Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2271/BXD-VP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 50984 văn bản

1

Quyết định 2271/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

2271/QD-UBND,Quyết định 2271 2018,Tỉnh Cao Bằng,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2271/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 31 tháng

Ban hành: 31/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2019

2

Quyết định 2271/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực: Thủy sản; Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái

2271/QD-UBND,Quyết định 2271 2018,Tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2271/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 31 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 31/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2018

3

Kế hoạch 2271/KH-UBND năm 2018 về tổ chức sắp xếp lại hệ thống cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020 và đến năm 2030

2271/KH-UBND,Tỉnh Bến Tre,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2271/KH-UBND Bến Tre, ngày 22 tháng 5 năm 2018 KẾ HOẠCH TỔ

Ban hành: 22/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2018

4

Quyết định 2271/QĐ-UBND năm 2017 về Chương trình Sữa học đường tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017-2020

2271/QD-UBND,Quyết định 2271 2017,Tỉnh Bến Tre,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2271/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 26 tháng 9 năm 2017 QUYẾT

Ban hành: 26/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2017

5

Quyết định 2271/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

2271/QD-CTN,Quyết định 2271 2016,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam ,Cho thôi quốc tịch Việt Nam 2016,Quốc tịch việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2271

Ban hành: 26/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2016

6

Quyết định 2271/QĐ-BNN-KHCN năm 2017 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện từ năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2271/QD-BNN-KHCN,Quyết định 2271 2017,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Khoa học Công nghệ,Nhiệm vụ khoa học công nghệ,Ứng dụng công nghệ cao,Phát triển nông nghiệp BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2017

7

Quyết định 2271/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt kế hoạch thực hiện tái cơ cấu Ngành Thuỷ sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La

2271/QD-UBND,Quyết định 2271 2014,Tỉnh Sơn La,Ngành thuỷ sản,Phát triển ngành thuỷ sản,Hỗ trợ phát triển bền vững,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2014

8

Quyết định 2271/QĐ-TTg năm 2013 xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Cà Mau do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2271/QD-TTg,Quyết định 2271 2013,Thủ tướng Chính phủ,xuất hóa chất Cà Mau,Xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia ,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2271

Ban hành: 22/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2013

9

Quyết định 2271/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị N8, tỷ lệ 1/5000 do thành phố Hà Nội ban hành

2271/QD-UBND,Quyết định 2271,Thành phố Hà Nội,Quy hoạch phân khu đô thị ,Quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/5000 ,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2271

Ban hành: 25/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2014

10

Quyết định 2271/QĐ-UBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành

2271/QD-UBND,Quyết định 2271,Tỉnh Hòa Bình,Sở Công Thương,Công bố thủ tục hành chính,Tỉnh Hòa Bình,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2271

Ban hành: 23/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2011

11

Quyết định 2271/QĐ-UBND năm 2011 về điều chỉnh mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn tỉnh Quảng Trị

2271/QD-UBND,Quyết định 2271,Tỉnh Quảng Trị,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2271/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 31 tháng 10

Ban hành: 31/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2014

12

Quyết định 2271/QĐ-CTN năm 2010 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

2271/QD-CTN,Quyết định 2271 2010,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2271/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010

Ban hành: 31/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2011

13

Quyết định 2271/2011/QĐ-UBND về Quy định phân công, phân cấp quản lý thoát nước đô thị, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

2271/2011/QD-UBND,Quyết định 2271 2011,Tỉnh Bắc Kạn,Phân cấp quản lý,Phân công quản lý,Hệ thống thoát nước đô thị,Khu công nghiệp,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 07/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2012

14

Quyết định 2271/2011/QĐ-UBND về Chính sách bồi thường, hỗ trợ đất, tài sản, cây trồng trên đất thuộc hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá ban hành

2271/2011/QD-UBND,Quyết định 2271 2011,Tỉnh Thanh Hóa,Chính sách bồi thường,Bồi thường hỗ trợ đất,Giá bồi thường cây trồng,Bất động sản,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH THANH HOÁ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 14/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2011

15

Quyết định 211/BXD-VP năm 1997 Quy chế thẩm định các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

211/BXD-VP,Quyết định 211 1997,Bộ Xây dựng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 211/BXD-VP Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 16/05/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

16

Quyết định 26/QĐ-VP năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban Dân tộc

26/QD-VP,Quyết định 26 2020,Uỷ ban Dân tộc,Chức năng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính,Nhiệm vụ Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính,Cơ cấu Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC VĂN PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2020

17

Quyết định 2271/2002/QĐ-BYT về tiêu chuẩn thiết kế trạm y tế cơ sở - tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2271/2002/QD-BYT,Quyết định 2271 2002,Bộ Y tế,Tiêu chuẩn,Tiêu chuẩn ngành,Trạm y tế cơ sở,Xây dựng - Đô thị,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2271/2002/QĐ-BYT Hà Nội,

Ban hành: 17/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2009

18

Quyết định 1062/QĐHC-CTUBND năm 2009 công bố đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Sóc Trăng

công ích đô thị; Căn cứ Công văn số 2271/BXD-VP ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức dự toán duy trì hệ thông thoát nước đô thị; Căn cứ Công văn số 2272/BXD-VP ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; Căn cứ Công

Ban hành: 19/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2012

19

Quyết định 2271/1998/QĐ-BVHTT sửa đổi quy định về xuất nhập khẩu văn hoá phẩm không thuộc phạm vi kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tinh ban hành

2271/1998/QD-BVHTT, Quyết định 2271, Bộ Văn hoá-Thông tin, Quy định xuất nhập khẩu văn hóa phẩm, Văn hóa phẩm không thuộc phạm vi kinh doanh, Xuất nhập khẩu, Văn hóa- Xã hội BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2271/1998/QĐ-BVHTT Hà

Ban hành: 19/10/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2010

20

Quyết định 80/QĐ-VP năm 2018 về Quy chế hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai

80/QD-VP,Quyết định 80 2018,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính UBND TỈNH GIA LAI VĂN PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 80/QĐ-VP Gia Lai, ngày 31 tháng 08 năm 2018

Ban hành: 31/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122