Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 23/VKSTC-V1A "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 248240 văn bản

41

Thông tư 23/2009/TT-BCA(V19) hướng dẫn thi hành Nghị định 76/2003/NĐ-CP và Nghị định 125/2008/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 76/2003/NĐ-CP hướng dẫn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục do Bộ Công an ban hành

23/2009/TT-BCA(V19),Thông tư 23 2009,Bộ Công An,Đưa vào Cơ sở giáo dục,Sửa đổi,Hướng dẫn,Vi phạm hành chính,Trách nhiệm hình sự BỘ CÔNG AN  --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số:

Ban hành: 22/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2009

43

Thông báo 128/TB-VKSTC năm 2021 một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong Ngành về các kỹ năng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. 4. Về quan hệ phối hợp 4.1. Quan hệ phối hợp trong ngành Kiểm sát nhân dân a) Giữa Viện kiểm sát cấp trên với Viện kiểm sát cấp dưới: - Duy trì và tăng cường phối hợp, trao đổi giữa Viện kiểm

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

44

Chỉ thị 05/CT-VKSTC năm 2021 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

05/CT-VKSTC,Chỉ thị 05 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Nâng cao chất lượng tuyên truyền của ngành Kiểm sát,Công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân,Tiếp tục đổi mới tuyên truyền của ngành Kiểm sát,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

45

Hướng dẫn 26/HD-VKSTC năm 2021 một số kỹ năng của Kiểm sát viên khi kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản trong vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

VKSTC (để b/cáo); - Đ/c Nguyễn Duy Giảng - PVT VKSTC (để b/cáo); - VKSND tỉnh, TP trực thuộc TW (để th/hiện); - Văn phòng VKSTC Vụ 14 (để ph/hợp); - Lãnh đạo, công chức Vụ 11 (để th/hiện); - Lưu: VT(1b), V11(3b). S: 90b TL. VIỆN TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Ban hành: 07/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

46

Chỉ thị 03/CT-VKSTC năm 2021 về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

03/CT-VKSTC,Chỉ thị 03 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân,Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin ngành Kiểm sát,Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

47

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VKSTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

cá nhân người nước ngoài có thành tích đóng góp cho sự phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân. Điều 23. Hình thức khen thưởng 1. Huân, Huy chương gồm: a) Huân chương Sao vàng; b) Huân chương Hồ Chí Minh; c) Huân chương Độc lập hạng nhất, hạng nhì, hạng ba; d) Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba; đ)

Ban hành: 17/05/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

48

Quyết định 41/QĐ-VKSTC về điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

sát nhân dân năm 2014; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-VKSTC ngày 31/12/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước Đợt 1 năm 2021; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính. QUYẾT

Ban hành: 12/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2021

49

Hướng dẫn 24/HD-VKSTC năm 2021 về nội dung cơ bản trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp chia di sản thừa kế do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

24/HD-VKSTC,Hướng dẫn 24 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp chia di sản thừa kế,Công tác kiểm sát giải quyết tranh chấp chia di sản thừa kế,Nội dung cơ bản kiểm sát tranh chấp chia di sản thừa kế,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG

Ban hành: 12/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

50

Quyết định 161/QĐ-VKSTC năm 2021 quy định về chuyển đổi vị trí công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc chuyển đổi vị trí công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 20/QĐ-VKSTC-V9 ngày 02 tháng 6 năm 2009 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành danh mục các vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2021

51

Quyết định 36/QĐ-VKSTC năm 2021 quy định về "quy mô đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân các cấp" do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 23/QĐ-VKSTC-C3 ngày 15/01/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành quy định quy mô, tiêu chuẩn trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân các cấp. Điều 3. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 1,2,3; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh,

Ban hành: 26/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

52

Quyết định 111/QĐ-VKSTC năm 2021 hướng dẫn sửa đổi của Hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong ngành Kiểm sát nhân dân kèm theo Quyết định 602/QĐ-VKSNDTC-V15 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

602/QĐ-VKSTC-V15 ngày 26/8/2015 của Viện trưởng VKSND tối cao như sau: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong ngành Kiểm sát nhân dân như sau: 1. Sửa đổi, bổ sung điểm c, d, đ, e, g khoản 1 Điều 5 như sau: Các trường hợp tinh giản biên chế được thực hiện theo Điều 6 Nghị định

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

53

Quyết định 94/QĐ-VKSTC năm 2021 quy định về quy trình, kỹ năng trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan thi hành án dân sự và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

94/QĐ-VKSTC ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy định này quy định về quy trình, kỹ năng trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự tại Cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và cấp dưới (gồm: trực tiếp

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

54

Kế hoạch 16/KH-VKSTC về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

trong Ngành thực hiện tốt Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/9/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao. 2. Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh 2.1. Rà soát, bổ sung và hoàn chỉnh các chương trình tài liệu đào tạo, bồi dưỡng đã được lãnh đạo VKSND tối cao giao; đảm bảo phù hợp với quy định mới của pháp luật và sát

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

55

Hướng dẫn 20/HD-VKSTC năm 2021 về hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021 HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG PHÁT BIỂU CỦA KIỂM SÁT VIÊN KHI THAM GIA PHIÊN TÒA XÉT XỬ VỤ ÁN DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH, KINH DOANH, THƯƠNG MẠI, LAO ĐỘNG

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

56

Quyết định 10/QĐ-VKSTC năm 2021 công bố, công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

hiện chế độ tự chủ 34.186.500.000 36.030.000.000 23.883.811.794 1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 2.278.500.000 2.024.567.759 1.395.713.055 2 Chi nghiên cứu khoa học

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

57

Chỉ thị 02/CT-VKSTC về phát động phong trào thi đua năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Các đơn vị thuộc VKSNDTC; - VKS Quân sự Trung ương; - VKSND cấp cao 1, 2, 3; - VKSND tỉnh, TP trực thuộc TW; - Lưu: VT, V16. VIỆN TRƯỞNG Lê Minh Trí

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

58

Công điện 23/CĐ-BGTVT về việc phòng chống dịch cúm A H1N1 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

23/CD-BGTVT,Công điện 23 2009,Bộ Giao thông vận tải,Phòng chống dịch cúm A H1N1,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 23/CĐ-BGTVT V/v: Phòng chống dịch cúm A H1N1

Ban hành: 29/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2009

59

Thông báo 17/TB-VKSTC năm 2021 về ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phòng, chống dịch COVID-19

17/TB-VKSTC,Thông báo 17 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Ý kiến chỉ đạo về việc phòng chống dịch COVID19,Chỉ đạo Viện trưởng Viện kiểm sát phòng chống dịch COVID19,Các biện pháp phòng chống dịch Covid19,Thể thao - Y tế VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2021

60

Hướng dẫn 18/HD-VKSTC về thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

dẫn chi tiết việc thực hiện may sắm trang phục theo niên hạn năm 2021. 1.8. Thực hiện điều chỉnh dự toán - Các đơn vị dự toán cấp II được thực hiện điều chỉnh dự toán ngân sách giữa các đơn vị dự toán trực thuộc theo Quyết định số 02/QĐ-VKSTC ngày 08/01/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc ủy quyền phân bổ, điều chỉnh dự toán chi

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36