Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 2292/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1612 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2292:1978 về công việc sơn - yêu cầu chung về an toàn do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật ban hành

TCVN2292:1978,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2292:1978,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật,TCVN 2292:1978,Công việc sơn,Yêu cầu chung về an toàn,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2292:1978 CÔNG VIỆC SƠN - YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN Paniting works - General safety requirements Tiêu chuẩn này áp dụng đối với công việc

Ban hành: 19/07/1978

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7521:2005 (ISO 2292 : 1973) về hạt cacao - Lấy mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7521:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7521:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hạt cacao,TCVN 7521:2005 ,Lấy mẫu,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TCVN 7521 : 2005 ISO 2292 : 1973 HẠT CACAO - LẤY MẪU Cocoa beans – Sampling Lời nói đầu TCVN 7521 : 2005 hoàn toàn tương đương với ISO 2292 : 1973;

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7522:2005 (ISO 1114 : 1977) về hạt cacao - Xác định các dạng khuyết tật sau khi cắt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

test 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định các dạng khuyết tật đối với hạt cacao. 2 Tài liệu viện dẫn TCVN 7519 : 2005, Hạt cacao. TCVN 7521 : 2005 (ISO 2292 : 1973), Hạt cacao ư Lấy mẫu. 3 Cách tiến hành 3.1 Chuẩn bị mẫu thử Trộn kỹ mẫu cuối cùng của lô hàng (mẫu phòng thử nghiệm) thu

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7519:2005 về hạt cacao do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

– Xác định độ ẩm (phương pháp thông dụng). TCVN 7521 : 2005 (ISO 2292 : 1973), Hạt cacao – Lấy mẫu. TCVN 7522 : 2005 (ISO 1114 : 1977), Hạt cacao – Xác định các dạng khuyết tật sau khi cắt. 3. Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa nêu trong TCVN 7518 : 2005. 4. Yêu cầu kỹ

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10787:2015 về Malt - Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử

CHÚ THÍCH Theo 2.6 của TCVN 7521:2005 (ISO 2292:1973)[3]. 2.7. Đơn vị bao gói (packed unit) Lượng sản phẩm được đóng trong bao, túi hoặc bao bì bán lẻ. 2.8. Hạt ngoại lai (foreign seeds) Hạt của các loài thực vật, ngoại trừ loài cho hạt dùng để sản xuất malt. 3. Thiết bị, dụng cụ Sử dụng các thiết bị, dụng cụ thông

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2015

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10792:2015 về Hoa Hublông - Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử

chất lượng của lô hàng, thu được từ mẫu chung (2.4) hoặc mẫu rút gọn (2.5) và được dùng để kiểm tra trong phòng thử nghiệm. CHÚ THÍCH Theo 2.6 của TCVN 7521:2005 (ISO 2292:1973)[3]. 2.7. Đơn vị bao gói (packed unit) Lượng sản phẩm được đóng trong bao, túi hoặc bao bì bán lẻ. 3. Thiết bị và dụng cụ LƯU Ý: Các dụng cụ lấy

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2015

7

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

2008/BKHCN do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt và được ban hành theo Quyết định số 04/2008/-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MŨ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI ĐI MÔ

Ban hành: 28/04/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 21:2010/BTTTT về yêu cầu chung đối với thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng tốc độ 2048 kbit/s do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

hành theo Quyết định số 34/2002/-BBCVT ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông). Các quy định kỹ thuật và phương pháp xác định của QCVN 21: 2010/BTTTT phù hợp với tiêu chuẩn EN 300 420 của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI). QCVN 21:2010/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ

Ban hành: 30/07/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7520:2005 (ISO 2291 : 1980) về hạt cacao - Xác định độ ẩm (phương pháp thông dụng) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

ĐỊNH ĐỘ ẨM (PHƯƠNG PHÁP THÔNG THƯỜNG) Cocoa beans - Determination of moisture content (Routine method) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp thông dụng để xác định độ ẩm của hạt cacao. 2. Tài liệu viện dẫn TCVN 7521 : 2005 (ISO 2292 : 1973), Hạt cacao – Lấy mẫu. 3. Định nghĩa 3.1 độ ẩm của hạt

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 84:2014/BGTVT về Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ

Giao thông vận tải; (3) TCVN 1072-71: Gỗ - Phân nhóm theo tính chất cơ lý, ban hành năm 1971; (4) TCVN 3903: 1984: Quy phạm đóng tàu gỗ - Yêu cầu kỹ thuật, ban hành theo Quyết định số 162/ ngày 22/5/1984 của Ủy ban Khoa học và kỹ thuật nhà nước; (5) QCVN 17: 2011/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do

Ban hành: 27/12/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2015

11

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 290:1997 về thuốc trừ sâu 40% Dimethoate dạng nhũ dầu - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

khác. - Tên hoá học: 0,0 - dimethyl S - (N- methyl carbamoyl methyl) phosphorodithioate - Công thức phân tử : C5 H12NO3PS2 - Khối lượng phân tử : 229,2 - Công thức cấu tạo: CH3O P      S      CH2     C      NH      CH3

Ban hành: Năm 1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2011/BGTVT về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô do Bộ Giao thông vận tải ban hành

24/2006/-BGTVT ngày 10 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI Ô TÔ National technical regulation on safety and environmental protection for automobiles 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy

Ban hành: 17/11/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 498:2002 về công trình khí sinh học nhỏ - danh mục các thông số và đặc tính kỹ thuật cơ bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Small Size Biogas Plant - Part 7: List of Necessary Parameters  and Technical Specìications (Ban hành kèm theo Quyết định số: 21/2002//BNN  ngày 21 tháng 3 năm 2002) 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thông tin các công trình khí sinh học nhỏ, đơn giản (thể tích phân huỷ [ 10 m3) dùng để xử lý chất thải,

Ban hành: 21/02/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 52:2019/BGTVT về Kết cấu an toàn chống chảy của xe cơ giới

hơn phần khung và thân xe ở phía trước nó. 2.2.9.2 Các ống và tất cả các phụ kiện khác để lắp đặt thùng nhiên liệu phải được bố trí trên xe ở các vị trí được bảo vệ tốt nhất có thể. Các chuyển động xoắn, uốn và dao động của các kết cấu của xe hay bộ phận truyền động không được gây ra ma sát, nén hoặc ép căng bất thường với các bộ phận lắp

Ban hành: 01/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2019

15

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12:2010/BTTTT về máy di động GSM (Pha 2 và 2+) do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

nói đầu QCVN 12:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-221:2004 “Máy di động GSM (Pha 2 và 2+) - Yêu cầu kỹ thuật” ban hành theo Quyết định số 31/2004/-BBCVT ngày 29 tháng 07 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông). Các yêu cầu kỹ thuật của QCVN

Ban hành: 30/07/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 79:2004 về kết cấu thép và thiết bị cơ khí công trình thủy lợi – sơn bảo vệ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

ngoài Ngành: CƠ QUAN BIÊN SOẠN VÀ ĐỀ NGHỊ: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI CƠ QUAN QUẢN LÝ, THẨM ĐỊNH, TRÌNH DUYỆT: VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CƠ QUAN BAN HÀNH: BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Theo Quyết định số 2244/BNN-KHCN ngày 02 tháng 8 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Ban hành: 02/08/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11686:2016 (ISO 13059:2011) về Gỗ tròn - Yêu cầu đối với phép đo kích thước và phương pháp xác định thể tích

1309-2:2006, Round and sawn timber - Method of measurement of dimensions - Part 2: Round timber - Requirements for measurement and volume calculation rules (Gỗ tròn và gỗ xẻ - Phương pháp đo kích thước - Phần 2: Gỗ xẻ - Yêu cầu đối với phép đo và quy tắc tính thể tích). [2] GOST 2292-88, Round timber - Marking, grading, transportation, methods

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

18

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 68:2013/BGTVT/SĐ1:2015 về Xe đạp điện

chiều rộng. Việc kiểm tra khung xe theo quy định tại mục 2.1.1.8 được thực hiện bằng cách quan sát sau khi đã tiến hành phép thử vận hành trên đường theo quy định tại mục 2.2.11.” 12. Sửa đổi mục 2.2.9.2 như sau: Thay cụm từ “hình 1”, “Hình 1” bằng cụm từ “hình 2”, “Hình 2” 13. Sửa đổi điểm b của mục 2.2.10 như sau: “b)

Ban hành: 06/11/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2015

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10670:2014 về Hoạt động thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa về bổ sung và biên mục

lý (administrative metadata) Dữ liệu về nguồn lực (2.2.83) thông tin chủ yếu nhằm mục đích tạo thuận lợi cho việc quản lý dữ liệu. 2.2.91. Siêu dữ liệu cấu trúc (structural metadata) Dữ liệu về nguồn lực (2.2.83) thông tin dùng để mô tả tổ chức bên trong của nó. 2.2.92. Siêu dữ liệu mô tả (descriptive metadata) Dữ

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

20

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2010/BTTTT về thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) ban hành theo Quyết định số 33/2004/-BBCVT ngày 29 tháng 07 năm 2004. Các yêu cầu kỹ thuật của QCVN 16:2010/BTTTT phù hợp với các tiêu chuẩn ETSI EN 301 908-3 V2.2.1 (2003-10), ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 (2003-10) và TS 125 141 V6.4.0 (2003-12) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI).

Ban hành: 30/07/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.125