Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2286/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 160720 văn bản

1

Quyết định 2286/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu

2286/QD-UBND,Quyết định 2286 2018,Tỉnh Bạc Liêu,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2286/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 20 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 20/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2019

2

Quyết định 2286/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Vàng, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa”

2286/QD-UBND,Quyết định 2286,Tỉnh Thanh Hóa,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2286/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 30 tháng 06 năm 2017

Ban hành: 30/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2017

3

Quyết định 2286/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

2286/QD-UBND,Quyết định 2286 2016,Tỉnh Hà Tĩnh,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2286/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 8 năm

Ban hành: 15/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2016

4

Quyết định 2286/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Danh mục tài liệu của cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh An Giang

2286/QD-UBND,Quyết định 2286,Tỉnh An Giang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2286/QĐ-UBND An Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 29/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2015

5

Quyết định 2286/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng Vùng phía Tây đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

2286/QD-UBND,Quyết định 2286,Tỉnh Vĩnh Phúc, Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh ,Quy hoạch xây dựng vùng ,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2286/QĐ-UBND

Ban hành: 22/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2014

6

Quyết định 2286/QĐ-UBND năm 2012 cho phép lập Dự án quy hoạch phát triển cá nước lạnh trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2013 - 2020 và định hướng đến năm 2030

2286/QD-UBND,Quyết định 2286 2012,Tỉnh Sơn La,Quy hoạch phát triển cá nước lạnh ,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2286/QĐ-UBND Sơn La, ngày 22

Ban hành: 22/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2012

7

Quyết định 2286/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt “Đề án Quy hoạch hệ thống trường Mầm non và Phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020

2286/QD-UBND,Quyết định 2286 2012,Tỉnh Hà Tĩnh,Quy hoạch hệ thống ,Trường mầm non,Trường phổ thông,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2286/QĐ-UBND

Ban hành: 08/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2012

8

Quyết định 2286/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn từ nay đến năm 2020, có xét đến năm 2025

2286/QD-UBND,Quyết định 2286 2011,Tỉnh Bắc Kạn,Quy hoạch phát triển công nghiệp,Phát triển công nghiệp,Doanh nghiệp,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2286/QĐ-UBND

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2013

9

Quyết định 2286/QĐ-UBND năm 2011 về Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức nhà nước trên địa bàn tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

2286/QD-UBND,Quyết định 2286,Tỉnh Bạc Liêu,Quản lý công chức,Sử dụng công chức,Tuyển dụng công chức,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2286/QĐ-UBND

Ban hành: 29/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2011

10

Quyết định 2286/QĐ-UBND năm 2009 về định mức chi phí loài cây Tếch hỗ trợ cho người dân trồng rừng sản xuất (giai đoạn 2009-2010) thuộc Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng do tỉnh Đắk Lắk ban hành

2286/QD-UBND,Quyết định 2286 2009,Tỉnh Đắk Lắk,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2286/QĐ-UBND Buôn Ma Thuột, ngày

Ban hành: 28/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2013

11

Quyết định 2286/QĐ-UBND năm 2008 về giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

2286/QD-UBND,Quyết định 2286 2008,Thành phố Hải Phòng,Giá đất,Giá đất 2009,Thành phố Hải Phòng,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2286/QĐ-UBND Hải Phòng,

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2009

12

Quyết định 2286/QĐ-UBND năm 2008 về việc duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư và sân Golf Vườn Dừa tại phường Long Trường, quận 9 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

------- Số: 2286/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TỶ LỆ 1/2000 KHU DÂN CƯ VÀ SÂN GOLF VƯỜN DỪA, PHƯỜNG LONG TRƯỜNG, QUẬN 9 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội

Ban hành: 27/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2008

13

Quyết định 2286/2016/QĐ-UBND phân công, phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công thương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

2286/2016/QD-UBND,Quyết định 2286 2016,Tỉnh Thanh Hóa,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2286/2016/QĐ-UBND

Ban hành: 29/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

14

Kế hoạch 2286/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Kết luận 10-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí do tỉnh Lâm Đồng ban hành

2286/KH-UBND,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2286/KH-UBND Lâm Đồng, ngày 20 tháng 4 năm 2017

Ban hành: 20/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2017

15

Quyết định 2286/QĐ-BYT năm 2017 quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

2286/QD-BYT,Quyết định 2286 2017,Bộ Y tế,Chi phí thanh toán bảo hiểm y tế ,Thanh toán chi phí bảo hiểm y tế ,Hướng dẫn định dạng dữ liệu,Quản lý thu bảo hiểm y tế ,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2017

16

Quyết định 2286/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 1447/2010/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

2286/2010/QD-UBND,Quyết định 2286 2010,Tỉnh Bắc Kạn,Sửa đổi,Quản lý nhà nước về giá,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2286/2010/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 27 tháng 10

Ban hành: 27/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2010

17

Quyết định 2286/QĐ-BTP năm 2015 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

2286/QD-BTP,Quyết định 2286 2015,Bộ Tư pháp,Chính phủ điện tử,Phát triển chính phủ điện tử ,Thực hiện Nghị quyết,Ứng dụng công nghệ thông tin,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2016

18

Quyết định 2286/QĐ-TTg năm 2013 sửa đổi Quyết định 952/-TTg về cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2286/QD-TTg,Quyết định 2286 2013,Thủ tướng Chính phủ,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2286/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 26/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2013

19

Quyết định 661/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt “Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030”

661/QD-UBND,Quyết định 661 2020,Tỉnh Điện Biên,Đề án bảo tồn phát huy giá trị Di tích lịch sử đến 2030,Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên,Bảo tồn Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Điện Biên,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

20

Quyết định 2117/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai

2117/QD-UBND,Quyết định 2117 2020,Tỉnh Lào Cai,Công bố 05 thủ tục hành chính quốc tịch Lào Cai,Danh mục thủ tục hành chính quốc tịch Sở Tư pháp,05 thủ tục hành chính quốc tịch Sở Tư pháp Lào Cai,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.237.43.68