Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 23/2011/TT-BNV "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 186453 văn bản

1

Thông tư liên tịch 23/2011/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn thực hiện chuyển ngạch và xếp lương đối với viên chức trợ giúp pháp lý do Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ ban hành

23/2011/TTLT-BTP-BNV,Thông tư liên tịch 23 2011,Bộ Nội vụ,Bộ Tư pháp,Chuyển ngạch và xếp lương ,Vận chuyển trợ giúp pháp lý ,Lao động - Tiền lương BỘ TƯ PHÁP - BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2011

2

Thông tư 23/2011/TT-BVHTTDL quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

23/2011/TT-BVHTTDL,Thông tư 23 2011,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Phòng chống bạo lực gia đình,Xử lý thông tin,Thu thập thông tin,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2012

3

Thông tư 15/2011/TT-BNV quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và tài liệu lưu trữ nền giấy do Bộ Nội vụ ban hành

15/2011/TT-BNV,Thông tư 15 2011,Bộ Nội vụ,Định mức kinh tế kỹ thuật ,Vệ sinh kho bảo quản ,Tài liệu lưu trữ,Tài liệu lưu trữ nền giấy BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2011/TT-BNV

Ban hành: 11/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2011

4

Thông tư 14/2011/TT-BNV quy định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn do Bộ Nội vụ ban hành

14/2011/TT-BNV,Thông tư 14 2011,Bộ Nội vụ,Quản lý hồ sơ,Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2011/TT-BNV Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2011

Ban hành: 08/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2011

5

Thông tư 13/2011/TT-BNV quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Nội vụ ban hành

13/2011/TT-BNV,Thông tư 13 2011,Bộ Nội vụ,Thời hạn bảo quản tài liệu ,Thành phố trực thuộc Trung ương BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2011/TT-BNV Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011

Ban hành: 24/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2011

6

Thông tư 23/2011/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

23/2011/TT-BKHCN,Thông tư 23 2011,Bộ Khoa học và Công nghệ,Chế độ báo cáo thống kê,Khoa học và công nghệ ,Sở Khoa học và Công nghệ BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2011/TT

Ban hành: 22/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2011

7

Thông tư 23/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

23/2011/TT-BLDTBXH,Thông tư 23 2011,Bộ Lao động – Thương binh và X,Mức lương tối thiểu vùng,Hướng dẫn mức lương tối thiểu vùng ,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2011

8

Thông tư 12/2011/TT-BNV về chức danh, mã số ngạch viên chức dân số do Bộ Nội vụ ban hành

12/2011/TT-BNV,Thông tư 12 2011,Bộ Nội vụ,Mã số ngạch viên chức dân số ,Chức danh viên chức dân số ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2011/TT-BNV Hà Nội, ngày

Ban hành: 01/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2011

9

Thông tư 23/2011/TT-NHNN về thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động thanh toán và lĩnh vực khác theo Nghị quyết về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

23/2011/TT-NHNN,Thông tư 23 2011,Ngân hàng Nhà nước,Đơn giản hóa thủ tục hành chính,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2011

10

Thông tư 11/2011/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 12/2011/NĐ-CP về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong do Bộ Nội vụ ban hành

11/2011/TT-BNV,Thông tư 11 2011,Bộ Nội vụ,Thanh niên xung phong,Chính sách thanh niên xung phong BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2011/TT-BNV Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2011

Ban hành: 26/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2011

11

Thông tư 23/2011/TT-BTTTT quy định về quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

23/2011/TT-BTTTT,Thông tư 23 2011,Bộ Thông tin và Truyền thông,Mạng truyền số liệu chuyên dùng,Bảo đảm an toàn thông tin ,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 11/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2011

12

Thông tư 10/2011/TT-BNV ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức dân số do Bộ Nội vụ ban hành

10/2011/TT-BNV,Thông tư 10 2011,Bộ Nội vụ,Ngạch viên chức dân số ,Lao động - Tiền lương BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2011/TT-BNV Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2011

Ban hành: 04/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2011

13

Thông tư 23/2011/TT-BTNMT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

23/2011/TT-BTNMT,Thông tư 23 2011,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Chuẩn hóa địa danh Việt Nam,Thành lập bản đồ ,QCVN 37:2011/BTNMT,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2011

14

Thông tư 23/2011/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong nhà máy tuyển khoáng do Bộ Công thương ban hành

23/2011/TT-BCT,Thông tư 23 2011,Bộ Công thương,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,An toàn trong nhà máy tuyển khoáng BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 23/2011/TT-BCT Hà Nội, ngày 15 tháng

Ban hành: 15/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2011

15

Thông tư 23/2011/TT-BYT hướng dẫn sử dụng thuốc trong cơ sở y tế có giường bệnh do Bộ Y tế ban hành

23/2011/TT-BYT,Thông tư 23 2011,Bộ Y tế,Sử dụng thuốc ,Cơ sở y tế có giường bệnh,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 23/2011/TT-BYT Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2011

Ban hành: 10/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2011

16

Thông tư 23/2011/TT-BGDĐT về ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

23/2011/TT-BGDDT,Thông tư 23 2011,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng,Chương trình giáo dục,Sư phạm kỹ thuật công nghiệp ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 06/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2011

17

Thông tư 09/2011/TT-BNV Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của cơ quan, tổ chức do Bộ Nội vụ ban hành

09/2011/TT-BNV,Thông tư 09 2011,Bộ Nội vụ,Thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu,Hồ sơ tài liệu hình thành phổ biến BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2011/TT-BNV Hà Nội, ngày 03

Ban hành: 03/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2011

18

Thông tư 08/2011/TT-BNV về hướng dẫn Nghị định số 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức do Bộ Nội vụ ban hành

08/2011/TT-BNV,Thông tư 08 2011,Bộ Nội vụ,Những người là công chức,Hướng dẫn ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2011/TT-BNV Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2011

Ban hành: 02/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2011

19

Thông tư 23/2011/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 42/2010/NĐ-CP về công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân, Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc do Bộ Công an ban hành

23/2011/TT-BCA,Thông tư 23 2011,Bộ Công An,Công an nhân dân,Công tác thi đua khen thưởng,Công an xã,Bảo vệ dân phố,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2011/TT

Ban hành: 27/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2011

20

Thông tư 23/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi, bãi bỏ quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

23/2011/TT-BNNPTNT,Thông tư 23 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Sửa đổi thủ tục hành chính,Chất lượng thủy sản,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55