Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2274/BXD-VP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 50930 văn bản

1

Quyết định 2274/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án thu phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang

2274/QD-UBND,Quyết định 2274 2018,Tỉnh An Giang,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2274/QĐ-UBND An Giang, ngày 17 tháng 9 năm 2018

Ban hành: 17/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2018

2

Quyết định 2274/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa tại Thanh tra tỉnh An Giang

2274/QD-UBND,Quyết định 2274 2017,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2274/QĐ-UBND An Giang, ngày 27 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 27/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2017

3

Quyết định 2274/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

2274/QD-CTN,Quyết định 2274 2016,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch Việt Nam ,Cho thôi quốc tịch Việt Nam 2016,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2016

4

Quyết định 2274/QĐ-UBND phê duyệt dự án trồng rừng sau khai thác trắng rừng trồng năm 2016 và chăm sóc rừng trồng các năm của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Di Linh do tỉnh Lâm Đồng ban hành

2274/QD-UBND,Quyết định 2274,Tỉnh Lâm Đồng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2274/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 20 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 20/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2016

5

Quyết định 2274/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

2274/QD-UBND,Quyết định 2274,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2274/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 7 năm 2016

Ban hành: 13/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2016

6

Kế hoạch 2274/KH-UBND năm 2015 về Phát triển kinh tế tập thể 5 năm giai đoạn 2016-2020 tỉnh Phú Thọ

2274/KH-UBND,Tỉnh Phú Thọ,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2274/KH-UBND Phú Thọ, ngày 18 tháng 6 năm 2015 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

Ban hành: 18/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2015

7

Quyết định 2274/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

2274/QD-UBND,Quyết định 2274,Tỉnh An Giang,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2274/QĐ-UBND An Giang, ngày 27 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 27/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2015

8

Quyết định 2274/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2013 - 2020” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

2274/QD-UBND,Quyết định 2274 2013,Tỉnh Quảng Bình,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2274/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 18 tháng 9 năm 2013

Ban hành: 18/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2014

9

Quyết định 2274/QĐ-UBND năm 2011 hủy bỏ quyết định 1880/QĐ-UBND về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn do tỉnh Phú Yên ban hành

2274/QD-UBND,Quyết định 2274,Tỉnh Phú Yên,Chế độ thù lao,Chế độ thù lao người nghỉ hưu,chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu ,Chức danh lãnh đạo,Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo ,Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2013

10

Quyết định 2274/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt dự án “Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến 2015"

2274/QD-UBND,Quyết định 2274 2006,Tỉnh Thái Bình,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2274/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 16 tháng 10 năm 2006

Ban hành: 16/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2015

11

Quyết định 2274/QĐ-BNN-TCCB năm 2007 sáp nhập Vụ Kế hoạch - Tài chính của Bộ Thuỷ sản vào các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2274/QD-BNN-TCCB,Quyết định 2274 2007,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Vụ Kế hoạch,Bộ Thủy sản,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 2274

Ban hành: 10/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2007

12

Quyết định 211/BXD-VP năm 1997 Quy chế thẩm định các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

211/BXD-VP,Quyết định 211 1997,Bộ Xây dựng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 211/BXD-VP Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 16/05/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

13

Quyết định 26/QĐ-VP năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban Dân tộc

26/QD-VP,Quyết định 26 2020,Uỷ ban Dân tộc,Chức năng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính,Nhiệm vụ Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính,Cơ cấu Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC VĂN PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2020

14

Quyết định 1062/QĐHC-CTUBND năm 2009 công bố đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Sóc Trăng

văn số 2273/BXD-VP ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị; Căn cứ Công văn số 2274/BXD-VP ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức dự toán duy trì hệ thông chiếu sáng đô thị; Căn cứ Quyết định số 932/QĐHC-CTUBND ngày 28 tháng 7 năm 2009 của Chủ tịch

Ban hành: 19/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2012

15

Quyết định 80/QĐ-VP năm 2018 về Quy chế hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai

80/QD-VP,Quyết định 80 2018,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính UBND TỈNH GIA LAI VĂN PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 80/QĐ-VP Gia Lai, ngày 31 tháng 08 năm 2018

Ban hành: 31/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2018

16

Quyết định 138/2009/QĐ-UBND công bố tập đơn giá chuyên ngành đô thị tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

nước đô thị; thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; duy trì cây xanh đô thị; duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng (kèm theo văn bản số 2271/BXD-VP, 2272/BXD-VP và 2273/BXD-VP2274/BXD-VP ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ Xây dựng); Thực hiện công bố định mức dự toán bổ sung chuyên ngành công viên cây xanh tỉnh Ninh Thuận theo

Ban hành: 08/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2009

17

Thông báo 337/TWPCTT-VP năm 2018 về ý kiến kết luận của Bộ trưởng - Trưởng ban tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai

337/TWPCTT-VP,Thông báo 337,Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai,Ý kiến kết luận ,Ý kiến kết luận họp Ban Chỉ đạo,Phòng chống thiên tai ,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 16/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2019

18

Kế hoạch 1221/KH-GDĐT-VP năm 2020 về tổ chức cho học sinh đi học trở lại do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1221/KH-GDDT-VP,Thành phố Hồ Chí Minh,Hồ Chí Minh tổ chức cho học sinh đi học trở lại,Cho học sinh đi học trở lại,Phương án cho học sinh đi học trở lại,Giáo dục,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

19

Quyết định 38/QĐ-VP năm 2018 về Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

38/QD-VP,Quyết định 38 2018,Tỉnh Quảng Ngãi,Tài chính nhà nước UBND TỈNH QUẢNG NGÃI VĂN PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/QĐ-VP Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 04 năm 2018

Ban hành: 06/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2018

20

Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2011 công bố tập Định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng Thành phố Hà Nội

Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị; Căn cứ văn bản số 2274/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ xây dựng về việc công bố Định mức dự toán

Ban hành: 20/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83