Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 23/2001/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 198018 văn bản

1

Quyết định 23/2001/QĐ-UB về điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu du lịch văn hóa, nghỉ ngơi cuối tuần khu du lịch đền sóc, tỷ lệ 1/2000 huyện Sóc Sơn – Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

23/2001/QD-UB,Quyết định 23 2001,Thành phố Hà Nội,Khu du lịch Đền Sóc,Quản lý xây dựng,Tỷ lệ 1-2000,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** SỐ:23/2001/QĐ-UB

Ban hành: 08/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

2

Quyết định 23/2001/QĐ-UB về giao chỉ tiêu thu thủy lợi phí năm 2001 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

23/2001/QD-UB,Quyết định 23 2001,Thành phố Hồ Chí Minh,Chỉ tiêu thu thủy lợi phí,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23/2001/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2001

Ban hành: 23/03/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

3

Chỉ thị 23/2001/CT-UB thực hiện Chỉ thị 11/2001/CT-TTg về đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

23/2001/CT-UB,Chỉ thị 23 2001,Thành phố Hồ Chí Minh,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23/2001/CT-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2001 CHỈ THỊ VỀ THỰC HIỆN

Ban hành: 12/09/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

4

Quyết định 23/2013/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 71/2001/QĐ-UB về vị trí cắm biển ranh giới nội, ngoại thành trên tuyến đường thành phố Đà Nẵng

Nẵng, ngày 27 tháng 07 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 71/2001/QĐ-UB NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2001 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VỊ TRÍ CẮM BIỂN RANH GIỚI NỘI, NGOẠI THÀNH TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban

Ban hành: 27/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2013

5

Quyết định 23/QĐ-UBND về phân bổ tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

23/QD-UBND,Quyết định 23 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 01

Ban hành: 04/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2020

6

Quyết định 23/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội

23/QD-UBND,Quyết định 23 2020,Thành phố Hà Nội,Thủ tục hành chính,Quy hoạch,Kiến trúc,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/QĐ

Ban hành: 03/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2020

7

Quyết định 23/2001/QĐ-BGDĐT về Quy chế quản lý công dân Việt Nam đang được đào tạo ở nước ngoài do Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

23/2001/QD-BGDDT,Quyết định 23 2001,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Đào tạo ở nước ngoài,Quản lý công dân Việt Nam,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23/2001/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2001

Ban hành: 28/06/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

8

Quyết định 23/2001/QĐ-BKHCNMT phê duyệt mục tiêu, nội dung chủ yếu của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: "Bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai" do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

23/2001/QD-BKHCNMT,Quyết định 23 2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi ,Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm,Bảo vệ môi trường BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23/2001/QĐ-BKHCNMT Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2001

Ban hành: 11/06/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

9

Quyết định 23/2001/QĐ-BVHTT về Quy chế dạy khiêu vũ do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

23/2001/QD-BVHTT,Quyết định 23 2001,Bộ Văn hoá-Thông tin,Giáo dục,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2001/QĐ-BVHTT Hà Nội, ngày

Ban hành: 18/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2013

10

Quyết định 23/2001/QĐ-BCN về việc sáp nhập Công ty May Độc Lập vào Công ty Dệt - May Thắng Lợi do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

23/2001/QD-BCN,Quyết định 23 2001,Bộ Công nghiệp,Công ty May Độc Lập,Công ty Dệt May Thắng Lợi,Doanh nghiệp BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23/2001/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SÁP NHẬP CÔNG

Ban hành: 25/04/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Quyết định 23/2006/QĐ-UB về chuyển Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

23/2006/QD-UB,Quyết định 23 2006,Thành phố Hà Nội,Chuyển công ty,Mô hình công ty mẹ con,Tổ chức hoạt động,Doanh nghiệp UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 23/2006/QĐ-UB

Ban hành: 08/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2009

12

Quyết định 23/2001/QĐ-BTC sửa đổi tên và thuế suất của mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

23/2001/QD-BTC,Quyết định 23,Bộ Tài chính,Sửa đổi thuế suất,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Hàng thuộc nhóm 2710,Mặt hàng nhóm 2710,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23/2001/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/03/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2010

13

Quyết định 23/2001/QĐ-BNN về việc giao kế hoạch mua vật tư dự trữ phòng chống lụt bão năm 2001 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

23/2001/QD-BNN,Quyết định 23 2001,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Mua vật tư,Phòng chống lụt bão,Tài chính nhà nước BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23/2001/QĐ-BNN Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2001 QUYẾT

Ban hành: 14/03/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Quyết định 23/2001/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2001-2010 do Quốc Hội ban hành do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

23/2001/QD-TTg,Quyết định 23 2001,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình hành động quốc gia,Trẻ em,Việt Nam,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23/2001/QĐ-TTg Hà

Ban hành: 26/02/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2011

15

Quyết định 23/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang

23/QD-UBND,Quyết định 23 2019,Tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/QĐ-UBND Tiền Giang, ngày 05

Ban hành: 05/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2019

16

Quyết định 23/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

23/QD-UBND,Quyết định 23 2019,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 02 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 02/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2019

17

Quyết định 23/2005/QĐ-UB phê duyệt "Đề án xây dựng thiết chế văn hóa- thông tin đồng bộ và phát triển đời sống văn hóa ở cơ sở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2005-2010"

23/2005/QD-UB,Quyết định 23,Tỉnh Quảng Bình,Xây dựng thiết chế Thể thao,Xây dựng thiết chế Văn hóa,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2014

18

Quyết định 23/2005/QĐ-UB phê duyệt điều chỉnh Quyết định 83/2003/QĐ-UB về phương án chuyển đổi mô hình quản lý điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

23/2005/QD-UB,Quyết định 23 2005,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2005/QĐ-UB Tam Kỳ, ngày 31

Ban hành: 31/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2014

19

Quyết định 23/2005/QĐ-UBND về chế độ chi hành chính sự nghiệp do Thành phố Cần Thơ ban hành

23/2005/QD-UB,Quyết định 23,Thành phố Cần Thơ,Chế độ chi hành chính sự nghiệp ,Chi hành chính sự nghiệp ,Chi hành chính sự nghiệp Cần Thơ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

20

Quyết định 23/2005/QĐ-UB về xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố đối với Di tích Kiến trúc nghệ thuật Đình Tân Thới Nhì do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

23/2005/QD-UB,Quyết định 23 2005,Thành phố Hồ Chí Minh,Đình Tân Thới Nhì,Xếp hạng di tích,Xếp hạng di tích lịch sử,Danh lam thắng cảnh,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23/2005/QĐ-UB

Ban hành: 01/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83