếp công dân Trung ương; - UBND: phường Dĩnh Kế; TP Bắc Giang; - Ông Nguyễn Văn Huy (đại diện công dân phường Dĩnh Kế - để biết); - VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, QHĐP, Cổng TTĐT; - Lưu: VT, V.I (3),

Ban hành: 04/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2018

208

Công văn 8743/VPCP-V.I năm 2018 về thanh tra đột xuất việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

8743/VPCP-V.I,Công văn 8743 2018,Văn phòng Chính phủ,Quản lý đất đai,Lĩnh vực quản lý đất đai,Thi hành quyết định quản lý đất đai,Bất động sản VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8743/VPCP-V.I V/v

Ban hành: 13/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2018

209

Công văn 8697/VPCP-V.I năm 2018 về kiểm tra hàng hóa của Công ty cổ phần Con Cưng do Văn phòng Chính phủ ban hành

8697/VPCP-V.I,Công văn 8697 2018,Văn phòng Chính phủ,Kiểm tra hàng hóa,Công tác kiểm tra,Danh mục hàng hóa,Thương mại VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8697/VPCP-V.I V/v kiểm tra hàng hóa của

Ban hành: 12/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2018

210

Công văn 8702/VPCP-V.I năm 2018 về thanh tra việc thực hiện Dự án xây dựng cầu Đồng Sơn và đường lên cầu theo hình thức BT và việc xây dựng sân tập golf trên khu đất thể thao Công viên Hoàng Hoa Thám, tỉnh Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

8702/VPCP-V.I,Công văn 8702 2018,Văn phòng Chính phủ,Thanh tra xây dựng,Dự án xây dựng,Sân tập golf ,Đầu tư,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8702/VPCP-V.I V/v thanh tra

Ban hành: 12/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2018

211

Công văn 8601/VPCP-V.I năm 2018 về xử lý thông tin phản ánh của báo chí xảy ra tại tỉnh Phú Thọ do Văn phòng Chính phủ ban hành

8601/VPCP-V.I,Công văn 8601 2018,Văn phòng Chính phủ,Xử lý thông tin báo nêu ,Phản ánh của báo chí ,Hướng dẫn xử lý,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8601/VPCP-V.I V/v xử lý

Ban hành: 08/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2018

212

Công văn 8554/VPCP-V.I năm 2018 về kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của tỉnh Tây Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

.I V/v kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của tỉnh Tây Ninh Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2018 Kính gửi: - Thanh tra Chính phủ; - Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 1411/BC-TTCP ngày 23 tháng 8 năm

Ban hành: 07/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2018

213

Công văn 7815/VPCP-V.I năm 2018 về đấu giá đất tại khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương do Văn phòng Chính phủ ban hành

7815/VPCP-V.I,Công văn 7815,Văn phòng Chính phủ,Khu hành chính tập trung ,Đấu giá đất,Công tác đấu giá ,Bất động sản VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7815/VPCP-V.I V/v đấu giá đất tại

Ban hành: 17/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2018

214

Công văn 7754/VPCP-V.I năm 2018 về báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hồng do Văn phòng Chính phủ ban hành

7754/VPCP-V.I,Công văn 7754 2018,Văn phòng Chính phủ,Xử lý khai thác cát trái phép,Hoạt động khai thác cát sông trái phép,Khai thác cát sỏi trái phép sông Hồng ,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2018

215

Công văn 7553/VPCP-V.I năm 2018 về kiểm tra phản ánh của Báo Điện tử Pháp luật do Văn phòng Chính phủ ban hành

7553/VPCP-V.I,Công văn 7553 2018,Văn phòng Chính phủ,Phản ánh của Báo ,Phản ánh của báo chí ,Đường thủy nội địa,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7553/VPCP-V.I V/v

Ban hành: 09/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

216

Công văn 7595/VPCP-V.I năm 2018 hoàn thiện báo cáo của Chính phủ về chấp hành pháp luật tố tụng hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

7595/VPCP-V.I,Công văn 7595,Văn phòng Chính phủ,Luật tố tụng hành chính ,Tố tụng hành chính ,Chấp hành pháp luật,Thủ tục Tố tụng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7595/VPCP-V.I V/v

Ban hành: 09/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

217

Công văn 7495/VPCP-V.I năm 2018 về chấn chỉnh công tác tiếp công dân do Văn phòng Chính phủ ban hành

7495/VPCP-V.I,Công văn 7495 2018,Văn phòng Chính phủ,Cán bộ làm công tác tiếp công dân,Công tác tiếp công dân,Tăng cường công tác tiếp công dân,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2018

218

Công văn 7475/VPCP-V.I năm 2018 về kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

7475/VPCP-V.I,Công văn 7475,Văn phòng Chính phủ,Giải quyết kiến nghị,Giải quyết khiếu nại,Giải quyết khiếu nại tố cáo,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7475/VPCP-V

Ban hành: 06/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2018

219

Công văn 7379/VPCP-V.I năm 2018 về giải quyết tố cáo của một số cổ đông của Công ty Cổ phần Hữu Nghị Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

1. Liên quan đến việc giải quyết tố cáo của một số cổ đông của Công ty Cổ phần hữu nghị Hà Nội về vụ án “Chiếm đoạt con dấu”, Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần chỉ đạo giao Bộ Công an kiểm tra, kết luận, có biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật (Văn bản số 5024/VPCP-V.I ngày 7 tháng 7 năm 2014; Văn bản số 6209/VPCP-V.I ngày 26 tháng 7

Ban hành: 02/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2018

220

Công văn 7223/VPCP-V.I năm 2018 về kiểm tra phản ánh của báo chí liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường H2, Thành phố Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

7223/VPCP-V.I,Công văn 7223,Văn phòng Chính phủ,Phản ánh của báo chí ,Dự án đầu tư xây dựng,Dự án đầu tư xây dựng đường bộ,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.227.117