Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 23/VKSTC-V1A "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 249088 văn bản

61

Thông báo 17/TB-VKSTC năm 2021 về ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phòng, chống dịch COVID-19

17/TB-VKSTC,Thông báo 17 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Ý kiến chỉ đạo về việc phòng chống dịch COVID19,Chỉ đạo Viện trưởng Viện kiểm sát phòng chống dịch COVID19,Các biện pháp phòng chống dịch Covid19,Thể thao - Y tế VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2021

62

Hướng dẫn 18/HD-VKSTC về thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

dẫn chi tiết việc thực hiện may sắm trang phục theo niên hạn năm 2021. 1.8. Thực hiện điều chỉnh dự toán - Các đơn vị dự toán cấp II được thực hiện điều chỉnh dự toán ngân sách giữa các đơn vị dự toán trực thuộc theo Quyết định số 02/QĐ-VKSTC ngày 08/01/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc ủy quyền phân bổ, điều chỉnh dự toán chi

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

63

Hướng dẫn 16/HD-VKSTC về công tác thi đua, khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

nhân quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 29 Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC) hoặc bản tóm tắt công lao đóng góp cho sự phát triển của ngành KSND do đơn vị trình lập (đối với cá nhân quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 29 Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC). - Thời hạn gửi hồ sơ trước ngày 10/6/2021. 5. Xét, khen thưởng cuối năm 5.1. Trong việc

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

64

Hướng dẫn 15/HD-VKSTC về định hướng Chương trình công tác thanh tra năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Nơi nhận: - Đ/c Viện trưởng VKSTC (để b/c); - Các đ/c Phó Viện trưởng VKSTC; - Các đơn vị trực thuộc VKSTC; - Các VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh (để t/h); - Lưu: VT, T1. KT. VIỆN TRƯỞNG PHÓ VIỆN TRƯỞNG Nguyễn Hải Trâm

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

65

Hướng dẫn 13/HD-VKSTC về công tác Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra và Kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

nhận: - Các đ/c Lãnh đạo VKSNDTC (để báo cáo); - VKS Quân sự Trung ương; - Văn phòng VKSNDTC (để theo dõi); - Các đơn vị thuộc VKSNDTC (để phối hợp); - VKSND cấp cao 1, 2, 3; - VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Lưu: VT, V4. TL. VIỆN TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

66

Hướng dẫn 10/HD-VKSTC về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021 và Kế hoạch số 01/KH-VKSTC ngày 05/01/2021 về công tác trọng tâm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2021, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1) hướng dẫn Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Viện kiểm

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2021

67

Hướng dẫn 08/HD-VKSTC về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

hành chính (THADS, THAHC) năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) các cấp cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ NỘI DUNG ĐỘT PHÁ 1. Nhiệm vụ trọng tâm - Quán triệt, triển khai, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ công tác kiểm sát THADS,HC được nêu trong Chỉ thị công tác số 01/CT-VKSTC, Kế

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

68

Quyết định 07/QĐ-VKSTC công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

khoa học công nghệ cấp cơ sở 3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 23.650,0 23.650,0 3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

69

Hướng dẫn 11/HD-VKSTC về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

11/HD-VKSTC,Hướng dẫn 11 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác thực hành quyền công tố án trật tự xã hội,Công tác xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội,Công tác kiểm sát xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

70

Hướng dẫn 07/HD-VKSTC về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

VKSND tối cao (vp_v9@vks.gov.vn). 7. Công tác kiểm tra Thực hiện nghiêm Kế hoạch số 02/KH-VKSTC ngày 05/1/2021 về Kế hoạch kiểm tra của ngành kiểm sát nhân dân năm 2021 của Viện trưởng VKSND tối cao, Viện kiểm sát các cấp thực hiện các hình thức kiểm tra phù hợp như: Tự kiểm tra, trực tiếp kiểm tra, kiểm tra đột xuất hoặc theo chuyên đề;

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

71

Hướng dẫn 04/HD-VKSTC công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

TP trực thuộc TW (để t/hiện); - Văn phòng VKSTC (để theo dõi); - Lưu: VT, V12. TL. VIỆN TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM SÁT VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP Phạm Thanh Từng [1] Chỉ

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

72

Hướng dẫn 03/HD-VKSTC về Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Quản lý chặt chẽ tình hình, số liệu về áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, định kỳ báo cáo theo yêu cầu tại Công văn số 5458/VKSTC-V8 ngày 30/11/2020 của VKSND tối cao để phục vụ công tác kiểm sát thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh. 3. VKS cấp trên tăng cường

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

73

Hướng dẫn 02/HD-VKSTC năm 2021 về thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

02/HD-VKSTC,Hướng dẫn 02 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Giám định tư pháp trong tố tụng hình sự,Thống kê giám định tư pháp trong hình sự,Thống kê giám định tư pháp tố tụng hình sự,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

74

Quyết định 17/QĐ-VKSTC năm 2021 về Biểu mẫu thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

24/11/2014; Căn cứ Luật Thống kê ngày 23/11/2015; Căn cứ Quyết định số 1450/QĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

75

Hướng dẫn 01/HD-VKSTC công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

VKSTC (để b/cáo); - VKSND cấp cao 1, 2, 3 (để t/hiện); - VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để t/hiện); - VP, Vụ 8, Vụ 9, Vụ 11, Vụ 12, Vụ 14, Vụ 15, Vụ 16, Thanh tra VKSTC (để p/hợp); - Lãnh đạo, công chức Vụ 10 (để t/hiện); - Lưu: VT, V10. TL. VIỆN TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

76

Hướng dẫn 36/HD-VKSTC năm 2020 về hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án hành chính do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

định số 46/QĐ-VKSTC ngày 20/02/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao. II. HOẠT ĐỘNG PHÁT BIỂU CỦA KIỂM SÁT VIÊN KHI THAM GIA PHIÊN TÒA XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 1. Hoạt động xây dựng văn bản phát biểu của Kiểm sát viên trước khi tham gia phiên tòa sơ thẩm 1.1. Nghiên cứu hồ sơ vụ án Việc nghiên cứu hồ sơ vụ án đầy đủ, toàn

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

77

Quyết định 436/QĐ-VKSTC năm 2020 quy định về quy trình kiểm sát việc giải quyết phá sản do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

tục phá sản ở nước ngoài theo điểm a khoản 1 Điều 8 Luật Phá sản thì căn cứ vào Điều 2 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐTP ngày 26/8/2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Phá sản (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 03); b) Để xác định vụ việc phá sản có tính chất phức tạp theo điểm d khoản

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2020

78

Quyết định 207/QĐ-VKSTC về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

90/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC; Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-VKSTC ngày 13/11/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 06 tháng cuối năm 2020; Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài vụ. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai số liệu

Ban hành: 26/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2020

79

Quyết định 208/QĐ-VKSTC về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Kèm theo QĐ số 208/QĐ-VKSTC ngày 26/11/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao) ĐVT: triệu đồng STT Nội dung Dự toán được giao A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí -

Ban hành: 26/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2020

80

Quyết định 424/QĐ-VKSTC năm 2020 về Tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Đ/c Viện trưởng VKSND tối cao (để b/c); - Các đ/c Phó Viện trưởng VKSNDTC; - Lưu: VT, V16. KT. VIỆN TRƯỞNG PHÓ VIỆN TRƯỞNG Nguyễn Hải Trâm BẢNG 1 TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI THI ĐUA Các Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh (Ban hành

Ban hành: 25/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228