Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 23/2014/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 27459 văn bản

161

Nghị quyết 23/2013/NQ-HĐND thống nhất chủ trương tăng cường khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

23/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 23,Tỉnh Cà Mau,Giáo dục,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2013/NQ-HĐND Cà Mau, ngày 05 tháng 12

Ban hành: 05/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2013

162

Nghị quyết 23/2013/NQ-HĐND thông qua quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

23/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 23,Thành phố Hà Nội,Lao động - Tiền lương,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2013/NQ-HĐND Hà Nội,

Ban hành: 04/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2014

163

Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2009 về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

23/NQ-HDND,Nghị quyết 23,Tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/NQ-HĐND Ninh Bình, ngày 17 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 17/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2014

164

Nghị quyết 23/2012/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận năm 2013

23/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 23,Tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2012/NQ-HĐND Ninh Thuận, ngày 21 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 21/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2015

165

Nghị quyết 23/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 do tỉnh Ninh Bình ban hành

23/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 23,Tỉnh Ninh Bình,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2012/NQ-HĐND Ninh Bình, ngày 20 tháng 12 năm

Ban hành: 20/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

166

Nghị quyết 23/2012/NQ-HĐND về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh Quảng Trị quản lý năm 2013

23/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2012,Tỉnh Quảng Trị,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2012/NQ-HĐND Quảng Trị, ngày

Ban hành: 19/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2015

167

Nghị quyết 23/2012/NQ-HĐND thông qua mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước

23/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2012,Tỉnh Bình Phước,Mức thu phí lệ phí ,Mức thu phí,Mức thu phí Bình Phước 2013,Phí Bình Phước 2013,Phí lệ phí Bình Phước 2013,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2013

168

Nghị quyết 23/2012/NQ-HĐND thông qua Đề án Tăng cường phòng, chống và đẩy lùi tệ nạn ma tuý trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2013 - 2015

23/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 23,Tỉnh Thái Nguyên,Công tác phòng chống tệ nạn ma tuý,phòng chống tệ nạn ma tuý Thái Nguyên ,Tăng cường phòng chống ma tuý,đẩy lùi tệ nạn ma tuý 2012,đẩy lùi tệ nạn ma tuý Thái Nguyên ,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

169

Nghị quyết 23/2012/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ công tác tổ chức quản lý, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên công trình kết cấu hạ tầng do cấp xã quản lý của tỉnh Lào Cai

23/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2012,Tỉnh Lào Cai,Sửa chữa công trình kết cấu hạ tầng ,Bảo dưỡng công trình kết cấu hạ tầng ,Khai thác công trình kết cấu hạ tầng ,Quản lý công trình kết cấu hạ tầng ,Hỗ trợ công tác tổ chức quản lý,Kết cấu hạ tầng cấp xã quản lý ,Kết cấu hạ tầng tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải

Ban hành: 14/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2013

170

Nghị quyết 23/2012/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 do tỉnh Phú Thọ ban hành

23/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2012,Tỉnh Phú Thọ,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2012/NQ-HĐND Phú Thọ, ngày 14 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 14/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2014

171

Nghị quyết 23/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang năm 2013

23/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2012,Tỉnh Tuyên Quang,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội,Bảo đảm quốc phòng an ninh ,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 13/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2014

172

Nghị quyết 23/2012/NQ-HĐND sửa Quy định cơ cấu tổ chức, chế độ chính sách đối với Công an xã theo Nghị định 73/2009/NĐ-CP của tỉnh Thái Bình

23/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2012,Tỉnh Thái Bình,Chế độ chính sách,Cơ cấu tổ chức,Công an xã,Công an xã tỉnh Thái Bình,Cơ cấu tổ chức Công an xã ,Chính sách đối với Công an xã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 12/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2013

173

Nghị quyết 23/2012/NQ-HĐND dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2013 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

23/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2012,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Dự toán thu,Dự toán thu Ngân sách,Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2013

174

Nghị quyết 23/2012/NQ-HĐND sửa đổi phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2012 kèm theo Nghị quyết 15/2011/NQ-HĐND do tỉnh Bạc Liêu ban hành

23/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2012,Tỉnh Bạc Liêu,phân bổ ngân sách cấp tỉnh 2012,phân bổ ngân sách cấp tỉnh Bạc Liêu ,Phân bổ ngân sách cấp tỉnh,Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh, sửa đổi phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh Bạc Liêu ,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG

Ban hành: 09/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2013

175

Nghị quyết 23/2012/NQ-HĐND phê chuẩn khung mức thu, quản lý và sử dụng tiền cho thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

23/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2012,Tỉnh Trà Vinh,Mức thu quản lý sử dụng phí chợ,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2012/NQ-HĐND

Ban hành: 08/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2013

176

Nghị quyết 23/2012/NQ-HĐND về đặt tên cầu trên địa bàn thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

23/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2012,Tỉnh Bến Tre,Đặt tên cầu ,Đặt tên cầu Bến Tre,Cầu An Thuận,Cầu Bến Tre ,Cầu Cái Cối,Cầu Mỹ Hoá,Đặt tên cầu thành phố Bến Tre,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 08/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2013

177

Nghị quyết 23/2012/NQ-HĐND phê chuẩn quy định mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

23/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2012,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Mức thu phí đấu giá ,Bán đấu giá tài sản,Đấu giá quyền sử dụng đất,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2014

178

Nghị quyết 23/2012/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 do tỉnh Hưng Yên ban hành

23/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 23,Tỉnh Hưng Yên, quyết toán ngân sách nhà nước 2011,phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước,quyết toán NSNN Hưng Yên,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2013

179

Nghị quyết 23/2012/NQ-HĐND sửa đổi Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2011 - 2015 theo Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND

23/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2012,Tỉnh Sóc Trăng,Dự toán chi thường xuyên,Chi thường xuyên,Định mức phân bổ ngân sách địa phương,Dự toán chi thường xuyên ngân sách ,Ngân sách Sóc Trăng 2013,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 07/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

180

Nghị quyết 23/2012/NQ-HĐND điều chỉnh giá bán nước máy từ năm 2013 đến năm 2015 do Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định cung cấp

23/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2012,Tỉnh Bình Định,Giá bán nước máy,giá bán nước máy Bình Định ,điều chỉnh giá bán nước máy ,điều chỉnh giá bán nước máy Bình Định ,Công ty Cấp thoát nước Bình Định ,Doanh nghiệp,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 07/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.108.61