Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 23/VKSTC-V1A "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 248323 văn bản

101

Quyết định 299/QĐ-VKSTC năm 2020 về Quy chế kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân tối cao do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

công chức có nhiệm vụ lập phiếu kiểm sát các nội dung sau: a) Nội dung và hiệu lực của quyết định theo quy định tại khoản 1 Điều 22, khoản 1 Điều 23 Pháp lệnh số 09/2014; b) Hậu quả của việc tạm đình chỉ xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 04/2015; c) Thời hạn và đối

Ban hành: 19/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2020

102

Thông báo 554/TB-VKSTC về công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

năm 2020 như sau: 1. Điều chỉnh kinh phí chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2020 (kinh phí không tự chủ) theo Quyết định số 111/QĐ-VKSTC ngày 20/7/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 2. Điều chỉnh kinh phí thuê nhà ở công vụ năm 2020 (kinh phí thực hiện tự chủ) theo Quyết định số 112/QĐ-VKSTC ngày 20/7/2020

Ban hành: 31/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2020

103

Quyết định 264/QĐ-VKSTC năm 2020 về Quy trình tạm thời Kiểm sát việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh của cơ quan có thẩm quyền điều tra; trực tiếp ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can, lấy lời khai trong các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

TỐ, ĐIỀU TRA, TRUY TỐ (Ban hành kèm theo Quyết định số 264/QĐ-VKSTC ngày 21/7/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy định trình tự, thủ tục kiểm sát việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh của Cơ quan có thẩm quyền điều tra; trình tự, thủ tục trực tiếp ghi âm

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2020

104

Quyết định 111/QĐ-VKSTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

111/QD-VKSTC,Quyết định 111 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước,Viện kiểm sát điều chỉnh dự toán chi ngân sách 2020,Tài chính nhà nước VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

105

Quyết định 112/QĐ-VKSTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

CHI NSNN NĂM 2020 (Kèm theo Quyết định số 112/QĐ-VKSTC ngày 20/7/2020 của VKSND tối cao) Loại 340-341: Kinh phí thực hiện tự chủ Đơn vị tính: Triệu đồng STT Tên đơn vị (VKSND tỉnh, TP) Tăng Giảm Ghi chú 1 Văn phòng VKSND

Ban hành: 20/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

106

Quyết định 249/QĐ-VKSTC năm 2020 quy định về quy trình tiếp công dân trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

theo Quyết định số: 249/QĐ-VKSTC ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Quy định này quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân của công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân để tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2020

107

Chỉ thị 06/CT-VKSTC năm 2020 tăng cường kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

06/CT-VKSTC,Chỉ thị 06 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản,Thu hồi tài sản bị thất thoát trong án về tham nhũng,Thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong án về tham nhũng,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự,Tài chính nhà nước VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO --------

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

108

Quyết định 60/QĐ-VKSTC công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

90/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC; Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-VKSTC ngày 26/5/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2020; Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Văn

Ban hành: 09/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2020

109

Hướng dẫn 22/HD-VKSTC năm 2020 về nội dung liên quan đến công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực đất đai do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

thường, hỗ trợ cho từng hộ gia đình, thì không phải là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính. Cũng với Quyết định trên, nhưng có danh sách từng hộ gia đình, cá nhân kèm theo, trong đó nêu rõ gia đình ông A được bồi thường 1 tỷ đồng cho 2.000 m2 đất, bà B được bồi thường 50.000.000 đồng cho 300 m2 đất…, thì những phần chi tiết đó của Quyết định

Ban hành: 05/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2020

110

Quyết định 189/QĐ-VKSTC năm 2020 quy định về cơ cấu bộ máy làm việc, cơ cấu lãnh đạo, quản lý về công chức, viên chức của Viện kiểm sát nhân dân các cấp do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định cơ cấu bộ máy làm việc, cơ cấu lãnh đạo, quản lý về công chức, viên chức của Viện kiểm sát nhân dân các cấp. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 03/QĐ-VKSTC-V15 ngày 22/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân

Ban hành: 01/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2020

Ban hành: 21/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2020

112

Quyết định 177/QĐ-VKSTC năm 2020 về thành lập Cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao

QUY ĐỊNH TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO (Ban hành kèm theo Quyết định số 177/QĐ-VKSTC ngày 20/5/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 1. Quy định này quy định về tổ chức, hoạt động của Cổng

Ban hành: 20/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2020

113

Kế hoạch 63/KH-VKSTC năm 2020 về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự, hành chính do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

--------------- Số: 63/KH-VKSTC Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2020 KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM, THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-VKSTC-T1, ngày 30/3/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2020

114

Quyết định 139/QĐ-VKSTC năm 2020 về Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

và kiến nghị khởi tố 1.1. Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (Chỉ tiêu số 01) a) Mức chỉ tiêu: 100%; áp dụng đối với Viện kiểm sát cấp huyện, các đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra thuộc Viện kiểm sát cấp tỉnh, VKSND tối cao. b) Phương pháp tính:

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2020

115

Hướng dẫn 19/HD-VKSTC năm 2020 về việc gắn kết giữa đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hàng năm với tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng 1.1.1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” Tiêu chuẩn đề nghị xét, công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 của Viện trưởng Viện

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

116

Chỉ thị 05/CT-VKSTC năm 2020 về tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

05/CT-VKSTC,Chỉ thị 05 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Trách nhiệm công tố trong giải quyết vụ án hình sự,Trách nhiệm công tố,Tăng cường trách nhiệm công tố để tránh oan sai,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2020

117

Quyết định 111/QĐ-VKSTC năm 2020 về Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

- Như Điều 3; - Lãnh đạo VKSND tối cao; - Lưu: VT, V1, V14. VIỆN TRƯỞNG Lê Minh Trí QUY CHẾ CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT VIỆC KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VÀ TRUY TỐ (Ban hành kèm theo Quyết định số 111 /QĐ-VKSTC ngày 17/4/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2020

118

Quyết định 108/QĐ-VKSTC năm 2020 về Hệ thống mẫu trong hoạt động của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

phúc --------------- Số: 108/QĐ-VKSTC Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH HỆ THỐNG MẪU TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; Căn cứ

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2020

119

Chỉ thị 03/CT-VKSTC năm 2020 về tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

của Quốc hội; - Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Bộ Công an; - Các Đ/c PVT VKSTC; - VKS quân sự trung ương; - Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSTC; - VKSND cấp cao 1, 2, 3; - VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - VKS quân sự cấp quân khu; - Lưu: VT, V

Ban hành: 03/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

120

Thông báo 248/TB-VKSTC năm 2020 chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

248/TB-VKSTC,Thông báo 248 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID 19,Chỉ đạo thực hiện biện pháp phòng chống COVID 19,Viện kiểm sát cấp bách phòng chống COVID 19,Thể thao - Y tế VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215