Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 2252/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 32404 công văn

1

Công văn 2252/UBND-TP năm 2013 đính chính số hiệu văn bản do Ủy ban nhân dân Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2252/UBND-TP,Công văn 2252 2013,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2252/UBND-TP V/v đính chính số hiệu văn bản. Quận 1,

Ban hành: 24/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

2

Công văn 2252/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại linh kiện xe đạp, xe đạp điện do Tổng cục Hải quan ban hành

2252/TCHQ-TXNK,Công văn 2252 2020,Tổng cục Hải quan,Phân loại linh kiện,Xe đạp điện,Xe đạp,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2252/TCHQ-TXNK V/v phân loại

Ban hành: 09/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2020

3

Công văn 2252/CT-TTHT năm 2020 về thuế tiêu thụ đặc biệt do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2252/CT-TTHT,Công văn 2252 2020,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Chính sách thuế,Thuế Tiêu thụ đặc biệt,Kê khai thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2020

4

Công văn 2252/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

2252/TCT-CS,Công văn 2252,Tổng cục Thuế,Thuế giá trị gia tăng,Vướng mắc thuế giá trị gia tăng ,Chính sách thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

5

Công văn 2252/TCHQ-TXNK năm 2019 về hàng hóa xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

2252/TCHQ-TXNK,Công văn 2252,Tổng cục Hải quan,Xác định trước mã số hàng hoá,Xác định trước mã số ,Đề nghị xác định trước mã số ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2019

6

Công văn 2252/VPCP-PL năm 2019 về tình hình triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin do Văn phòng Chính phủ ban hành

2252/VPCP-PL,Công văn 2252 2019,Văn phòng Chính phủ,Luật tiếp cận thông tin,Triển khai Luật Tiếp cận thông tin,Triển khai thi hành Luật ,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2019

7

Công văn 2252/BHXH-QLT năm 2017 rà soát mã số bảo hiểm xã hội đối tượng cùng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

2252/BHXH-QLT,Công văn 2252 2017,Bảo hiểm xã hội thành phố Hà N,Bảo hiểm xã hội,Tham gia bảo hiểm xã hội,Tham gia bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2017

8

Công văn 2252/BKHCN-VCLCS năm 2017 về triển khai cải thiện chỉ số Đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 19-2017/NQ-CP do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

2252/BKHCN-VCLCS,Công văn 2252,Bộ Khoa học và Công nghệ,Đổi mới sáng tạo,Nghiên cứu đổi mới sáng tạo,Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh ,Văn hóa - Xã hội BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

9

Công văn 2252/TCT-CS năm 2016 về nộp thuế tại chi nhánh hạch toán phụ thuộc do Tổng cục Thuế ban hành

2252/TCT-CS,Công văn 2252 2016,Tổng cục Thuế,Chi nhánh hạch toán phụ thuộc ,Hồ sơ khai thuế,Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ ,Lập hóa đơn bán hàng hóa,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2016

10

Công văn 2252/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

2252/TCT-CS,Công văn 2252 2015,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp ,Thuế thu nhập doanh nghiệp 2015,Thuế thu nhập doanh nghiệp ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2015

11

Công văn 2252/TCT-CS năm 2013 hàng khuyến mại nhận từ nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

2252/TCT-CS,Công văn 2252 2013,Tổng cục Thuế,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2252/TCT-CS V/v hàng khuyến mại nhận từ nước ngoài.

Ban hành: 15/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

12

Công văn 2252/VPCP-V.III tổ chức MDEC-Hậu Giang 2016 do Văn phòng Chính phủ ban hành

2252/VPCP-V.III,Công văn 2252,Văn phòng Chính phủ,Diễn đàn hợp tác Kinh tế ,Tổ chức diễn đàn hợp tác kinh tế,Vùng đồng bằng sông Cửu Long ,Thương mại VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2016

13

Công văn 2252/BTP-VĐCXDPL thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành

Số: 2252/BTP-VĐCXDPL V/v: thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2013. Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013 Kính gửi: - Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 23/7/2012,

Ban hành: 22/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2013

14

Công văn 2252/TTg-ĐMDN phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2252/TTg-DMDN,Công văn 2252,Thủ tướng Chính phủ,Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước,Doanh nghiệp vốn nhà nước ,Sắp xếp doanh nghiệp nhà nước,Đổi mới doanh nghiệp vốn nhà nước ,Doanh nghiệp vốn nhà nước Hà Nội ,Doanh nghiệp nhà nước Hà Nội ,Giai đoạn 201 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 29/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2013

15

Công văn 2252/BNN-CB bổ sung chỉ tiêu hệ thống kho dự trữ lúa theo Quyết định 3242/-BNN-CB do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2252/BNN-CB,Công văn 2252 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Chỉ tiêu hệ thống kho dự trữ lúa BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2252/BNN-CB V/v Bổ sung chỉ tiêu

Ban hành: 23/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2012

16

Công văn 2252/BCT-XNK về tạm nhập tái xuất hàng hóa do Bộ Công thương ban hành

2252/BCT-XNK,Công văn 2252,Bộ Công thương,Tạm nhập tái xuất hàng hóa ,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2252/BCT-XNK V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa  Hà Nội, ngày

Ban hành: 20/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/10/2012

Cập nhật: 27/03/2012

17

Công văn 2252/VPCP-KTN về lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật Thủ đô Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

2252/VPCP-KTN, Công văn 2252, Văn phòng Chính phủ, Quy hoạch chuyên ngành, Hạ tầng kỹ thuật, Thủ đô Hà Nội, Xây dựng- Đô thị VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 2252/VPCP-KTN V/v lập, thẩm định

Ban hành: 06/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2010

18

Công văn số 2252/TCT-PCCS về thuế giá trị gia tăng đối với các hoạt động xây dựng chương trình truyền hình về phát triển công nghiệp do Tổng Cục Thuế ban hành.

2252/TCT-PCCS,Công văn 2252 2007,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2252/TCT-PCCS V/v: thuế GTGT đối với các hoạt động xây dựng chương trình truyền

Ban hành: 11/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

19

Công văn số 2252/VPCP-CN về việc bổ sung hạng mục kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư thuộc hai Dự án: xây dựng cầu Bãi Cháy và cải tạo nâng cấp quốc lộ 10 do Văn phòng Chính phủ ban hành

2252/VPCP-CN, Công văn 2252, Văn phòng Chính phủ, Đầu tư, Xây dựng- Đô thị, Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 2252/VPCP-CN V/v bổ sung hạng mục kiểm toán báo cáo quyết toán vốn

Ban hành: 02/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2008

20

Công văn số 2252/TCT-TS của Tổng Cục thuế về thu phí tiền thuê đất

2252/TCT-TS,Công văn 2252 2006,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2252/TCT-TS V/v: Thu tiền thuế đất Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.59.63