Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 23/2010/TT-BTP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 192659 văn bản

1

Thông tư 23/2010/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp ban hành

23/2010/TT-BTP,Thông tư 23 2010,Bộ Tư pháp,Hướng dẫn ,Bán đấu giá tài sản,Thủ tục Tố tụng BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 23/2010/TT-BTP Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2010

Ban hành: 06/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2010

2

Thông tư 23/2010/TT-BKHCN hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

23/2010/TT-BKHCN,Thông tư 23 2010,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ,Tài nguyên - Môi trường BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 23/2010/TT

Ban hành: 29/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2011

3

Thông tư 23/2010/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí lập và thẩm định đề án phân loại đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

23/2010/TT-BXD,Thông tư 23 2010,Bộ Xây dựng,Xác định chi phí,Hướng dẫn ,Phân loại đô thị,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 23/2010/TT-BXD Hà Nội, ngày 23 tháng 12

Ban hành: 23/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2010

4

Thông tư 23/2010/TT-BKH quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

23/2010/TT-BKH,Thông tư 23 2010,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Tư vấn đánh giá dự án đầu tư ,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 23/2010/TT-BKH Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2010

Ban hành: 13/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2010

5

Thông tư 23/2010/TT-NHNN quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

23/2010/TT-NHNN,Thông tư 23 2010,Ngân hàng Nhà nước,Quản lý vận hành,Tiền tệ - Ngân hàng,Công nghệ thông tin NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 23/2010/TT-NHNN   Hà

Ban hành: 09/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2010

6

Thông tư 23/2010/TT-BTNMT quy định về điều tra khảo sát, đánh giá hệ sinh thái san hô, cỏ biển và đất ngập nước vùng ven biển và hải đảo do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

23/2010/TT-BTNMT,Thông tư 23 2010,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Điều tra khảo sát,Hệ sinh thái san hô,Cỏ biển và đất ngập nước ,Vùng ven biển và hải đảo,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 26/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2010

7

Thông tư 23/2010/TT-BTTTT quy định về cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

23/2010/TT-BTTTT,Thông tư 23 2010,Bộ Thông tin và Truyền thông,Cung cấp thông tin,Trang thông tin điện tử,Năng lực quản lý đầu tư ,Ứng dụng công nghệ thông tin,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2010

8

Thông tư 23/2010/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia "Quy phạm các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu" do Bộ Giao thông vận tải ban hành

23/2010/TT-BGTVT,Thông tư 23 2010,Bộ Giao thông vận tải,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,QCVN 26:2010/BGTVT,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 25/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2010

9

Thông tư 23/2010/TT-BLĐTBXH quy định quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

23/2010/TT-BLDTBXH,Thông tư 23 2010,Bộ Lao động – Thương binh và X,Quy trình,Quy trình can thiệp trợ giúp,Trẻ em bị bạo lực,Trẻ em bị xâm hại tình dục ,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 16/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2010

10

Thông tư 23/2010/TT-BGDĐT ban hành Quy định về bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

23/2010/TT-BGDDT,Thông tư 23 2010,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 23/2010/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 23

Ban hành: 23/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2010

11

Thông tư 23/2010/TT-BCT quy định việc nhập khẩu muối do Bộ Công thương ban hành

23/2010/TT-BCT,Thông tư 23 2010,Bộ Công thương,Nhập khẩu muối,Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 23/2010/TT-BCT Hà Nội,

Ban hành: 20/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2010

12

Thông tư 23/2010/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất chống oxy hóa do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

23/2010/TT-BYT,Thông tư 23 2010,Bộ Y tế,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Phụ gia thực phẩm,Chất chống oxy hóa,QCVN 4-6:2010/BYT,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 23/2010/TT

Ban hành: 20/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2010

13

Thông tư 22/2010/TT-BTP hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án do Bộ Tư pháp ban hành

22/2010/TT-BTP,Thông tư 22 2010,Bộ Tư pháp,Giao dịch bảo đảm,Cung cấp thông tin trực tuyến ,Kê biên tài sản thi hành án,Công nghệ thông tin,Thủ tục Tố tụng BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 06/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2010

14

Thông tư 21/2010/TT-BTP ban hành Quy chế tập sự hành nghề luật sư do Bộ Tư pháp ban hành

21/2010/TT-BTP,Thông tư 21 2010,Bộ Tư pháp,Quy chế tập sự hành nghề luật sư ,Dịch vụ pháp lý BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 21/2010/TT-BTP Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2010

Ban hành: 01/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2010

15

Thông tư 20/2010/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 40/2010/NĐ-CP về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

20/2010/TT-BTP,Thông tư 20 2010,Bộ Tư pháp,Hướng dẫn,Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,Xử lý văn bản quy phạm pháp luật BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 20/2010/TT-BTP Hà Nội,

Ban hành: 30/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2010

16

Thông tư 23/2010/TT-BNNPTNT công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

23/2010/TT-BNNPTNT,Thông tư 23 2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công nhận tiến bộ kỹ thuật,Công nghệ sinh học,Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 07/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2010

17

Thông tư 18/2010/TT-BTP quy định về Báo cáo viên pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

18/2010/TT-BTP,Thông tư 18 2010,Bộ Tư pháp,Báo cáo viên pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 18/2010/TT-BTP Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

Ban hành: 05/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2010

18

Thông tư 17/2010/TT-BTP quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành

17/2010/TT-BTP,Thông tư 17 2010,Bộ Tư pháp,Phân cấp quản lý,Quản lý công chức,Công chức lãnh đạo,Cơ quan thi hành án dân sự,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 17/2010/TT-BTP

Ban hành: 11/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2010

19

Thông tư 16.a/2010/TT-BTP sửa đổi biểu mẫu hộ tịch kèm theo Thông tư 08.a/2010/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành

16.a/2010/TT-BTP,Thông tư 16.a 2010,Bộ Tư pháp,Sửa đổi,Biểu mẫu hộ tịch,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 16.a/2010/TT-BTP Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2010

Ban hành: 08/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2011

20

Thông tư 16/2010/TT-BTP hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài do Bộ Tư pháp ban hành

16/2010/TT-BTP,Thông tư 16 2010,Bộ Tư pháp,Hướng dẫn,Ghi vào sổ hộ tịch,Ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 16/2010/TT-BTP Hà Nội, ngày 8

Ban hành: 08/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183