Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 23/VKSTC-V1A "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 249073 văn bản

81

Hướng dẫn 33/HD-VKSTC về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

đơn vị thuộc VKSND tối cao (trừ các đơn vị C1, T2, T3, T4, T5); Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh. Tiêu chuẩn được quy định tại Điều 23 Luật Thi đua, khen thưởng; khoản 3, Điều 9 Nghị định số 91 và Điều 15 Thông tư số 01. - Công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”: Đối tượng là cá

Ban hành: 18/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2020

82

Thông báo 1710/VKSTC-HĐTT về thi tuyển Kiểm tra viên năm 2020 do Hội đồng thi tuyển Kiểm tra viên thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 1, 3; - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-VKSTC ngày 16/3/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc tổ chức thi tuyển Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên cao cấp ngành KSND năm 2020 (Viết tắt là Kế

Ban hành: 10/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

83

Hướng dẫn 32/HD-VKSTC năm 2020 về thống kê người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

dẫn bổ sung./. Nơi nhận: - Đ/c Viện trưởng VKSNDTC (để báo cáo); - Các Đồng chí PVT VKSTC (để báo cáo); - Văn phòng VKSND tối cao (để theo dõi); - Các đơn vị (Vụ 1, 2, 3, 4, 5, 6) VKSND tối cao (để thực hiện); - VKSQS Trung ương (để thực hiện); - VKSND cấp cao (để thực hiện); -

Ban hành: 05/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2020

84

Quyết định 400/QĐ-VKSTC năm 2020 về biểu mẫu thống kê người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao

400/QD-VKSTC,Quyết định 400 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thực hiện Biểu thống kê người dưới 18 tuổi là bị hại,Thống kê người bị hại trong các vụ án hình sự,Thống kê người dưới 18 tuổi là bị hại vụ án hình sự,Trách nhiệm hình sự VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2020

85

Thông báo 1623/TB-VKSTC về thi tuyển công chức ngành kiểm sát nhân dân năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

1621/KH-VKSTC ngày 27/10/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao, cụ thể như sau: 1. Số lượng, vị trí cần tuyển: Tuyển dụng 18 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát cho VKSND cấp tỉnh. 2. Điều kiện tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển 2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung - Là công dân Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam; - Tuổi đời dự tuyển: Đối với

Ban hành: 27/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2020

86

Kế hoạch 122/KH-VKSTC năm 2020 về triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân sửa đổi do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

trung ương; - Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSTC; - Viện trưởng VKSND cấp cao; - Viện trưởng VKSND cấp tỉnh; - Viện trưởng VKS quân sự cấp quân khu; - Lưu: VT, V14. VIỆN TRƯỞNG Lê Minh Trí

Ban hành: 27/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2020

87

Thông báo 813/TB-VKSTC về công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

813/TB-VKSTC,Thông báo 813 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước ,Công khai điều chỉnh dự toán ngân sách,Công khai điều chỉnh dự toán ngân sách 2020,Tài chính nhà nước VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 15/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2020

88

Quyết định 371/QĐ-VKSTC năm 2020 quy định về hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân sự do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

371/QĐ-VKSTC ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy định này hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động (sau đây viết tắt là vụ

Ban hành: 15/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2020

89

Kế hoạch 113/KH-VKSTC năm 2020 về tổ chức hội nghị thực hiện Thông tư liên tịch 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP "quy định phối hợp thực hiện Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ" do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ (sau đây viết là Thông tư liên tịch số 01/2020) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2020. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ 4 đã Ban hành Công văn số 3324/VKSTC-V4 ngày 31/7/2020, yêu cầu: Các đơn vị khẩn trương tổ chức quán

Ban hành: 15/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2020

90

Quyết định 363/QĐ-VKSTC năm 2020 quy định về hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa dân sự phúc thẩm do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

nghiên cứu hồ sơ vụ án kiểm sát việc thụ lý vụ án của Tòa án cấp phúc thẩm theo quy định tại khoản 1 Điều này, đồng thời, chú ý xem xét những vấn đề sau: a) Đơn kháng cáo phải tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều 272 BLTTDS, hình thức đơn kháng cáo theo mẫu do Tòa án nhân dân tối cao ban hành; quyết định kháng nghị phải tuân thủ quy định tại Điều

Ban hành: 12/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2020

91

Quyết định 190/QĐ-VKSTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

190/QD-VKSTC,Quyết định 190 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Dự toán chi ngân sách nhà nước 2020,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước,Điều chỉnh kinh phí thực hiện tinh giản biên chế,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

92

Hướng dẫn 29/HD-VKSTC năm 2020 về nội dung trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

2964/VKSTC-V14 ngày 19/7/2018 19/7/2018 13 Giải đáp vướng mắc về pháp luật về dân sự, hành chính số 6183/VKSTC-V14 ngày 25/12/2019 25/12/2019 1 Tham khảo chi tiết tại Thông báo rút

Ban hành: 25/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2020

93

Quyết định 178/QĐ-VKSTC về phê duyệt giá trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

178/QD-VKSTC,Quyết định 178 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Giá trang phục Viện kiểm sát nhân dân 2020,Phê duyệt giá trang phục Viện kiểm sát nhân dân,Giá trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2020,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 25/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2020

94

Chỉ thị 07/CT-VKSTC năm 2020 về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Viện kiểm sát nhân dân giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/CT-VKSTC Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2020-2025 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO Thời gian qua, công tác đào tạo, bồi

Ban hành: 23/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2020

95

Quyết định 345/QĐ-VKSTC năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ kiểm sát xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 39/QĐ- VKSTC-V9 ngày 08/4/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Các đ/c Lãnh đạo VKSND tối cao; - Lưu: VT, V15. KT. VIỆN TRƯỞNG PHÓ VIỆN TRƯỞNG Nguyễn Duy Giảng

Ban hành: 22/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2020

96

Quyết định 171/QĐ-VKSTC về điều chỉnh kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 và kế hoạch vốn năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

trung năm 2018 và 2019 đã được kéo dài sang năm 2020; Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách

Ban hành: 21/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

97

Kế hoạch 102/KH-VKSTC năm 2020 về tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến Thông tư liên tịch 03/2018, Quy trình tạm thời 264/2020 về ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; Giải quyết các vụ án xảy ra tại điểm nóng có khiếu kiện phức tạp; Sơ kết Thông tư liên tịch 06/2018 về phối hợp thực hiện thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi do Viện kiểm sát

Phó Viện trưởng VKSNDTC (để phối hợp chỉ đạo); - Văn Phòng; Vụ 1, Vụ 2, Vụ 3, Vụ 4, Vụ 5, Vụ 6, Vụ 14, Vụ 15, T1, T2, T3, T4, T5, Trang tin điện tử (để thực hiện); - Viện KSND cấp tỉnh (để thực hiện); - Lưu VT, V2. KT. VIỆN TRƯỞNG PHÓ VIỆN TRƯỞNG Nguyễn Duy Giảng

Ban hành: 19/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2020

98

Hướng dẫn 27/HD-VKSTC năm 2020 về phối hợp kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

27/HD-VKSTC,Hướng dẫn 27 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Kiểm sát Tòa án gửi bản án quyết định thi hành án,Phối hợp kiểm sát việc Tòa án gửi quyết định thi hành án,Tòa án giao gửi quyết định thi hành án hình sự,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ---------- CỘNG

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2020

99

Hướng dẫn 26/HD-VKSTC năm 2020 về khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

chỉnh chế độ thông tin, báo cáo về các vụ án, vụ việc tham nhũng theo quy định của Ngành... 1.2. Đối với cá nhân Cá nhân được khen thưởng là người có thành tích xuất sắc thuộc một trong những mặt công tác được nêu tại Điểm a, b, c và d tại Mục 1.1 của Hướng dẫn này. Lưu ý: - Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng của tập thể, cá

Ban hành: 09/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

100

Quyết định 150/QĐ-VKSTC năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe máy công chuyên dùng của ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

150/QD-VKSTC,Quyết định 150 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Định mức sử dụng xe máy công chuyên dùng,Định mức sử dụng xe máy công ngành Kiểm sát,Tiêu chuẩn sử dụng xe máy công chuyên dùng,Tài chính nhà nước VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.124.77