Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 225/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13322 văn bản

1

Quyết định 225/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt Hàn, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

225/QD-TTg,Quyết định 225 2021,Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt Hàn,Xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt Hàn Bắc Giang,Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Việt Hàn Bắc Giang,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

2

Quyết định 225/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

225/QD-TTg,Quyết định 225 2016,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước,Cải cách hành chính nhà nước,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 225/QĐ-TTg

Ban hành: 04/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2016

3

Quyết định 225/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

225/QD-TTg,Quyết định 225 2012,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình quốc gia,Nâng cao năng suất chất lượng,Chất lượng sản phẩm hàng hóa,Doanh nghiệp Việt Nam,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2012

4

Quyết định 225/QĐ-TTg năm 2008 về việc Ông Hà Đan Huân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội nghỉ hưu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

225/QD-TTg,Quyết định 225 2008,Thủ tướng Chính phủ,Nghỉ hưu,Chủ tịch hội đồng quản trị,Ngân hàng Chính sách Xã hội,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 225/QĐ-TTg

Ban hành: 25/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2008

5

Quyết định 225/QĐ-TTg năm 2007 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y do Thủ tướng Chính phủ ban hành

225/QD-TTg,Quyết định 225 2007,Thủ tướng Chính phủ,Cửa khẩu quốc tế bờ Y,Quy hoạch chung xây dựng,Quy hoạch chung,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 225/QĐ-TTg

Ban hành: 08/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2007

6

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

7

Quyết định 225/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

225/QD-UBND,Quyết định 225 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Phong,Quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh,Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 22/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2021

8

Quyết định 225/QĐ-UBDT năm 2021 về Quy chế quản lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường, dự án điều tra cơ bản của Ủy ban Dân tộc

225/QD-UBDT,Quyết định 225 2021,Uỷ ban Dân tộc,Quản lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường,Quy chế quản lý bảo vệ môi trường dự án điều tra,Bảo vệ môi trường dự án điều tra cơ bản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

9

Quyết định 225/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

225/QD-UBND,Quyết định 225 2021,Tỉnh Kon Tum,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Tu Mơ Rông,Kế hoạch sử dụng đất huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Kon Tum 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

10

Quyết định 225-QĐ-TTg năm 2003 phê duyệt Dự án tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

225-QD-TTg,Quyết định 225-QD-TTg 2003,Thủ tướng Chính phủ,Bảo tồn,Chiến thắng Điện Biên Phủ,Di tích lịch sử,Tỉnh Lai Châu,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 225/QĐ-TTg

Ban hành: 26/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2007

11

Kế hoạch 225/KH-UBND năm 2021 về trợ giúp người khuyết tật tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2030

225/KH-UBND,Tỉnh Quảng Bình,Trợ giúp người khuyết tật tỉnh Quảng Bình,Trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 2030,Trợ giúp người khuyết tật Quảng Bình 2021 2030,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

12

Quyết định 225/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020 (01/01/2020-31/12/2020)

225/QD-UBND,Quyết định 225 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Công bố văn bản hết hiệu lực tỉnh Đắk Lắk,Công bố văn bản hết hiệu lực Hội đồng Đắk Lắk,Công bố văn bản hết hiệu lực Ủy ban Đắk Lắk,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

13

Kế hoạch 225/KH-UBND năm 2020 thực hiện công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2021-2025 và tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

225/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em Quảng Ninh,Tăng cường phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em,Thực hiện chính sách phòng chống xâm hại trẻ em,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2021

14

Kế hoạch 225/KH-UBND năm 2020 về phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

225/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Phát triển năng lượng tái tạo Hà Nội,Phát triển năng lượng thành phố Hà Nội,Phát triển năng lượng tái tạo 2020 2025,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

15

Nghị quyết 225/NQ-HĐND năm 2020 về sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố tại các xã, thị trấn thuộc các huyện: Thạch Hà và Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

225/NQ-HDND,Nghị quyết 225 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Đổi tên thôn tại các xã thuộc huyện Thạch Hà,Đặt tên thôn tại các xã thuộc huyện Cẩm Xuyên,Sáp nhập thôn tại các xã thuộc huyện Cẩm Xuyên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2020

16

Quyết định 225/2005/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cấp bệnh viện huyện và bệnh viện đa khoa khu vực giai đoạn 2005 – 2008 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

225/2005/QD-TTg,Quyết định 225 2005,Thủ tướng Chính phủ,Đề án nâng cấp bệnh viện,Dự án khoa học công nghệ,Bệnh viện đa khoa khu vực,Giai đoạn 2005 – 2008,Xây dựng - Đô thị,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 15/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Quyết định 225/QĐ-BTC năm 2020 quy định về chế độ chi phục vụ hoạt động đối với Trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

225/QD-BTC,Quyết định 225 2020,Bộ Tài chính,Chế độ chi tiêu,Phục vụ hoạt động,Trang thông tin điện tử,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 225

Ban hành: 20/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2020

18

Quyết định 225/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông La Minh Tiến do Chủ tịch nước ban hành

225/QD-CTN,Quyết định 225 2020,Chủ tịch nước,Quốc tịch,Cho thôi quốc tịch,Quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 225/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm

Ban hành: 18/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2020

19

Quyết định 225/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

225/QD-UBND,Quyết định 225 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 225/QĐ-UBND Bà Rịa–Vũng Tàu, ngày 05

Ban hành: 05/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2020

20

Quyết định 225/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) do Bộ Y tế ban hành

225/QD-BYT,Quyết định 225 2020,Bộ Y tế,Đội cơ động ,Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp,Vi rút Corona ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 225/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 01

Ban hành: 30/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.175.15
server251