Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 23/2015/TT-BKHCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 20791 văn bản

181

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Kon Tum

23/2015/QD-UBND,Quyết định 23 2015,Tỉnh Kon Tum,Dự án trọng điểm ,Dự án trọng điểm nhóm C,Công trình dự án trọng điểm,Dự án trọng điểm Kon Tum,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

182

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015 - 2020” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

23/2015/QD-UBND,Quyết định 23 2015,Tỉnh Tây Ninh,Chiến lược phòng chống HIV/AIDS ,Phòng chống HIV/AIDS,Hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS Việt Nam,Nâng cao năng lực phòng chống HIV/AIDS ,Bảo đảm tài chính chống HIV/AIDS,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2015

183

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

23/2015/QD-UBND,Quyết định 23 2015,Tỉnh Ninh Thuận,Công nghệ thông tin,Bất động sản,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2015/QĐ-UBND Phan

Ban hành: 27/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2015

184

Thông tư 23/2017/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đồng Tháp do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số: 23/2017/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2017 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC ĐỊA DANH DÂN CƯ, SƠN VĂN, THỦY VĂN, KINH TẾ - XÃ HỘI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TỈNH ĐỒNG THÁP Căn cứ Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ; Căn

Ban hành: 31/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2017

185

Thông tư 10/2018/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 06/2018/TT-BKHCN về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong" do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

10/2018/TT-BKHCN,Thông tư 10 2018,Bộ Khoa học và Công nghệ,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Dầu nhờn động cơ,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2019

186

Ban hành: 01/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2018

187

Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

23/2017/TT-BLDTBXH,Thông tư 23 2017,Bộ Lao động - Thương binh và X,Giấy phép lao động,Cấp giấy phép lao động,Cấp giấy phép lao động người nước ngoài,Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam,Trực tuyến trên internet,Lao động - Tiền lương,Công nghệ thông tin BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG

Ban hành: 15/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2017

188

Thông tư 08/2018/TT-BKHCN sửa đổi khoản 7 Điều 6 Thông tư 15/2015/TT-BKHCN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

08/2018/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2018 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 7 ĐIỀU 6 THÔNG TƯ SỐ 15/2015/TT-BKHCN NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011; Căn cứ Nghị

Ban hành: 15/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2018

189

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAM RÔNG, TỈNH LÂM ĐỒNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng) A. ĐẤT NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP 1. ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRỒNG CÂY HÀNG NĂM Số TT Tên đơn vị hành chính Giá đất (1.000 đồng/m2) Hệ

Ban hành: 27/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2015

190

Nghị quyết 23/2015/NQ-HĐND về mức chi hỗ trợ giáo viên làm công tác quản lý trường mầm non, mẫu giáo do Thành phố Cần Thơ ban hành

23/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 23,Thành phố Cần Thơ,Tài chính nhà nước,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2015/NQ-HĐND Cần Thơ, ngày 27 tháng 3 năm

Ban hành: 27/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2015

191

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự, thủ tục hưởng chính sách ưu đãi, tiêu chí, thủ tục công nhận dự án công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020

đồng chuyển giao công nghệ (theo Nghị định số 11/2005/NĐ-CP ngày 02/02/2005 của Chính phủ quy định chi tiết về chuyển giao công nghệ và Thông tư số 30/2005/TT-BKHCN ngày 30/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn một số Điều của Nghị định 11/2005/NĐ-CP); - Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 2. Trình tự, thủ tục:

Ban hành: 25/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2015

192

Thông tư 23/2017/TT-BGTVT quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số: 23/2017/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CHỨC DANH, NHIỆM VỤ THEO CHỨC DANH CỦA THUYỀN VIÊN VÀ ĐĂNG KÝ THUYỀN VIÊN LÀM VIỆC TRÊN TÀU BIỂN VIỆT NAM Căn cứ Bộ luật hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 12/20177NĐ-CP ngày 10 tháng

Ban hành: 28/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2017

193

Thông tư 07/2018/TT-BKHCN ban hành sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và mục đích tương tự do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

07/2018/TT-BKHCN,Thông tư 07 2018,Bộ Khoa học và Công nghệ,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Tương thích điện từ,Tiêu chuẩn tương thích điện từ BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2018

194

Thông tư 04/2018/TT-BKHCN quy định về các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

04/2018/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2018 THÔNG TƯ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CÁC CUỘC ĐIỀU TRA THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA THỐNG KÊ QUỐC GIA Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; Căn cứ Luật thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Luật chuyển

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2018

195

Thông tư 03/2018/TT-BKHCN về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

tiêu thống kê khoa học và công nghệ. Điều 5. Hiệu lực thi hành 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. 2. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới. 3. Thông tư số 14/2015/TT-BKHCN ngày 19 tháng 8 năm 2015 của

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2018

196

Thông tư 06/2018/TT-BKHCN về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia dầu nhờn động cơ đốt trong do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

06/2018/TT-BKHCN,Thông tư 06 2018,Bộ Khoa học và Công nghệ,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Quy chuẩn kỹ thuật,Dầu nhờn động cơ BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2018/TT-BKHCN

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2018

197

Thông tư 05/2018/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 24/2015/TT-BKHCN quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

05/2018/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2018 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 24/2015/TT-BKHCN NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH VỀ THANH TRA VIÊN, CÔNG CHỨC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VÀ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2018

198

Thông tư 02/2018/TT-BKHCN quy định về chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; mẫu văn bản trong hoạt động cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

02/2018/TT-BKHCN,Thông tư 02 2018,Bộ Khoa học và Công nghệ,Chuyển giao công nghệ,Hợp đồng chuyển giao công nghệ,Mẫu văn bản,Sở hữu trí tuệ BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2018

199

Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

23/2015/ND-CP,Nghị định 23 2015,Chính phủ,Chứng thực bản sao,Chứng thực chữ ký,Chứng thực hợp đồng,Dịch vụ pháp lý CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 23/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16

Ban hành: 16/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2015

200

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND Quy định về thu phí qua Phà Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

23/2015/QD-UBND,Quyết định 23 2015,Tỉnh Đồng Tháp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2015/QĐ-UBND Đồng Tháp, ngày

Ban hành: 06/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.96.22