Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 22TCN 237-01 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5769 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 65.589 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 10.667 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 237:2001 về điều lệ báo hiệu đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 237:2001 ĐIỀU LỆ BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ Bản "Điều lệ báo hiệu đường bộ" này thay thế cho Điều lệ báo hiệu đường bộ (22-TCN 237-97) ban hành theo Quyết định số 3618/QĐ-BGTVT ngày 31-12-1998 của Bộ Giao thông vận tải . MỤC LỤC 1 Điều lệ báo hiệu đường bộ

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 342:2005 về Quy trình chạy tàu và công tác dồn đường sắt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUY TRÌNH CHẠY TÀU VÀ CÔNG TÁC DỒN ĐƯỜNG SẮT 22TCN-342-05 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Ban hành kèm theo Quyết định số: 75/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ

Ban hành: 30/12/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

3

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 339:2006 về dụng cụ nổi cứu sinh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 339:2006 DỤNG CỤ NỔI CỨU SINH (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-BGTVT ngày 05/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) LỜI NÓI ĐẦU Tiêu chuẩn Ngành Dụng cụ nổi cứu sinh (22 TCN 339 - 06) được biên soạn trên cơ sở Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 4001 - 1977 (E), Quy phạm Trang bị

Ban hành: 05/01/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 331:2005 về biển chỉ dẫn trên đường cao tốc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 331:2005 BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC Điều 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này chủ yếu quy định các biển chỉ dẫn trên đường cao tốc, các loại báo hiệu đường bộ khác tuân thủ theo quy định của "Điều lệ báo hiệu đường bộ 22 TCN - 237 - 01. Điều 2. Thuật ngữ đường cao tốc Thuật ngữ

Ban hành: 25/07/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 354:2006 về tiêu chuẩn vật liệu nhũ tương nhựa đường gốc axít - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm do Bộ Giao thông vận tải ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 354:2006 TIÊU CHUẨN VẬT LIỆU NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG GỐC A XÍT - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM (Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2006/QĐ-BGTVT, ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 1  QUY ĐỊNH CHUNG 1.1  Nhũ tương nhựa đường (emulsified asphalt) là

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 264:2006 về quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 264:2006 QUY PHẠM NGĂN NGỪA Ô NHIỄM DO PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA (Ban hành theo Quyết định số 50 ngày 28 tháng 12 .năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) PHẦN 1 QUY ĐỊNH CHUNG CHƯƠNG 1 QUY ĐỊNH CHUNG 1. 1 Phạm vi áp dụng 1.1.1 Quy phạm này quy định việc kiểm

Ban hành: 28/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 233:2006 về qui định giám sát và kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu thể thao - vui chơi giải trí do Bộ Giao thông vận tải ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 233:2006 QUI ĐỊNH GIÁM SÁT VÀ KIỂM TRA  AN TOÀN KỸ THUẬT TÀU THỂ THAO, VUI CHƠI GIẢI TRÍ (Ban hành theo Quyết định số 49/2006/QĐ-BGTVT  ngày 28  tháng 12  năm 2006của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) Phần  1  QUY ĐỊNH CHUNG 1  Phạm vi áp dụng 1.1 Quy định này quy định về

Ban hành: 28/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 211:2006 về áo đường mềm - các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 211:2006 ÁO ĐƯỜNG MỀM - CÁC YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN THIẾT KẾ (Ban hành kèm theo quyết định số 52 /2006/QĐ-BGTVT ngày 28 / 12 / 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG 1.1  Phạm vi áp dụng 1.1.1. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế cấu tạo

Ban hành: 28/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 356:2006 về quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa sử dụng nhựa đường polime do Bộ Giao thông vận tải ban hành

(tính theo khối lượng đá dăm), % max. 5 TCVN 1771, 1772-87 7 Độ dính bám của đá với nhựa đường polime, cấp độ min. cấp 4 22 TCN 279-01 3.2 Cát 3.2.1 Cát dùng để chế tạo BTNP là cát thiên nhiên, cát xay, hoặc hỗn hợp cát

Ban hành: 19/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 351:2006 về quy trình thí nghiệm xác định cường độ chịu uốn của tà vẹt bê tông cốt thép do Bộ Giao thông vận tải ban hành

1/ Khách hàng: 2/ Nguồn gốc của mẫu: 3/ Ngày nhận mẫu: 4/ Tiêu chuẩn áp dụng: 5/ Kết quả thí nghiệm: 22TCN 351 - 06 Kích thước mặt cắt điểm đặt lực Chiều rộng mặt trên - Wt ,mm Chiều

Ban hành: 20/10/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 307:2006 về phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - ôtô – yêu cầu an toàn chung do Bộ Giao thông vận tải ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 307:2006 VỀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ - ÔTÔ – YÊU CẦU AN TOÀN CHUNG Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải LỜI NÓI ĐẦU Tiêu chuẩn 22TCN 307-06 được biên soạn để thay thế cho tiêu chuẩn 22TCN 307-03 và

Ban hành: 10/05/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 348:2006 về yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 348:2006 YÊU CẦU VỀ AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT (Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2006/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 1. Quy định chung 1.1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định về yêu cầu

Ban hành: 04/05/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2013

13

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 333:2006 về quy trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm do Bộ Giao thông vận tải ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 333:06 QUY TRÌNH ĐẦM NÉN ĐẤT, ĐÁ DĂM TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM (Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2006/QĐ-BGTVT ngày 20/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ) 1. Quy định chung 1.1. Quy trình này quy định trình tự thí nghiệm đầm nén mẫu vật liệu (đất, đất gia cố, cấp phối đá dăm,

Ban hành: 20/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 345:2006 về quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu lớp phủ mỏng bê tông nhựa có độ nhám cao do Bộ Giao thông vận tải ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 345:2006 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU LỚP PHỦ MỎNG BÊ TÔNG NHỰA CÓ ĐỘ NHÁM CAO  (Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT) 1. Quy định chung 1.1. Quy trình này quy định những yêu cầu kỹ thuật về vật liệu, công nghệ chế tạo

Ban hành: 19/04/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 302:2006 về phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - ôtô khách thành phố - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Giao thông vận tải ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 302:2006 (soát xét lần 1) PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ - ÔTÔ KHÁCH THÀNH PHỐ - YÊU CẦU KỸ THUẬT (Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2006/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) Tiêu chuẩn 22 TCN 302-06 được biên soạn trên cơ sở các quy

Ban hành: 02/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn 22TCN 332:2006 về quy trình thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm do Bộ Giao thông vận tải ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 332:2006 “QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CBR CỦA ĐẤT, ĐÁ DĂM TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM” (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BGTVT ngày 20/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 1. Quy định chung 1.1. Quy trình này quy định trình tự thí nghiệm để xác định chỉ số CBR

Ban hành: 20/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 334:2006 về quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô do Bộ Giao thông vận tải ban hành

đường mềm" 22 TCN 274-01. 1.3.2. CPĐD loại II được sử dụng làm lớp móng dưới của kết cấu áo đường có tầng mặt loại A1 và làm lớp móng trên cho tầng mặt loại A2 hoặc B1 theo "Quy trình thiết kế áo đường mềm" 22 TCN 211-93 hoặc làm lớp móng dưới theo "Tiêu chuẩn thiết kế mặt đường mềm" 22 TCN 274-01. Ghi chú: Khi thiết kế áo đường mềm theo

Ban hành: 20/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 343:2006 về máy lái thủy lực tầu thủy - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Giao thông vận tải ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 343:2006 MÁY LÁI THỦY LỰC TẦU THỦY - YÊU CẦU KỸ THUẬT (Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2006/QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) LỜI NÓI ĐẦU Tiêu chuẩn Ngành Máy lái thủy lực tầu thủy - Yêu cầu kỹ thuật (22 TCN 343 - 06) được biên soạn trên cơ sở

Ban hành: 18/01/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 346:2006 về quy trình thí nghiệm xác định độ chặt nền, móng đường bằng phễu rót cát do Bộ Giao thông vận tải ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 346:2006 QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT NỀN, MÓNG ĐƯỜNG BẰNG PHỄU RÓT CÁT 1 Qui định chung 1.1 Quy trình này quy định trình tự thí nghiệm xác định khối lượng thể tích khô của lớp vật liệu (đất, đất gia cố, đá gia cố, cấp phối đá dăm, cấp phối thiên nhiên...) tại hiện trường bằng phễu

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 259:2000 về quy trình khoan thăm dò địa chất công trình do Bộ Giao thông vận tải ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 259-2000 QUY TRÌNH KHOAN THĂM DÒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1332/2000/QĐ-BGTVT ngày 25/5/2000 của Bộ GTVT) (Thay thế 22 TCN 82-85) Phần 1. CÁC ĐIỀU QUY ĐỊNH 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Mọi công tác khoan, thăm dò địa chất công trình (ĐCCT) phục vụ

Ban hành: 25/05/2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status