Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 23/2015/TT-BKHCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 20796 văn bản

141

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

23/2015/QD-UBND,Quyết định 23 2015,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2015/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 20 tháng 8 năm 2015

Ban hành: 20/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2015

142

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang

23/2015/QD-UBND,Quyết định 23 2015,Tỉnh An Giang,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2015/QĐ-UBND An Giang, ngày 18

Ban hành: 18/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2015

143

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình

23/2015/QD-UBND,Quyết định 23 2015,Tỉnh Hòa Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2015/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 13 tháng 08 năm 2015

Ban hành: 13/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2015

144

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội

23/2015/QD-UBND,Quyết định 23 2015,Thành phố Hà Nội,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp,Nhiệm vụ quyền hạn Sở Tư pháp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2015

145

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND về quy định phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

23/2015/QD-UBND,Quyết định 23 2015,Tỉnh Đồng Nai,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2015/QĐ-UBND Đồng Nai,

Ban hành: 12/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2015

146

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt tỉnh Lạng Sơn

23/2015/QD-UBND,Quyết định 23 2015,Tỉnh Lạng Sơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2015/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 11

Ban hành: 11/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2015

147

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện tỉnh Đắk Lắk

23/2015/QD-UBND,Quyết định 23 2015,Tỉnh Đắk Lắk,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2015/QĐ-UBND Đắk Lắk, ngày 07 tháng 08

Ban hành: 07/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2015

148

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND Quy định về lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Định

23/2015/QD-UBND,Quyết định 23 2015,Tỉnh Bình Định,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2015/QĐ-UBND Bình Định, ngày 06 tháng 08 năm 2015

Ban hành: 06/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2015

149

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng

23/2015/QD-UBND,Quyết định 23 2015,Tỉnh Cao Bằng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2015/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 06 tháng 08 năm 2015

Ban hành: 06/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2015

150

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND bổ sung giá xe máy tại Phụ lục 01 Bảng giá xe máy tính lệ phí trước bạ và bổ sung giá xe ô tô tại Phụ lục 02 Bảng giá xe ô tô tính lệ phí trước bạ kèm theo Quyết định 27/2014/QĐ-UBND do tỉnh Ninh Bình ban hành

23/2015/QD-UBND,Quyết định 23 2015,Tỉnh Ninh Bình,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2015/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 30 tháng 07 năm

Ban hành: 30/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2015

151

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND Quy chế phối hợp về công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước

23/2015/QD-UBND,Quyết định 23 2015,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2015/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 29 tháng 07 năm 2015

Ban hành: 29/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2015

152

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La

23/2015/QD-UBND,Quyết định 23 2015,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2015/QĐ-UBND Sơn La, ngày 28 tháng 7 năm 2015

Ban hành: 28/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2015

153

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 Quyết định 07/2011/QĐ-UBND do tỉnh Hậu Giang ban hành

23/2015/QD-UBND,Quyết định 23 2015,Tỉnh Hậu Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2015/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 27 tháng 7 năm 2015

Ban hành: 27/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2015

154

Thông tư 23/2017/TT-BCT về quy định nội dung, trình tự thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

23/2017/TT-BCT,Thông tư 23 2017,Bộ Công thương,Thực hiện chương trình mục tiêu ,Nghiên cứu phụ tải điện ,Phương pháp nghiên cứu phụ tải điện BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2017/TT

Ban hành: 16/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2017

155

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nam Định

23/2015/QD-UBND,Quyết định 23 2015,Tỉnh Nam Định,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2015/QĐ-UBND Nam Định, ngày 22 tháng

Ban hành: 22/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2015

156

Thông tư 23/2017/TT-BNNPTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

23/2017/TT-BNNPTNT,Thông tư 23 2017,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Trồng rừng thay thế,Chuyển mục đích sử dụng,Chuyển mục đích sử dụng đất,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2017

157

Nghị quyết 23/2015/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

23/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2015,Tỉnh Ninh Thuận,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2015/NQ-HĐND Phan Rang-Tháp Chàm,

Ban hành: 20/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2015

158

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND điều chỉnh tên gọi và giá tính thuế tài nguyên đối với Quặng Immenit (titan) quy định tại Khoản 2, Mục I, Phần A Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Bình ban hành

23/2015/QD-UBND,Quyết định 23 2015,Tỉnh Quảng Bình,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2015/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày

Ban hành: 13/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2015

159

Thông tư 13/2018/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

13/2018/TT-BKHCN,Thông tư 13 2018,Bộ Khoa học và Công nghệ,An toàn bức xạ,Quản lý an toàn bức xạ,Bảo đảm an toàn bức xạ ,Thể thao - Y tế BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2018

160

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND về Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ ưu đãi đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên

23/2015/QD-UBND,Quyết định 23 2015,Tỉnh Phú Yên,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2015/QĐ-UBND Tuy Hòa, ngày 03 tháng 7 năm

Ban hành: 03/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17