Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 23/2006/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 211503 văn bản

1

Quyết định 23/2006/QĐ-UBND về các tập đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

23/2006/QD-UBND,Quyết định 23 2006,Tỉnh Bạc Liêu,Đơn giá xây dựng công trình,Tỉnh Bạc Liêu,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN  TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 23/2006/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày

Ban hành: 20/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2009

2

Quyết định 23/2006/QĐ-UBND về tăng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố trong tỉnh Kiên Giang

23/2006/QD-UBND,Quyết định 23 2006,Tỉnh Kiên Giang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2006/QĐ-UBND Rạch Giá, ngày 17 tháng 8 năm 2006

Ban hành: 17/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2015

3

Quyết định 23/2006/QĐ-UBND về chế độ phụ cấp đối với đại biểu Hội đồng nhân dân kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch, Trưởng, Phó các Ban của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hậu Giang

23/2006/QD-UBND,Quyết định 23,Tỉnh Hậu Giang,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2006/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 10 tháng 8 năm

Ban hành: 10/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2015

4

Quyết định 23/2006/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư cảng sông Phú Định phường 16, quận 8 do Uỷ ban nhân dân Quận 8 ban hành

23/2006/QĐ-UBND Quận 8, ngày 19 tháng 07 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 KHU TÁI ĐỊNH CƯ CẢNG SÔNG PHÚ ĐỊNH PHƯỜNG 16, QUẬN 8 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ

Ban hành: 19/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2006

5

Quyết định 23/2006/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị sự nghiệp năm 2006 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

23/2006/QĐ-UBND Cần Giờ, ngày 07 tháng 07 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ GIAO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NĂM 2006 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2006 của

Ban hành: 07/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2007

6

Quyết định 23/2006/QĐ-UBND phê duyệt đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em do tỉnh Tuyên Quang ban hành

23/2006/QD-UBND,Quyết định 23,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2006/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 29

Ban hành: 29/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2013

7

Quyết định 23/2006/QĐ-UBND về tổ chức bộ máy và chế độ chính sách đối với cán bộ chuyên trách, công chức, cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

23/2006/QĐ-UBND Tân An, ngày 08 tháng 6 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH, CÔNG CHỨC, CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 114/2003/NĐ-CP

Ban hành: 08/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2010

8

Quyết định 23/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế thực hiện Dự án Giảm nghèo khu vực miền Trung tỉnh Quảng Bình

23/2006/QD-UBND,Quyết định 23,Tỉnh Quảng Bình,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2006/QĐ-UBND Đồng Hới, ngày 29 tháng 5 năm 2006

Ban hành: 29/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2013

9

Quyết định 23/2006/QĐ-UBND hỗ trợ sinh hoạt phí cho chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn tỉnh Trà Vinh

23/2006/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 24 tháng 5 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ SINH HOẠT PHÍ CHO CHỨC DANH CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy

Ban hành: 24/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

10

Quyết định 23/2006/QĐ-UBND về Quy chế quản lý di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số: 23/2006/QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 03 tháng 5 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HOÁ VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Di sản Văn hóa

Ban hành: 03/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2012

11

Quyết định 23/2006/QĐ-UBND ban hành Đề án “Phát triển bảo hiểm y tế giai đoạn 2006 – 2010 do Uỷ ban Nhân dân tỉnh An giang ban hành

23/2006/QD-UBND,Quyết định 23 2006,Tỉnh An Giang,Phát triển bảo hiểm y tế,2006 - 2010,Bảo hiểm ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Số: 23 /2006/QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Long Xuyên,  ngày 28 tháng 4 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH V/V

Ban hành: 28/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2006

12

Quyết định 23/2006/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở Tài chính và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính ở huyện, thị xã, thành phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

23/2006/QD-UBND,Quyết định 23 2006,Tỉnh Gia Lai,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Tổ chức bộ máy,Sở Tài chính,Cơ quan chuyên môn tài chính,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23/2006/QĐ-UBND Pleiku, ngày 28 tháng

Ban hành: 28/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2006

13

Quyết định 23/2006/QĐ-UBND về Quy định tuyển, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan hành chỉnh Nhà nước tỉnh Khánh Hoà

Số: 23/2006/QĐ-UBND Nha Trang, ngày 27 tháng 4 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH KHÁNH HOÀ. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm

Ban hành: 27/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2012

14

Quyết định 23/2006/QĐ-UBND ban hành các biện pháp nâng cao chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

23/2006/QD-UBND,Quyết định 23 2006,Tỉnh Đồng Tháp,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2006/QĐ-UBND Thị xã Cao Lãnh, ngày 13 tháng 4 năm

Ban hành: 13/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

15

Quyết định 23/2006/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Hà Tĩnh

23/2006/QD-UBND,Quyết định 23,Tỉnh Hà Tĩnh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2006/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 04 năm 2006

Ban hành: 10/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2015

16

Quyết định 23/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ xuất khẩu tỉnh Bắc Giang

23/2006/QD-UBND,Quyết định 23 2006,Tỉnh Bắc Giang,Xuất nhập khẩu,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2006/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 30 tháng 03

Ban hành: 30/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2015

17

Quyết định 23/2006/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí qua đò do thành phố Đà Nẵng ban hành

23/2006/QD-UBND,Quyết định 23,Thành phố Đà Nẵng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2006/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 27 tháng 3

Ban hành: 27/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2013

18

Quyết định 23/2006/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2006 do tỉnh Bình Thuận ban hành

23/2006/QD-UBND,Quyết định 23 2006,Tỉnh Bình Thuận,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 23/2006/QĐ-UBND Phan Thiết, ngày 27

Ban hành: 27/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2014

19

Quyết định 23/2006/QĐ-UBND qui định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và cơ chế tài chính của Bến xe Bắc Ninh, thuộc Sở Giao thông vận tải do Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh ban hành

23/2006/QD-UBND,Quyết định 23 2006,Tỉnh Bắc Ninh,Tổ chức bộ máy,Chức năng nhiệm vụ,Cơ chế tài chính,Bến xe Bắc Ninh,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 27 tháng 03 năm 2006

Ban hành: 27/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Quyết định 23/2006/QĐ-UBND Quy định tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai

23/2006/QD-UBND,Quyết định 23,Tỉnh Đồng Nai,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2006/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày 13 tháng 3 năm 2006

Ban hành: 13/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83