Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 23/VKSTC-V1A "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 249084 văn bản

161

Chỉ thị 06/CT-VKSTC năm 2019 về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, người chấp hành án, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 15/5/2018, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 1. Quán triệt cho Lãnh đạo,

Ban hành: 18/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2019

162

Hướng dẫn 29/HD-VKSTC năm 2019 về khen thưởng đột xuất trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

nhân dân tối cao về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân; Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019; Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-VKSTC ngày 28/02/2019 thực hiện Chỉ thị của

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2019

163

Quyết định 44/QĐ-VKSTC năm 2019 về danh mục mua sắm tài sản công tập trung trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

44/QD-VKSTC,Quyết định 44 2019,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Tài sản công,Sử dụng tài sản công ,Ngành Kiểm sát nhân dân,Tài chính nhà nước VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2019

164

Quyết định 201/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định về quy trình tiếp nhận, phân loại, thụ lý, xử lý và giải quyết đơn đề nghị xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Đơn đề nghị xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm gồm: a) Văn bản thông báo của người bị kết án, biên bản ghi lời trình bày trực tiếp của cá nhân theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; đề nghị của đương

Ban hành: 20/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2019

165

Quyết định 193/QĐ-VKSTC năm 2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

1. Cơ quan điều tra thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 20, Điều 21 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; khoản 3 Điều 163 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 8, Điều 31 Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự; khoản 8 Điều 1 Quyết định số 64/QĐ-VKSTC-V15 ngày 25/9/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc quy định cơ cấu tổ

Ban hành: 16/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

166

Kế hoạch 93/KH-VKSTC năm 2019 về triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

93/KH-VKSTC,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Triển khai thi hành Luật phòng chống tham nhũng,Ngành Kiểm sát triển khai Luật Phòng chống tham nhũng,Thi hành Luật phòng chống tham nhũng,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2020

167

Quyết định 192/QĐ-VKSTC năm 2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành

Các đ/c lãnh đạo VKSND tối cao; - Đảng ủy, Công đoàn VKSNDTC; - Lưu: VP, T1. VIỆN TRƯỞNG Lê Minh Trí QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (ban hành kèm theo Quyết định số 192/QĐ-VKSTC ngày 15/5/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối

Ban hành: 15/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

168

Chỉ thị 03/CT-VKSTC năm 2019 về nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

hiện nghiêm việc tinh giản biên chế theo Quyết định số 602/QĐ-VKSTC-V15 ngày 26/8/2015 và Kế hoạch số 111/KH-VKSTC ngày 19/9/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao về thực hiện tinh giản biên chế trong ngành KSND từ năm 2018-2021, đảm bảo mục tiêu đến năm 2021 giảm 10% biên chế được giao. Năm 2019, giao Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu kế hoạch giảm bình

Ban hành: 04/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2019

169

Quyết định 169/QĐ-VKSTC năm 2019 về biểu mẫu thống kê về phòng, chống ma túy do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Số: 169/QĐ-VKSTC Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BIỂU MẪU THỐNG KÊ VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân ngày 24/11/2014; Căn cứ Luật Thống kê ngày 23/11/2015; Căn cứ Quyết định số

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2019

170

Chỉ thị 02/CT-VKSTC năm 2019 về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

02/CT-VKSTC,Chỉ thị 02 2019,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Phòng chống tham nhũng,Ngành kiểm sát,Công tác phòng chống tham nhũng,Tài chính nhà nước VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2019

171

Hướng dẫn 20/HD-VKSTC thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2019 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

công chức, năm 2019 tiếp tục thực hiện theo Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân (ban hành kèm theo Quyết định số 494/QĐ-VKSTC ngày 25/8/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao) và Hướng dẫn số 4685/VKSTC-V15 ngày 17/11/2017 của VKSND tối cao về việc hướng dẫn công tác tuyển dụng công chức năm 2017; đồng thời, thực hiện theo quy định

Ban hành: 26/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2019

172

Quyết định 46/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định về quản lý hồ sơ tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tạm đình chỉ và hồ sơ vụ án hình sự tạm đình chỉ của Viện kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

46/QD-VKSTC,Quyết định 46 2019,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Tội phạm,Quản lý hồ sơ,Thông tin tội phạm ,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/QĐ-VKSTC

Ban hành: 14/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2019

173

Quyết định 29/QĐ-VKSTC năm 2019 về mẫu sổ nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

PHỤ LỤC MẪU SỔ NGHIỆP VỤ TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN (Ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-VKSTC, ngày 29/01/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao) Số TT HỆ THỐNG MẪU SỔ, TÊN SỔ I. MẪU SỔ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA HÌNH SỰ 1 Sổ đăng ký lệnh, quyết

Ban hành: 29/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2019

174

Hướng dẫn 10/HD-VKSTC về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2019 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

(Vụ 10) để hướng dẫn, giải quyết./. Nơi nhận: - Các đ/c Lãnh đạo VKSTC (để b/cáo); - VKSND cấp cao 1, 2, 3 (để t/hiện); - VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để t/hiện); - VP, Vụ 9, Vụ 12, Vụ 14, Vụ 15 VKSTC (để p/hợp); - Lãnh đạo, công chức Vụ 10 (để t/hiện); - Lưu: VT, V

Ban hành: 17/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2019

175

Hướng dẫn 09/HD-VKSTC về Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự năm 2019 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

kết quả công tác, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu của Quốc hội. Lập hồ sơ kiểm sát theo đúng quy định tại Điều 7 (Phần thứ hai) Quyết định số 590 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 2.2. Công tác kháng nghị, kiến nghị 2.2.1. Công tác kháng nghị phúc thẩm Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03/2008/CT-VKSTC-VPT1 ngày

Ban hành: 17/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2019

176

Hướng dẫn 06/HD-VKSTC về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án về trật tự xã hội năm 2019 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

nghiêm chỉnh các chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012, Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013, Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội và Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác trong ngành kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định Quyết định số 379/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017 của Viện trưởng

Ban hành: 14/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2019

177

Hướng dẫn 03/HD-VKSTC về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2019 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

bưu chính, đề nghị các đơn vị gửi bản mềm qua hộp thư điện tử của Phòng Tham mưu tổng hợp Vụ 9 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (vp_v9@vks.gov.vn) và địa chỉ hộp thư phong1vu9vkstc@gmail.com. 9. Xác định nội dung đột phá Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của Ngành năm 2019 đối với công tác kiểm

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2019

178

Hướng dẫn 01/HD-VKSTC về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2019 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

01/HD-VKSTC,Hướng dẫn 01 2019,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác thi hành án hình sự,Kiểm sát việc thi hành án hình sự,Thi hành án hình sự ,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2019

179

Chỉ thị 01/CT-VKSTC năm 2018 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

01/CT-VKSTC,Chỉ thị 01 2018,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Ngành Kiểm sát nhân dân,Công tác ngành Kiểm sát nhân dân,Viện kiểm sát nhân dân,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

180

Quyết định 274a/QĐ-BGTVT năm 2021 về công bố thủ tục hành chính được bổ sung và sửa đổi lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Lê Anh Tuấn THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC KHÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Ban hành kèm theo Quyết định số 274a/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1. Danh mục thủ tục hành chính

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69