Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 23/VKSTC-V1A "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 248309 văn bản

21

Quyết định 573/2012/QĐ-VKSTC-V12 ban hành Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

573/2012/QĐ-VKSTC-V12 ngày 15/10/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Vị trí Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính là một trong những công tác thực hiện chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của pháp luật, nhằm bảo đảm cho

Ban hành: 15/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2015

22

Thông báo 262/TB-VKSTC-V5 tình hình thực hiện công tác kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự những tháng đầu năm 2012 và vướng mắc trong quá trình thực hiện Bộ luật tố tụng dân sự và Thông tư liên tịch 04/TTLT do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

262/TB-VKSTC-V5,Thông báo 262 2012,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự,Vướng mắc Bộ luật tố tụng dân sự ,Vướng mắc Thông tư liên tịch 04/TTLT ,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2012

23

Quyết định 83/QĐ-VKSTC-V11 năm 2012 về Quy định hoạt động Diễn đàn điện tử công tác tài chính ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

83/QD-VKSTC-V11,Quyết định 83 2012,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác tài chính,Diễn đàn điện tử ,Ngành Kiểm sát nhân dân,Công nghệ thông tin VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 09/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2012

24

Kế hoạch 179/KH-VKSTC-V9 năm 2012 thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

179/KH-VKSTC-V9,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Kiểm sát viên,Cuộc vận động,Thực hiện cuộc vận động,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2018

25

Hướng dẫn 330/TANDTC-V1 năm 2016 về xét, đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt cho người bị kết án đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù nhân dịp Quốc khánh nước Việt Nam (02/09/2016) do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

đủ điều kiện hoặc do làm sai lệch hồ sơ và đề nghị đặc xá cho người không có đủ điều kiện, thì Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu lập danh sách, hồ sơ đề nghị đặc xá phải chịu trách nhiệm. V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 5.1. Trách nhiệm của các Tòa án: a) Chánh án Tòa án quân sự Trung ương tổ chức quán

Ban hành: 01/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2016

26

Quyết định 336/QĐ-VKSTC năm 2011 sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao (V1A) do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 336/QĐ-VKSTC Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA ÁN HÌNH SỰ VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI THUỘC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO (V1A

Ban hành: 05/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

27

Quyết định 255/2013/QĐ-VKSTC-V10 về Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

TRƯỞNG Nguyễn Hải Phong QUY CHẾ CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (Ban hành kèm theo Quyết định số 255/2013/QĐ/VKSTC-V10 ngày 19/6/2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Vị trí của công tác kiểm sát thi hành án dân sự

Ban hành: 19/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2015

28

Quyết định 487/QĐ-VKSTC-V7 năm 2008 giao nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp của cơ quan tư pháp do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

tra án hình sự. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Các Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự (Vụ 1, Vụ 1A, Vụ 1B, Vụ 1C, Vụ 2) kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về các hoạt động điều tra án hình sự của Cơ quan điều tra Bộ Công an (theo phân công tại Điều 1 Quyết định số 04/QĐ-VKSTC-V9 ngày 14/01/2008 của Viện trưởng

Ban hành: 04/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2017

29

Hướng dẫn 04/VKSTC-V12 về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc về kinh doanh, thương mại, lao động, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2007 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

04/VKSTC-V12,Hướng dẫn 04 2007,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Viện Kiểm sát,Kiểm sát giải quyết vụ việc kinh doanh,Kiểm sát giải quyết vụ việc thươnng mại,Kiểm sát giải quyết vụ việc lao động,Kiểm sát giải quyết vụ án hành chính,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 30/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2007

30

Hướng dẫn 02/VKSTC-V5 về việc công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự năm 2007 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

02/VKSTC-V5,Hướng dẫn 02 2007,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Viện Kiểm sát,Kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự,Năm 2007,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 02/VKSTC-V

Ban hành: 26/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2007

31

Quyết định 121/QĐ-VKSTC-V9 năm 2006 về thành lập một số đơn vị cấp vụ thuộc bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

121/QD-VKSTC-V9,Quyết định 121 2006,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Vụ thực hành quyền công tố ,Vụ Hợp tác quốc tế,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2015

32

Quyết định 168/VKSTCV4 năm 2004 về quy chế tạm thời về công tác kiểm soát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

TÁC KIỂM SOÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM, QUẢN LÝ VÀ GIÁO DỤC NGƯỜI CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ. (Ban hành kèm theo quyết định số 168 /VKSTCV4 ngày 17 tháng 12 năm 2004 của Viện trưởng Viện kiểm soát nhân dân tối cao). Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Nhiệm vụ - quyền hạn Viện kiểm soát nhân dân kiểm soát việc tuân theo pháp

Ban hành: 17/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

33

Hướng dẫn 07/VKSTC-V4 công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù năm 2004 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

về công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2004. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các cấp tiếp tục thực hiện kiểm sát nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam theo chỉ tiêu quy định tại Chỉ thị số : 03/2002/CT - VKSTC ngày 23/01/2002 và Chỉ thị số : 02/2003/CT - VKSTC ngày 09/01/2003 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 1 - Cấp

Ban hành: 19/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

34

Quyết định 194/A18-P1 sửa đổi nội dung một số biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực nhập xuất cảnh do Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh ban hành

194/A18-P1,Quyết định 194 2007,Cục quản lý xuất nhập cảnh,Xuất cảnh,Biểu mẫu,Quyền dân sự TỔNG CỤC AN NINH CỤC QUẢN LÝ XNC ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 194/A18-P1 Hà Nội, ngày 21 tháng 06

Ban hành: 21/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2009

35

Quyết định 959/2007/QĐ-VKSTC-V4 về Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

/QĐ-VKSTC-V4 ngày 17/9/2007 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù là một trong các công tác kiểm sát thực hiện chức năng của Viện kiểm sát nhân dân nhằm đảm bảo: -

Ban hành: 17/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

36

Quyết định 59/2006-QĐ-VKSTC-V7 về Quy chế công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát

59/2006-QD-VKSTC-V7,Quyết định 59 2006,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Quy chế công tác tiếp công dân,Quy chế công tác giải quyết khiếu nại,Quy chế kiểm sát giải quyết khiếu nại ,Quy chế giải quyết khiếu nại tố cáo ,Kiểm sát giải quyết khiếu nại tố cáo ,Thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT

Ban hành: 06/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2013

37

Quyết định 440/2009/QĐ/A18-P1 về biểu mẫu tờ khai do Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh ban hành

440/2009/QD/A18-P1,Quyết định 440 2009,Cục quản lý xuất nhập cảnh,Cấp hộ chiếu phổ thông,Biểu mẫu tờ khai ,Cấp giấy thông hành biên giới,Quyền dân sự TỔNG CỤC AN NINH CỤC QUẢN LÝ XNC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2011

38

Quyết định 21/2005/QĐ-VKSTC-V7 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ khiếu tố do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ KHIẾU TỐ (Ban hành theo Quyết định số 21/QĐ-VKSTC-V7 ngày 31 tháng 01 năm 2005 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) Để bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân theo luật định, nay ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Vụ khiếu tố. Chương 1 NHỮNG

Ban hành: 31/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2013

39

Chỉ thị số 06/2004/CT-VKSTC-V4 về thi hành quyết định số 478/QĐ/CTN ngày 28/7/2004 của chủ tịch nước về đặc xá năm 2004 - 2005 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

06/2004/CT-VKSTC-V4,Chỉ thị 06 2004,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Đặc xá năm 2004 - 2005,Thi hành quyết định 478/QĐ/CTN ,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

40

Hướng dẫn 56/TĐKT-HD-V1 năm 2006 thực hiện Nghị định 121/2005/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

56/TDKT-HD-V1,Hướng dẫn 56 2006,Ban Thi đua - Khen thưởng Trun,Luật thi đua khen thưởng sửa đổi,Thực hiện Nghị định,Luật thi đua khen thưởng,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171